dinsdag 28 oktober 2008

(Echt)scheiding Blackboard en eP software

Op het EifEL congres 2008 waren nogal wat deelnemers die zich in hun presentatie sterk maakten voor een scheiding tussen de VLE (Virtual Learning Environment) en software die ingezet wordt voor het ePortfolio. De volgende argumenten worden hiervoor gebruikt:
 • Blackboard is van Avans, eP is van de auteur
 • Blackboard is bedoeld voor communicatie en onderwijs, eP is bedoeld voor bredere reflectie en ontwikkeling
 • In een eP kan personificatie beter plaatsvinden dan in Blackboard
 • Blackboard is een meer publiek platform dan eP waardoor het een andere benadering van de learner vraagt
 • Blackboard en eP worden met verschillende intensiteit gebruikt
 • de snelheid waarmee Blackboard zich ontwikkeld (technologie, en functionalisteiten) en waarmee eP software zich ontwikkeld verschilllen waardoor je altijd een compromis moet sluiten en ervoor moet zorgen dat ze elkaar niet gaan hinderen; onafhankelijkheid van Blackboard
 • Blackboard is eindig, een eP wordt een Life Long ingezet
 • eP is DE PLAATS waar de student op zijn functioneren reflecteert en deze reflecties bewaart en linkt naar activiteiten en resultaten ergens anders
 • de scheiding tussen Blackboard en eP moet helder zijn! Blackboard wordt gebruikt voor communicatie, onderwijs en learning; het eP wordt gebruikt voor reflectie, het bewaren van de learning journey en persoonlijke ontwikkeling.
 • het eP is een reflectie van de student (of medewerker) als een persoon die zich continue ontwikkelt, geen Avans winkel van bewijzen
 • Avans mag vaststellen welke software gebruikt gaat worden voor het eP, de student is en blijft eigenaar van de inhoud
 • Assessments blijven in Blackboard, maar reflecties op het assessment kunnen terecht komen in het eP
 • het eP heeft een leven en doel buiten Avans
 • host eP software buiten bereik van firewalls en web security software om er zeker van te zijn dat gelinkt kan worden naar andere social networking software
Wat zijn de argumenten tegen? De discussie hierover kan wat mij betreft starten!