maandag 20 april 2009

This is your wake up call

Personal branding voor personen en bedrijven is momenteel een hot issue. Naast het boek 'Brand-id: inspiratieboek voor creatief denken' is er nu een nieuwe titel: 'This is your wake-up call'. Meer info: wake-up call

Bb World Europe 2009

Begin april werd het Europese Blackboardcongres in Barcelona gehouden. Zoals verwacht waren er maar ongeveer 350 deelnemers, veel instellingen waren met minder deelnemers aanwezig of helemaal niet. Voordeel was wel dat het een stuk gemakkelijker was om mensen tegen te komen of om ermee af te spreken.

De belangrijkste onderwerpen van het congres waren: Blackboard 9 en verder (de roadmap van Bb), digitaal toetsen en een veelheid aan nieuwe tools. Het meest opvallend aan het laatste onderwerp was wel dat er veel presentaties werden gehouden over losse of zelf ontwikkelde tools. Het werd daarmee deels een toolfestijn, waarbij je de vraag kunt stellen of al die losse tools wel nodig zijn en of de gezochte functionaliteit niet op een creatieve manier ook in Bb zit.

Ook Bb zelf was met een groot aantal presentaties heel nadrukkelijk aanwezig. Dit varieerde van migratiepaden naar Bb9, een tweetal keynotes en functionaliteiten van Bb9, een verhaal dat we eerder dit jaar al in Delft hadden gehoord.
Desondanks was het Bb-congres in Barcelona een prettig congres om bij te wonen. Vanuit Avans gaf het ons de gelegenheid om Bb-zaken uit te wisselen en meer begrip over en weer te krijgen ten aanzien van de verschillende aspecten ervan. Daarnaast waren er een aantal presentaties die het congres absoluut de moeite waard maakten.

vrijdag 17 april 2009

Veranderingen in context, instelling en leeromgevingen

De 3 belangrijkste trends in deze hieronder kort op een rijtje gezet:

Context:
- Current curriculum --> mixing, dual tracks (denk hierbij ook aan initiatieven als DigiCE)
- Current delivery --> online, blended, onsite
- Current degrees --> degrees, certifications (more than 1) --> richting van LLL

Instelling:
Vragen hierbij: who owns the education, how do you measure progress? (grades/portfolio), site-based
Richting: student/society driven, student is committed, mixed portfolios, flexible place and time --> ideeen rond student als prosumer, student die een actieve en (h)erkende rol heeft als bijdrager aan onderwijs

Leeromgeving:
van VLE naar PLE
Open --> Public (naast de standaard ELO ook elementen uit iGoogle)
LMS --> Social Software (mix van ELO en open source software, en keuzes die studenten maken

Wat meer specifiek: de keynote in Barcelona

Op dag 2 van het Bb-congres in Barcelona sprak Gordon Freedman over Re-engineering or Re-invention in Higher Education. In zijn verhaal ging hij in over de echte veranderingen in het hoger onderwijs onder de noemer 'Step-change'. Als voorbeelden noemde hij eerder al de veranderingen bij Blackboard als organisatie:
- het doen van specifiek en toegepast onderzoek bij Bb naar onderwerpen als 'hoe ziet de campus van de 21ste eeuw er uit?' en het 'belang van de K-20' als vervolg op 'K-12'.
- Bb als gesprekspartner van universiteitsbesturen, zonder dat hier direct een commercieel belang aan is gekoppeld --> wat zijn de trends, in welke richting ontwikkelt het hoger onderwijs zich

Een opvallende quote in zijn presentatie was de volgende 'removing the "if-question" of technology and replacing it with the "how and why-question". eLearning niet alleen als ondersteunende factor in het onderwijs maar als een change-agent die ook het onderwijs zelf verandert.

