maandag 28 december 2009

How College Students Seek Information in the Digital Age | EDUCAUSE

How College Students Seek Information in the Digital Age | EDUCAUSE

A report of findings from 2,318 respondents to a survey carried out among college students on six campuses distributed across the U.S. in the spring of 2009, as part of Project Information Literacy. Respondents, while curious in the beginning stages of research, employed a consistent and predictable research strategy for finding information, whether they were conducting course-related or everyday life research. Almost all of the respondents turned to the same set of tried and true information resources in the initial stages of research, regardless of their information goals. Almost all students used ourse readings and Google first for course-related research and Google and Wikipedia for everyday life research. Most students used library resources, especially scholarly databases for course-related research and far fewer, in comparison, used library services that required interacting with librarians. The findings suggest that students conceptualize research, especially tasks associated with seeking information, as a competency learned by rote, rather than as an opportunity to earn, develop, or expand upon an information-gathering strategy which leverages the wide range of resources available to them in the digital age.

Report

What Today’s College Students Say about Conducting Research in the Digital Age

donderdag 24 december 2009

Verandering, creativiteit en aandacht

Eén van de centrale thema's van het afgelopen jaar was verandering. In de media, op congressen, in eLearning als vakgebied en rond leeromgevingen werd uitgebreid aandacht besteed aan verandering. it leidde ondermeer tot vragen als 'Hebben elektronische leeromgevingen nog wel toekomst', en als dit zo is hoe zien ze er dan uit, 'moeten we nog wel investeren in instellingsbrede voorzieningen voor eLearning'? Ook binnen Avans is uitgebreid nagedacht hierover in de visietrajecten vanuit Avans en ICT. Intern is hierover ook op een nieuwe manier verslag gedaan: niet meer op papier maar juist via een beeldverslag wat door gebruikers bijna intuitief benaderd kan worden.
Een trend die steeds meer op komt zetten is de aandacht voor creativiteit. Via de Internetpagina's van TED is een serie presentaties te downloaden die allemaal gaan over de 'creative spark' en wordt creativiteit steeds meer in relatie gezien tot onderwijs en de veranderingen die daarin nodig zijn om studenten voor te bereiden op de toekomst. Een aanrader hierin is volgens mij de presentatie van Ken Robinson: 'schools kill creativity'. Toch verwacht ik niet dat creativiteit het centrale thema wordt voor 2010.
Het thema wat in 2010 opduikt is Aandacht. Persoonlijk, voor leren, voor elkaar ....

zondag 13 december 2009

Videoverslag Online Educa Berlijn

In de week van 1 t/m 4 december zijn Han en ik vanuit het LIC in Berlijn geweest op de conferentie Online Educa. Eerder in deze blog is daar uitgebreid verslag van gedaan. Maar wat is nu de kern van het verhaal? Wat heeft het ons opgeleverd? Dat komt in dit filmpje tot uiting.

donderdag 10 december 2009

10 minuten pitch via video conferencing over bloggen op de stage


10 minuten pitch via videoconfercencing tussen Breda & Den Bosch. Onderwerp: Stagebegeleiding via blogs.

woensdag 9 december 2009

Het professionaliseringscentrum van de Universiteit van Texas

Ons bezoek aan Austin om deel te nemen aan het ELI-congres (Educause Learning Inititative) half januari wordt ook gebruikt om een aantal universiteiten te bezoeken. Eén van deze universiteiten is de University of Texas. In de voorbereiding op dit bezoek, kwam ik op de website van het Faculty Innovation Center van de universiteit, een afdeling die enigszins lijkt op het LIC van Avans.

Op deze website beschrijven zij een aantal van hun activiteiten en projecten, maar publiceren zij ook een link naar hun nieuwsbrief. Hierin kwam ik een artikel tegen met als titel: 'Opening the door to your classroom'. Hierin wordt een service beschreven die wordt aangeboden aan docenten: een gesprek met één van de onderwijskundigen van het Faculty Innovation Center.

