donderdag 22 november 2012

Scienceguide en Lector van het Jaar 2012

In een recent artikel van Scienceguide worden 4 lectoren genoemd die in aanmerking komen om de titel Lector van het Jaar 2012 in de wacht te slepen. Twee van hen hebben als onderzoeksgebied onderwijs.

* Dr. Ir . René Bakker van de HAN
Lector Bakker is een man uit de bèta-hoek die zich vooral bezig houdt met social media toepassingen in het onderwijs en de zorg. Zijn onderzoek naar ‘blended learning’ en de toepassing ervan binnen de HAN heeft studenten en docenten geinspireerd.
Naast virtual classes, gericht op samenwerking met collega’s en de flipped classrooms is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als die bij de Khan Academy en het Open Online Education model. De hogeschool wordt zo uitgedaagd om met vernieuwingen te komen in en rond het onderwijs. Speciale aandacht is er voor het deeltijdonderwijs als bron van LevenLangLeren

* Dr. Paul Delnooz van Avans
Lector Delnooz is de trekker van het lectoraat De Innovatieve Opleidingsschool bij de Pabo van Avans in Breda. In zijn ‘Creatieve Actie Methodologie’ worden werkwijzen in de praktijk uiteen gezet die een kwaliteitsimpuls kunnen opleveren voor het docentschap in het basisonderwijs en daarmee ook in de opleidingen daartoe in het HO.
Paul heeft deze activiteiten in het HBO nader uitgewerkt en getest en de lessendie dit opleverden, hieruit toegepast in het PO en VO.  Pabostudenten worden inhoudelijk en didactisch meer uitgedaagd, waardoor de kwaliteit van onder meer hun afstudeerfasen en -scripties duidelijk is gestegen. Ook de curricula van de Pabo worden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en kansen, extra gestimuleerd door het ‘werkveld’. Voor de Pabodocenten zijn vanuit het lectoraat en de daarin actieve studenten professionaliseringstrajecten in gang gezet.