In zijn presentatie ging Freedman wat dieper in op de trends die hij zal ten aanzien van:
* Context
* Institutie
* Leeromgevingen

Digitaal toetsen en de university of Huddersfield

De universiteit van Huddersfield heeft inmiddels veel ervaring met het digitaal toetsen. Op hun website is dat ook heel veel te vinden hierover. Meer info? Klik hier.

woensdag 15 april 2009

donderdag 9 april 2009

Studiedag in Breda en toch aanwezig in Barcelona


Een van de experimenten tijdens ons optreden was het mogelijk maken van een directe verbinding tussen de twee plaatsen via Skype. Hieronder de foto ervan.

Teaching animation concepts at Leeds Metropolitan university

Onder deze titel presenteerde vanmiddag Steven Wilkinson van Leeds over het programma wat zij gebruiken om studenten vertrouwd te maken met het werken rond 2D en 3D animaties. Door de vele voorbeelden werd het een heel prettig verhaal om naar te luisteren. Daarnaast werden er een aantal mogelijkheden getoond die voor Avans interessant kunnen zijn voor AMUX en de kunstacademie.

Een van de belangrijkste uitgangspunten in het project was het gebruik maken van authentieke opdrachten. Daarnaast werd een verscheidenheid aan methodes toegepast, werd materiaal als voorbeeld aangeboden (gebruik van andere studenten en hun werk als 'ambassadeurs' van het project) en werden podcasts toegepast ter vervanging van een aantal colleges. Studenten konden hierdoor op elk door hen gewenst moment de details van hun opdrachten terugluisteren, aangevuld met een discussion board in Bb en wanneer er nodig een college waarbij ingegaan werd op de vragen die gesteld werden in het discussieforum.

In de presentatie werd verwezen naar de volgende websites:
www.animationclub.ning.com --> een soort speeltuin voor studenten om nieuwe dingen in uit te kunnen proberen en met elkaar ideeen uit te wisselen, ondersteund door RSS-feeds en iTunes
http://stevesanimation.podbean.com met voorbeelden van animaties
www.definint-beauty.ning.com een ning-omgeving opgezet door studenten.

Als resultaat van dit project gaven zij de volgende dingen aan:
- hogere student tevredenheid
- lagere uitval
- hogere aanwezigheid bij colleges / activiteiten
- meer activiteit
- groot aantal studenten wat gebruik maakte van de praktische podcasts en daar ook op reageerden via het discussionboard.

woensdag 8 april 2009

Experimenteren tijdens een optreden

Vanmiddag waren Rudi en ik als laatste aan de beurt om te presenteren op het Blackboardcongres. Een behoorlijke uitdaging op elk moment, en zeker aan het einde van 2 en voor sommigen onder ons 3 intensieve congresdagen. Op voorhand hadden we er al gekozen om te kiezen voor een andere aanpak. Wat we voor ogen hadden, was niet echt een klassieke presentatie, meer een combinatie van een korte inleiding om zo een context aan te kunnen geven, gevolgd door een interactieve sessie, waarin de deelnemers vooral zelf aan de slag konden.
Op voorhand hadden we (ondermeer via de mail) hierover al contact opgenomen met Blackboard. Zij verleenden echt alle medewerking, evenals de collega's van Avans die meteen toezegden te willen helpen bij het ombouwen van de zaal. Dat betekende dat we in 10 minuten tijd: de zaal konden ombouwen, de spullen voor de interactieve sessie klaar hadden liggen, de opdracht hadden weergegeven en een live verbinding met Breda hadden via Skype.

Bij binnenkomst van de deelnemers leverde dat meteen al een aantal hele verbaasde reacties op. Deze varieerden van .... zit ik hier goed, tot yes, hier moet ik zijn. Bert Frissen speelden zijn rol als propper echt helemaal uit, waardoor we zelfs als laatste sessie (er waren ook nog 3 parallelsessies) ruim 25 mensen binnenkregen. Zij kwamen uit hele diverse landen, hadden een grote varieteit in leeftijd, instellingen waaraan ze verbonden zijn en opvattingen. Wel deelden ze met ons een passie voor onderwijs, wat al heel snel merkbaar was in de door hen te maken keuzes in het professionaliseringskwadrant en de levendige discussies die op gang kwamen. Ook Blackboardvertegenwoordigers mengden zich enthousiast in deze uitwisseling.