In deze gesprekken komen de volgende 5 vragen aan de orde:

Organization – how is the class taught? Do students have a sense of where the class will go and what was important? Were needed materials available? Was there a summary?
Instructional strategies – were there a variety of instructional strategies? Did the use of technology enhance or detract from the teaching? How w as the pacing? Was the professor’s thinking “visible” so that it modeled for students how to learn?
Interactions – were students involved? Were questions asked (by the instructor and by students)? How did the professor respond to students?
Classroom climate – were students engaged? Did the professor have rapport with students?
Clarity – were visuals used? Were examples provided? How clear were explanations?

Vragen die stemmen tot nadenken, en mogelijkheden geven om er binnen Avans mee aan de gang te gaan.

vrijdag 4 december 2009

Battle of the Blogs
Workshopleider

Bert De Coutere, IBM, Belgium


Panel

Ellen D. Wagner, Sage Road Solutions LLC, USA

Donald Clark, LINE Communications, UK

Clive Shepherd, Fastrak Consulting Ltd, UK

Jane Hart, Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT), UK

De workshopleider moet gedacht hebben: het is het einde van de conferentie, we gaan over tot actie. Maar je kunt ook te veel willen. Dat bleek ook, menigeen liep weg uit deze workshop. Overdaad schaat, zijn mijn oude moeder vroeger al.

We voeren strijd met de volgende middelen: een panel, dat het voornamelijk met elkaar eens is (het onderwijs is slecht en dat is het al heel lang) en het publiek, dat moet twitteren, roepen via Back Noise en commentaar geven via een microfoon.

De strijdbijl werd opgegraven rond de thema’s

Brain theorie

International Language of E-Learning

Tools

Succeed


Tot een echte strijd wilde het echter maar niet komen in deze workshop. Een punt leek even voor vuurwerk te zorgen. Donald Clark meende dat alle onderwijstheorieën verouderd en dus waardeloos waren, sterker nog alle oude theorieën zijn waardeloos. Clive Shepherd bleek een gedegen opponent en wees nog even op de waarde van een aantal Griekse klassieken.

Conclusie: we zijn het met elkaar eens, het moet allemaal anders, beter en sneller.

Bert De Coutere van IBM Learning Development probeerde het beste er van te maken. Hij was erg grappig, maar soms werkt zelfs humor niet in een doolhof van e-Learning middelen

Toch is Back Noise wel een leuk middel. Ik denk dat ik het eens ga proberen in een les of een lezing.Narrative and Storytelling in Teaching and Learning


Reflective Narratives Using Digital Storytelling

Christopher Murray is Projects Officer aan de University of Leeds. Hij is betrokken bij de invoering van het ePortfolio voor School of Medicine. Hij vertelt over het gebruik van foto’s en ander beeld materiaal van studenten om vorm te geven aan hun emoties die zij hadden bij heteerste contact met patiënten. Erg vergelijkbaar met wat wij doen bij de AGZ voor de Major AGZ. Wij bloggen en in Leeds maken ze een Powerpoint met beeldmateriaal. Leuke voorbeelden gezien. Ik vroeg hem naar de mogelijkheden van studenten om ook beeldmateriaal van bijvoorbeeld patiënten te gebruiken. Net als bij ons is het streng verboden om patiënten te fotografere.

e-VITA, Electronic Life Experiences Based on Storytelling and Serious Games

Lucia Pannese, Italiaanse, werkzaam in Engeland. Oprichter van “Innovation & Research and Serious Games”. Oprichter van Games2Growth Ltd based at the Serious Games Institute, Coventry University Technology Park.De doelgroep ervaart het als een uitdaging om van hun verhaal een interessante game te maken, zowel liniar als non-linair. Dat kan explorterend, experimenterend, vertellend of probleemgeoriënteerd zijn.

