dinsdag 20 januari 2009

eLeum-congres Maastricht

Twee keer per jaar organiseert de Universiteit Maastricht het eLeumcongres. Afgelopen donderdag was het weer zover, deze keer met als thema Web 2.0: the interactive student. Vier spekers waren uitgenodigd om met het publiek kennis en ervaringen te delen over wiki's, second life, social software binnen Blackboard en weblogs als begeleidingsinstrument. Deze 4 sessies werden afgesloten met een paneldiscussie waaraan alle sprekers deelnamen. Het mooie aan deze vorm van organiseren, vind ik dat er gelijktijdig een podium wordt gecreeerd voor docenten vanuit de eigen instelling, voor externen om kennis en ervaringen mee te brengen en om de sessie af te sluiten met een paneldiscussie waardoor ook het publiek intensief kan meedoen.

eLeum

Na het Eifelcongres afgelopen herfst was de congreslokatie net achter het Vrijthof gemakkelijk te vinden. Aangekomen bij het gebouw van de universiteit bleek dat ruim 75 mensen zich hadden aangemeld voor het congres. Hieronder waren ruim twintig studenten van verschillende faculteiten.
* De eerste spreker, Sjoerd Stoffels, gaf een presentatie over de inzet van wiki's in het journalistiek onderwijs. Wiki's werden hierbij ingezet als samenwerkingsinstrument en als instrument voor peerreview. Om studenten snel technische vaardigheden bij te brengen rond mediawiki, werd er gebruik gemaakt van factsheets. De wiki werd hierbij gehost via LivingDot, terwijl het beheer gebruik maakte van cPanel, waardoor er een helder beeld ontstond van alle wijzigingen op de wiki.

second life

* Als tweede spreker trad Gwen Noteborn op, een docent van de economiefaculteit, met een verslag over een experiment in second life, waarbij 3e jaars studenten marketing en hun begeleiders in het kader van brandmanagement intensief gebruik maken van second life. Daarnaast werd ter afsluiting een aantal filmpjes getoond waarin studenten verslag deden van hun opdracht en de behaalde resultaten.
* De derde spreker, Jeroen ten Haaf, had een meer technisch verhaal over de mogelijkheden en de implementatie van Campus Pack. Ook Avans heeft deze software aangekocht waarmee blogs, wiki's en groepspagina's integraal in Bb kunnen worden aangemaakt en gepubliceerd.
* Als vierde spreker was ik zelf aan de beurt. Een eerder gegeven presentatie tijdens de Surf Onderwijsdagen over het Social Softwareproject bij ASIS was hiervoor de aanleiding. De presentatie werd goed ontvangen en leverde een aantal interessante vragen op.
De bijeenkomst over web 2.0: the interactive student werd afgesloten met een plenaire discussie en een uitgebreide borrel.
Conclusie: het was een interessante middag waarvan zowel de opzet als de inhoud me aan het denken heeft gezet. De combinatie van Roadshow en uitwisseling met andere instellingen werkte prima. Het afsluiten met een plenaire discussie leidde ertoe dat ook het publiek actief betrokken bleef. Inhoudelijk was de middag een succes omdat alle sprekers hun verhaal goed hadden voorbereid en ook echt een bijdrage konden leveren.