De tijd vloog echt voorbij en we moesten nog even alle zeilen bijzetten om de sessie op de beloofde manier te kunnen afsluiten (delen van onze eigen ideeen en ervaringen). Ook daarna op de gang besloten een aantal deelnemers nog door te gaan en Rudi en ik werden door verschillende deelnemers aangesproken op zowel de andere aanpak als op de inhoud van onze presentatie.

In de komende week zullen we, zoals beloofd, de feedback van de deelnemers publiceren op deze weblog. De keuze voor deze andere benadering was enigszins riskant, het pakte echter bijzonder goed uit. Ook wij hebben uit deze sessie op deze manier veel meer kunnen halen dan anders. De spontane medewerking van de collega's op het congres en natuurlijk de beschikbaarheid van Jan via de Skypeverbinding maakte het een hele bijzondere belevenis.

3 uitdagingen en 2 vaststellingen - Uitdaging 3 - Grootschalig innoveren

De hoeveelheid middelen, tijd en mensen die in Britse onderwijsinstituten ingezet worden om “kleine” onderwijskundige vernieuwende gedachten en onderdeeltjes planmatig uit te werken en vervolgens op te schalen. Ik denk aan de feedbacksoftware die uitgewerkt wordt door Halam University Sheffield. Wij moeten het met minder middelen stellen. Onze beperktheid zorgt voor een grote dynamiek in innovatie, maar we zijn en blijven kwetsbaar in het opschalen en experimenten werkelijk te laten doordringen op de werkvloer. Grootschalig vernieuwen blijft een uitdaging die we ons moeten stellen. Hoe doen we dat vernieuwen voor de grote schaal is de uitdaging voor de inrichting voor het komende schooljaar.

3 uitdagingen en 2 vaststellingen - Vaststelling 2 - "Goe bezig!"

We zijn als LIC eLearningclub heel goed bezig. Intuïtief hebben we antwoorden gevonden die grote instituten zich stellen. Vanuit onze aanpak van observeren, denken, verbinden en doen vinden wij methoden, uitgangspunten, werkwijzen op vragen waar instituten als universiteiten voorzichtig beginnen aan te denken.

Hoera, de uitnodiging van de keynote spreker

De keynote van vanochtend leek op een deja-vu van Maastricht: opnieuw sluit het verhaal wat we vanmiddag willen houden, heel direct aan op de 2 keynotes van het congres. Gisteren werd deze gehouden door een vertegenwoordiger van de OECD, vandaag door de onderwijsman van Blackboard.
Wat betreft de trends die worden aangegeven in deze keynotes: deze komen aardig overeen met de dingen waar we binnen Avans mee bezig zijn. Wel gaan we soms wat harder en willen we ook de extra stap maken. Hopelijk lukt het vanmiddag om ook voor de deelnemers de verbinding tussen de sessies te kunnen maken.

3 uitdagingen en 2 vaststellingen - Vaststelling 1 - Nieuwe technologie, nieuw onderwijs

Het besef dat de maatschappij dus ook onderwijs aan het veranderen is begint ook echt door te dringen. Dat merk je aan de manier waarop Blackboard nieuwigheden in haar omgeving inbouwt, aan de inhoud van de toespraken van de Bobo’s van Blackboard. Je merkt het aan de impact als hefboom die het Blackboardsysteem heeft voor de verandering van het hoger onderwijs. “Nieuwe technologie, nieuw onderwijs” is de gedachte. Deze vaststelling werd geuit door Freedman, director eduction Blackboard.

3 uitdagingen en 2 vaststellingen - Uitdaging 2 - Diversiteit versus massaliteit en transparantie

De combinatie van diversiteit en transparantie en overzicht als uitdaging voor de toekomst. Hoe kan je de uitgangspunten van Bologna combineren met diversiteit. Hoe kan je flexibiliteit, transparantie, uitwisselbaarheid en standaardisering combineren met diversiteit in aanbod, keuze voor studenten, werken op maat in een omgeving van massaal veel studenten?