Th
e Digital Storyteller: Learning Through Personal(ised) Narratives

Cristina Costa is de Research Technologies Development Officer voor het Research and Graduate College, van de University of Salford, UK. Zij houdt zelf van verhalen vertellen, dus brengt ze dat over op kinderen en volwassenen in het onderwijs. Via cartoons (kinderen) en weblogs (volwassen). Aanstekelijke voorbeelden. Ze houdt natuurlijk zelf ook een blog en een site bij, ze wil namelijk het goede voorbeeld geven.

Eigen commentaar:
Weinig nieuws, wel sprankelend. Enthousiaste voordrachten die aanstekelijk werken. Je gelooft zo dat het werkt. Vooral Cristina zie ik zo heel enthousiast met de kinderen bezig. Zij zou mij nog aan het kantklossen krijgen.
Dit soort workshops hoeven niet innoverend te zijn, ze zijn heel praktisch, maatschappelijk en didactisch nuttig en daarom ondersteunen ze twee delen van het thema van de conferentie: ‘share en succeed’

Hindsight, Insight, Foresight


De tweede dag van OEB begon met twee plenaire sessies (niet echt plenair dus), ik volgde: Hindsight, Insight, Foresight, Oversight … : A Call for Learning Futures.
De lezingencyclus werd geopend door Gilly Salmon. Zij is Professor of E-Learning and Learning Technologies aan de University of Leicester en directeur van Beyond Distance Research Alliance en de Media Zoos. Haar thema: Learning: Living It Forwards, Understanding It Backwards
Haar lezing is meer een verzuchting: waarom gaat de bestendiging van e-Learning toch zo traag?
Alvorens daar op in te gaan maakt Gilly Salman een historisch uitstapje naar leren en doceren. Van de klassieken via Erasmus, John Locke en Darwin naar het heden, waar we ons bevinden in de communicatierevolutie en het wonder van internet. Hoewel ik die kwalificatie wat overdreven vind, kan ik het me wel voorstellen dat ze die gebruikt in het licht van de snelheid van technologische ontwikkelingen. Ik denk dat de mens nauwelijks in staat is de zelf ontwikkelde technologisch ontwikkeling bij te houden.

Waarom lukt het integreren van e-Learning zo moeilijk? Dit ligt natuurlijk aan de docenten die moeilijk in beweging te krijgen zijn en die niet aan de verwachtingen van de studenten voldoen. Maar hoe staat het met de vaardigheden van de studenten en in welke mate gebruiken zij ICT in hun leven? Voor het antwoord haalt zij student Aaron Porter op het podium. Hij is de Vice-President van de National Union of Students. Hij heeft onderzoek gedaan naar ICT gebruik onder studenten. 96% van de studenten gebruikt ICT in het dagelijks leven en om te studeren. Slechts 1% gebruikt nooit ICT-middelen. 46%% vindt dat ICT het onderwijs verbetert en men staat in gelijke mate positief tegenover het gebruik van internet en e-Learning. De grootste wens van studenten is het online maken van assessments. Interessant is dat Aaron Porter concludeert dat studenten inhoudelijk heel beperkt (en ongericht) gebruik maken van de mogelijkheden die ICT en applicaties bieden. Sociale netwerken, Word, en PowerPoint worden veel gebruikt, maar daar houdt het wel zo’n beetje mee op.

Na de presentatie van deze resultaten gaat Gilly Salman met haar verzuchting: het schiet niet op zo met e-Learning. Maar de boodschap is ook: blijven volhouden en niet opgeven, er is geen weg terug. Zij zelf probeert studenten en docenten te motiveren door haar Media Zoo. Waarin iedereen kan experimenteren met e-Learning.


De tweede lezing werd gehouden door Artur Dyro oprcihter Managing Director of Young Digital Planet (YDP) en uitgever. Hij heeft als thema gekozen: What the Publishing Industry Can Learn from Today’s Learners. Deze welbespraakte Pool, eindelijk iemand die achter zijn desk vandaan komt, brengt ook de bekende boodschap. Wij ouderen moeten leren van de jongeren, zij zijn de ‘digital natives’. Wij zijn de immigranten die van niets weten. Remember to learn from the younger. Met platitudes als: hoe langer je lesgeeft hoe moeilijker het is te veranderen, weet hij me niet te overtuigen. Eén waar ding merkt hij wel op, de rol van de traditionele uitgever zal veranderen. Door het digitaliseren verdwijnt de huidige functie van het schoolboeken en daarmee verdampt de winst van de uitgever. De uitgever dient te transfomeren tot serviceprovider.

Als laatste spreekster betreedt Lizbeth Goodman het podium. Zij is directeur van Research for Futurelab Education. Ze is ook Legacy Chair of Creative Technology Innovation van de University of East London. Haar thema is: 21st Century Learning for All: Innovative Tools and Methods in Practice-Based Education for People of All Ages and Abilities.
Bij het begin van haar lezing ontstaat er gemor via Twitter: ‘Lizbeth Goodman Reading what is up on the screen. Not good practice! Insulting to the audience. We can read, thanks’. De mevrouw heeft gelijk.

Niet vernieuwend, maar wel indrukwekkend is haar presentatie over de inzet van ICT bij de communicatie en creatieve expressie die zij gebruikt bij gehandicapte en chronische zieke kinderen. Ze vertoont een ontroerende film met een aantal cases waarin aangetoond wordt dat ICT kan zorgen voor een leefbaarder leven. Hopelijk verschijnt de film snel online. Bijna smekend verzoekt zij de techneuten op te schieten met de ontwikkeling van nieuwe technieken die een beter communicatie mogelijk moeten maken: de kinderen hebben slechts kort te leven en enkele van de op getoonde recente video zijn inmiddels overleden.

De mevrouw die eerst nogal negatief twitterde schrijft nu: ‘Lizbeth Goodman showing some wonderfully empowering case studies - makes my heart soar. THIS is my passion. Enable. Empower.

Onder de indruk verlaat het publiek de zaal.

Responding to the changing world of work

We begonnen de dag met een sessie waarin visies werden gedeeld over de invulling van ons dagelijks werk nu en de nabije toekomst en de rol die technologie hierbij speelt. De directeur van Wyse, Tarkan Maner, beet de spits af met zijn vijf punten:

 • 'The green' - computers kunnen veel zuiniger door het verplaatsen van de functionaliteit naar de 'cloud'. Het apparaat van de toekomst regelt (alleen) de toegang tot applicaties en content.
 • Virtualizaton - Ook dit maakt het eindgebruikersapparaat goedkoop en zorgt ervoor dat de gebruiker onafhankelijk van plaats en tijd met dezelfde applicaties en content aan de slag kan.
 • Cloud computing - Content en applicaties worden 'ergens' centraal opgeslagen en zijn altijd voor iedereen beschikbaar (met autorisatie) ongeacht de context waar hij/zij zich in bevindt.
 • Mobility - Je bent onafhankelijk van kabels en vaste infrastructuur hetgeen de flexibiliteit bevorderd. Bovendien is 'on the air' ook in opkomende landen zoals in Afrika goed toe te passen. De connectiviteit die hierdoor ontstaat maakt de cloud toegankelijk.
 • Unified technologies - Onder invloed van het kapitalisme hebben bedrijven stuk voor stuk eigen ecosystemen gecreëerd met voor wie hier deel van wil worden een prijskaartje. In het tijdperk van cloud computing is een gedeeld ecosysteem wenselijk. 'No more prisoner of one device', maar content die ongeacht het gebruikte systeem toegankelijk is.
Als illustratie van bovenstaande geeft Tarkan het aantal PC's wereldwijd (800 miljoen) ten opzichte van het aantal mobieltjes (3 miljard, waarvan steeds meer smartphones).

Kortom: De PC en laptops verdwijnen, mobiele apparaten (zoals de Iphone, Android-toestellen,etc.) zijn het gereedschap om content en applicaties te benaderen.