3 uitdagingen en 2 vaststellingen - Uitdaging 1 - Feedback als motor voor toetsing

Feedback als wezenlijk onderdeel van digitaal toetsing. Tot nu toe wordt de klemtoon gelegd op het technische aspect van het maken van de toets, de statistische outcome van de toetsen. Naast deze aspecten zal het accent ook gelegd dienen te worden op de plaats van feedback van de toets naar de student. Wat betekent de uitslag van de toets naar het leerproces van de student. Niet enkel: “Je bent geslaagd of niet”. Maar wat was goed en wat kan verbeterd worden. Wellicht zou het goed zijn om feedback de motor van toetsing te maken. Het zou een goede startvragen zijn in een toetsingstraject van het LIC met een academie. “Op welke manier ondersteunt de toetsing het leerproces van de student?” “Hoe kan een student een zo hoog mogelijk rendement halen voor de toekomst in de manier waarop je toetst?”

dinsdag 7 april 2009

Improving student assessment choice using Bb e-assessment tools

Onder deze bijna saaie titel ging een van de meer interessante presentaties van dag 1 schuil. Op internet had ik op voorhand al meer informatie opgezocht over het toetsprogramma van de universiteit van Huddersfield. Ik ging dan ook met hoge verwachtingen naar de presentatie, en.... werd niet teleurgesteld!

De presentatie werd in een moordend tempo gegeven, de presentator had een sterk Australisch accent en onderbouwde haar verhaal met veel verwijzingen naar de literatuur rond toetsing. En toch....

De sessie werd al snel interactief. Reden voor een aantal bezoekers om als een haas de zaal te verlaten. Aan de hand van 5 criteria werd verder een presentatie opgebouwd:
- methode
- onderwerp
- criteria
- resultaten
- timing

Belangrijk in de presentatie was de aandacht voor zowel de weerstand/angst bij de docenten als bij de studenten rond de 5 belangrijkste aspecten in toetsing. Vervolgens werden een aantal concrete voorbeelden gegeven van creatieve oplossingen, zoals:
resultaten: studenten die het niet eens zijn met een cijfer, kunnen via een blog hun zaak onderbouwen in max. 500 woorden.

Quotes over de Google Generation

Twee quotes over de Google Generation in 1 sessie vandaag:

- They know no life without the Internet (it´s like cars ..., they´ve always been there)

- They can do anything on the Internet, but they cann´t look after their laptop.

Engaging the Google Generation

De laatste presentatie van de eerste dag was misschien wel een van de leukste. Vanuit de universiteit van Sheffield werd er gepresenteerd ovr Podcasting en Peerreview. Blijkbaar was dit een vervolg op de presentatie die vorig jaar in Manchester al was gestart, maar dat was geen enkel probleem.

Opgedane ideeen:
Branding van Blackboard als: My Online learning environment (MOLE)
Gebruik de door studenten gemaakte podcasts als assessment tools
Studenten kiezen zelf de tools, podcasts kunnen individueel of in groep worden gemaakt.
Het peerreview proces wordt ondersteund door een persoonlijke weblog en de ELO.
In de opdracht wordt samenwerking van studenten al gestimuleerd, waarbij de balans wordt gezocht tussen creativiteit van de (groep) studenten en de inhoudelijke diepgang.

Aanbevelingen:
- maak studenten vanaf jaar 1 bekend met peer review
- het leerproces is onderdeel van het curriculum
- gebruik van de review en commentaarfunctie in Bb (Bb 8)
- laat de studenten zelf de media kiezen.

Leuke en inspirerende presentatie vanuit Sheffield.