Hierna kwam Martin Dougiamas, CEO van moodle, met een pleidooi voor open source en eigen visie op pedagogiek in relatie tot online learning systemen.

Aan de hand van een sprekend fragment uit de Matrix liet David James Clarke IV (Toolwire) zien dat kennis geen macht meer is, maar dat het kunnen ontsluiten van kennis 'just in time' de nieuwe macht is.

Bijzonder illustratief hierbij was ook het onderzoek dat liet zien dat in 1986 75% van de benodigde kennis om je werk te doen 'in het hoofd' zat, maar dat heden ten dage dit gedaald is naar 8 tot 9 procent. Zijn conclusie:

90% of what you need to know to do your job you don't know.

Al met al was het een enerverende sessie, waar veel waardering voor klonk.

Workplace learning

De conference guide beloofde 4 presentaties op het gebied van innovatief leren op de werkplek met behulp van web 2.0. Helaas viel een van de sprekers uit. De presentaties die wel doorgaan vonden, vielen helaas stuk voor stuk nogal tegen. Naar onze mening was het niveau van de presentatie zowel qua inhoud als innovatief gehalte nogal onder de maat. Dit werd veroorzaakt door een geheel van nog niet volledig uitontwikkelde concepten, een enigszins gedateerd model (zeker geen web 2.0) en een werkvorm die niet voor een ieder is weggelegd: het professioneel op video zetten van learning content.

Toch liet met name de presentatie van Anthony Basiel (Middlesex University) zien waar het in de toekomst wel eens naar toe zou kunnen gaan: veel minder paperbased of textbased content, maar meer video en animatie. Zo bezien, komt de mogelijke inzet van smartphones als de kern van je learning system dichterbij wat aansluit op de rode draad: het verdwijnen van de PC en de opkomst van de 'mobile computer' als toegangspoort tot content in de 'cloud'.

De presentatie van de RDW viel ronduit tegen. Niet alleen was de presentatie op zich niet boeiend genoeg, ook de gepresenteerde oplossing mocht geen state-of-the-art worden genoemd. In feite werd een rechttoe-rechtaan ontsluiting van het LMCS getoond, in een browser. Het geheel oogt weinig flexibel en variatie in trainingaanbod is beperkt.

donderdag 3 december 2009

Drop the 'e'

Learn to Innovate – Innovate to learn

Lieve van den Brande van de Europese Commissie bepleit een andere benadering van ‘Onderwijs en ICT’ dan voorheen. Volgens Van den Brande hebben we te maken met een veranderende context:

“We are entering the age of the learning society – enabled by a rich, digital environment, characterized by advances in social networking.”

Volgens Van den Brande moeten we de focus richten op de competenties van de 21e eeuw: “We need to go into an updated discourse for ICT and learning. Learning as the core business.”

De hoofdgedachte is dat de lerende centraal staat. Daar draait het hele verhaal om, maar dat is toch niks nieuws onder de zon? Dat roepen we al zo lang. Wat nieuw is, is de benadering. Het gaat om een aanpak waarbij drie grote ontwikkelingen samenkomen: technologische, organisatorische en onderwijskundige innovaties.Nog een paar uitspraken:

 • The potential of ICT will not be realized without innovating the Educational and Training Programme. A lot has to be done in Teacher education and training programmes.”

 • “See technology as a solution for problems.”

 • It’s time for a new discourse. Show the added value for ICT and learning. Working with the ‘e’, but show that it’s about learning. Drop the ‘e’!

Tot slot een foto van een dia waarin staat dat de competenties van de 21 eeuw bovenaan staan in de agenda van Europa en de rest van de wereld. Blijft over de vraag: Wat zijn de competenties van de 21e eeuw?

Lessons from London

De tweede keynotespreker is Brian Durant, hoofdverantwoordelijke van de London Grid for Learning. De ondertitel van de presentatie is ‘a learning platform for a million learners – lessons from london’.

Sinds 1997 is in London gestart met de ontwikkeling van een management learning environment (MLE). Van deze digitale omgeving maken 2600 scholen gebruik. Brian Durant vertelt over de beginperiode, de ontwikkeling, de ervaringen en de ‘lessons learned’. Filmpjes van leerlingen, leerkrachten en managers ondersteunen het verhaal. De meerwaarde komt overeen met de uitkomsten van het Steps-project waarover in een eerder blogbericht is geschreven.

De belangrijkste les uit London: It's all about effective change management! • 70% about effective change management
 • 20% about the processes inside the school
 • 10% about technology
Een belangrijk en opvallend onderdeel in het veranderproces is een training voor schoolleiders geweest. Ook het organiseren van face to face uitwisselmomenten is een belangrijke stimulans geweest.

Een belangrijke boodschap die ook tijdens de pre-conferentie luid en duidelijk is verkondigd: ‘Start with a reason, not functionality.’

Brian toont tijdens zijn presentatie een model ‘management complex change’. Vooral de woorden op de gele labels geven het belang aan van verandermanagement. Bij de invoering van technologie heb je te maken met: confusion, anxiety, slow change, frustration and false starts.

Start van het hoofdprogramma, "Innovate, share and succeed"

Eerste key note is van Lord Puttnam: Seizing the moment.

Als filmer heeft hij de uitdaging van het onderwijs van NU in beelden uitgedrukt: http://www.wearethepeoplemovie.com/.

Puttnam predikt de digitale media als kracht in het verspreiden van kennis die nodig is om de uitdagingen van deze tijd te doorstaan. Het geeft me te denken: als we studenten leren wat we al weten en kunnen, verandert er niets en kunnen we beter zelf de uidagingen van deze tijd te lijf gaan dan deze door te schuiven naar de studerende generatie...

Dus laten we als docenten besluiten vooral ook zelf te leren. Dus niet langer: "teachers teach and students learn".

woensdag 2 december 2009

eLearning for a smarter planet?!

Workshop met als titel (hou je vast..): Moving beyond the crisis powered by knowledge and learning solutions - what is the next practise?
Deze workshop werd georganiseerd vanuit het "elig": European Learning Industry Group, een (e)Business netwerk met bedrijven als IBM, Cisco, Elsevier, HP, Fronter, etc.

Enkele statements en bevindingen uit de bijeenkomst zijn:
- To have effective learning, you have to address more dimensions than just the cognitive domain". Welke domeinen zou je bij leren dan nog meer aan moeten spreken?: van onderwerp naar analytisch > emotioneel > sociaal > politiek > tot ethisch. En naast het feit dat je je mensen wil ontwikkelen, moeten ook de organisaties zelf ontwikkelen en voorwaarden creéren om leren mogelijk te maken. Dit moet worden opgenomen in hun strategie.

Waar verder veel aandacht was iets wat mij aanspreekt en waar we bij ASIS al mee doende zijn is: de aansluiting bij de behoefte van het bedrijfsleven!! Je zult ook iets moeten doen aan werkgelelateerde vaardigheden/skills, en daarbij ook zgn. 'life-skills': samenwerking, sociale skills. Informatie management is/wordt een key issue: hoe snel en efficiënt kun je toegang hebben/krijgen tot informatie.
Uitspraak (kennelijk gebaseerd op onderzoek): "70% van de prestatie is gebaseerd op gedrag en vaardigheden"!
en: "Leren doe je meer door interactie en reflectie, dan door basaal leren (kennis opdoen). (!)

Het eind van de discussie maakte het interesant, niet alleen omdat ik daar mijn mening erbij ingegooid heb. De leraar staat niet langer centraal, maar het leren, waardoor dus ook de rol van leraar vernadert. Hoe krijgen we de mensen die het moeten doen, de docenten, zover dat zij meegaan en in staat zijn om de nieuw beschikbare technieken te gaan toepassen?!
Je kunt alleen die nieuwe en verbeterde technieken (laten) gebruiken als:
- er leiderschap wordt getoond, door hier prioriteit in beleid aan te geven (en betekent ook tijd en geld);
- als die verandering wordt aangenomen, door organisaties èn door een sociale en culturele omslag bij de docenten.
- je de juiste mensen bij elkaar kunt brengen, die elkaar en anderen naar een hoger plan kunnen tillen.

Tot zover,
Ramon

Aanbevelingen


Tijdens de Online Educa 2009 doet Roger Blamire van het European Schoolnet op basis van een breed Europees onderzoek een aantal aanbevelingen om eLearning op een hoger plan te brengen op drie niveaus.

Educational policy
 • Increase, diversity and certify teacher education; support change leaders.
 • Build ICT into general educational policies.
 • Ensure access to quality equipment and learning resources.

Schools

 • Capitalise on learners’ ICT competence and reduce digital divides.
 • Strengthen pedagogical use of ICT.
 • Develop an open knowledge-sharing school culture.
 • Exploit the potential of ICT to achieve wider educational goals.

Research

 • Apply a variety of methods to assess the impact of ICT.
 • Shift the focus towards the learner and the school as a learning organization.
 • Establish a long-term and continuous monitoring system on the impact of ICT in schools.

Persoonlijke voorkeur
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar meer aandacht voor het didactisch gebruik van ICT en het beter en breder benutten van het potentieel van ICT om educatieve doelen te bereiken. Dat zou het doel moeten zijn. Daarvoor zijn goedwerkende spullen, een open cultuur en een lerende organisatie een vereiste.


Step by step

Europees onderzoek naar de impact van technologie in het basisonderwijs

Uit een grootschalig Europees onderzoek naar het gebruik en de impact van ICT in het basisonderwijs is gekeken naar effecten voor de leerlingen en voor de leerkrachten. Het gaat niet over leereffect, maar gelukkig valt er nog meer te zeggen over de meerwaarde van ICT in het onderwijs. Het onderzoeksproject heet ‘Steps’: Study of the impact of technology in primary schools.
http://steps.eun.org/


1. Impact op de leerlingen

Het gebruik van ICT in het onderwijs:

 • werkt motivatieverhogend;
 • vergroot de betrokkenheid;
 • leidt tot een beter begrip (subject understanding);
 • zorgt voor een betere aansluiting bij individuele leerbehoeften;
 • stimuleert actieve participatie;
 • ondersteunt samenwerkend leren;
 • ondersteunt buitenschools leren;
 • ondersteunt onderzoekend leren;
 • vergroot de ouderbetrokkenheid.

2. Impact op leerkrachten
Leerkrachten in het basisonderwijs gebruiken ICT vooral voor administratie, organisatie en planning. Een onderwijskundige visie ontbreekt. Leerkrachten zijn wel bereid om nieuwe onderwijsmethoden uit te proberen, maar alleen als dat geïntegreerd wordt met de bestaande vakken.

Het gebruik van ICT verhoogt de motivatie van leerkrachten en heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun didactische vaardigheden. De ideale aanpak hierbij is stap voor stap, dichtbij de eigen praktijk zonder verstoring (letterlijke vertaling van ‘disruption’).

Er zijn ook negatieve kenmerken gevonden. Die hebben met de ondersteuning van leerkrachten te maken: Nieuwe leerkrachten ontvangen weinig ICT training. In trainingen voor leerkrachten ontbreekt de praktische dimensie. Er is weinig technische en didactische ondersteuning.

EFQUEL: kwalteitsnormen voor e-learning?

EFQUEL is European Foundation for Quality in E-Learning ("technology enhanced learning").
EFQUEL accrediteert op ICT gebruik in onderwijs (UNIQUe project). Leeraspecten staan voorop, niet de techniek. UNIQUe gaat niet over inhoud. Daarom: wat is dan de waarde van een accreditatie (15000 euro)?
EFQUEL zoekt niet naar standaard set kwaliteitseisen voor e-learning, maar brengt de kwaliteit van ICT ontwikkel-/innovatieprocessen in beeld . QMPP (Quality Management of Peer Production in eLearning) biedt kader voor de kwaliteit van sanenwerkend ontwikkelen van e-learning. Er is een matrix om leerelementen in te delen naar objectives en structure (figuur).
En er is een model voor peer creation en peer validation. Dit laatste laat zien hoe je kwaliteit kunt afmeten aan de inhoudelijke input voor kwaliteitsverbetering (productgericht) en het leerproces.

De acht kerncompetenties van levenslang leren

In het Lifelong Learning Programme is een lijst opgenomen met acht kerncompetenties. Aan de lijst gaat een interessante tekst vooraf. In het kort staat het belang van de competenties en de rol van het onderwijs beschreven:

‘As globalization continues to confront the European Union with new challenges, each citizen will need a wide range of key competences to adapt flexible to a rapidly changing and highly interconnected world. Education in its dual role, both social and economic, has a key role to play in ensuring that Europe’s citizens acquire the key competences needed to enable them to adapt flexibly to such changes.’

De acht kerncompetenties:

1. Communication in the mother tongue
2. Communication in foreign languages
3. Mathematical competence and basic competencies in science and technology
4. Digital competence
5. Learning to learn
6. Social and civic competences
7. Sens of initiative and entrepreneurship
8. Cultural awareness and expression

Waar is de toegevoegde waarde van ICT?!

In de inleiding van de pre-conferentie over de impact van ICT voor leren is meteen de toon gezet:

'Impact of ICT on education and training has not yet been as great as expected. Transformation of business and public services through ICT has not yet reached teaching and learning processes. Embedding ICT in education and training systems requires further changes. Across technical, learning and organizational aspects.'

Dit blijkt uit het Lifelong Learning Programma van de Europese Commissie.

In de presentatie wordt overduidelijk dat we in de afgelopen jaren vooral gericht zijn geweest op de infrastructuur en de digitale vaardigheden van docenten. Dat heeft weinig inzicht gegeven in de toegevoegde waarde van ICT. We weten weinig tot niks over het effect voor de leerresultaten van studenten. Dat komt door de matige aandacht voor inhoud, digitale didactiek en de rol van het management. Het integreren van ICT in het onderwijs vraagt om een andere aanpak waarbij het leren als uitgangspunt wordt genomen.

"Student outcomes should be core!

Online Educa Berlijn 2009

Vandaag zijn Han en ik aangekomen in Berlijn. Na een wandeling en een indrukwekkend bezoek aan het holocaust monument, hebben we in de avond samen met Ramon Mannie van ASIS gegeten in een Thais restaurant. We hadden het programma meegenomen om ons voor te bereiden op het congres. Het programma lijkt een beetje op de menukaart van de Thai. Je bestelt iets, maar je weet nooit precies wat het is. Er staat wel een beschrijving bij, maar dat zegt nog niet alles. Zo bestelde Ramon vis, maar kreeg vlees en het nagerecht ‘Thais fruit’ bleek een bak vol leeches te zijn. Het is dus nog even afwachten. Het programma is wel veelbelovend, maar ik heb me dit keer voorgenomen om een kritische houding aan te nemen.

Het eerste dat opvalt is de grote diversiteit aan onderwerpen onderverdeeld in maar liefst 20 thema’s. Ik richt mijn aandacht op de thema’s:
 • Pedagogical Strategies for Online Learning;

 • Measuring an Understanding the Impact;

 • Learning Futures of a Different Kind.

Vandaag begint de pre-conferentie. Ik heb gekozen voor de workshop ‘Learning, Innovation and ICT. De workshop bestaat uit vier sessies verdeeld over de dag. In de eerste sessie zal het gaan over efficiency en kwaliteit: ‘impact on and implications for learning of using ICT in education and training.’

Ik ben benieuwd wat we krijgen voorgeschoteld. We gaan van start!