Aanwezig op het Bb-congres --> de Avans vertegenwoordiging

Deze keer zijn we met een hele gemengde groep aanwezig op het Blackboardcongres in Barcelona. Naast 4 medewerkers van DIF, zijn er ook 4 mensen van het LIC aanwezig op het congres.
Op verzoek van Hanneke hierbij de namen: Richard, Peter, Bert en Rick vanuit DIF, Arald, Bert, Rudi en ik vanuit het LIC. Een belangrijke reden om nu naar Barcelona te gaan, is de roadmap van Blackboard. Voor Avans betekent dit in ieder geval keuzes als: wanneer migreren naar Bb 8, Bb 9 en wat gebeurt er met het Bb Content Systeem. Wat kunnen we verwachten rond ePortfolio's en de integratie met mobiele devices zoals de iPhone, naast de integratie van Bb met Google Apps, iGoogle en Facebook/Hyves.
Morgenmiddag zullen Rudi en ik optreden rond het professionaliseringskwadrant rond eLearning. Vanochtend hebben we al even de zaal geinspecteerd en gezien dat alle 'verbouwingen' die we graag zouden willen doen daar ook echt kunnen. Mogelijk lukt het later vandaag om de eerste bijdrages van dag 1 te posten op deze blog.

maandag 6 april 2009

Alarm in het hotel

Inmiddels zijn vrijwel alle deelnemers aan het Blackboardcongres aangekomen in Barcelona. Deze keer verblijven we ook in het congreshotel waardoor we alles wat directer meemaken. Zo ook het alarm. Aan het einde van de middag is er een fors probleem in het hotel waardoor op een aantal verdiepingen de stroom wordt afgesloten. Er blijkt wateroverlast te zijn op een aantal verdiepingen. Binnen no-time is het alle hens aan denk, de elektriciteit wordt uitgeschakeld, de liften werken niet, maar dat geldt helaas ook voor de noodverlichting. Na het brandalarm een aantal jaren geleden in Edinburgh, blijkt dat ook Barcelona niet helemaal bestand is tegen problemen. Of zoals Arald het samenvat: buiten is het goed weer maar binnen regent het. De lobby wordt deels afgeslote, er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, maar het blijft een redelijke puinhoop.

De nieuwsberichten vanuit Blackboard draaien op volle toeren. Inmiddels is ook bekend dat de politieacademie haar beheerder kwijtraakt aan de dienst domeinen. In zijn keynote haalt Michael Chasen de relatie met Apple aan, meer in het bijzonder de verbinding tussen Blackboard en de iPhone, iGoogle en Facebook. Echt nieuwe dingen worden helaas (nog) niet verteld. Gelukkig zijn er de wandelgangen, waarin de berichten rond personeelswisselingen elkaar in hoog tempo afwisselen.....

De ganzen van Barcelona

Blijkbaar is een van de toeristische hotspots in Barcelona een groep ganzen, die bivakkeert in de oude kathedraal. Gisteren hebben we die dan ook als eerste bezocht en gefotografeerd. Al eeuwenlang leeft deze groep in de binnentuin van de kathedraal als voortzetting van een traditie, vergelijkbaar met het zwijn in Florence en de beren in Bern. Aan deze eerste verplichting hebben we daarmee meteen op de eerste dag voldaan.

Een van de ganzen van Barcelona

Ook kwamen we gisteren al de eerste collega's van de Hanzehogeschool Groningen tegen op een van de vele pleinen. Zij waren net als wij een dag voordat het congres begon, al aangekomen in Barcelona. Binnen no time kwam het gesprek op de ontwikkelingen rond elearning in de beide instellingen. Net als wij zijn ook zij bezig met een orientatie over de toekomst van hun ELO. Daarnaast werd er al snel informatie uitgewisseld over de trends in de keuzes die andere instellingen onlangs hebben gemaakt en de eerste ervaringen daarin.
Vandaag start de Developer’s day, een aparte congresdag voor techneuten. Zij brengen de dag binnenshuis door met andere Blackboardontwikkelaars en zullen hopelijk nieuwe ideeën opdoen en kennis uitwisselen. Vanavond nog start de eerste keynote van Michael Chasen, een van de directeuren van Blackboard, die ongetwijfeld de rondmap van Blackboard voor de komende jaren zal aangeven.
Zelf zijn Rudi en ik nog bezig om de laatste hand te leggen aan onze presentatie van aanstaande woensdag. Door verschillende instellingen zijn we al aangesproken op onze podiumplaats en de eerste toezeggingen over het bezoeken van deze presentatie zijn al gedaan.

woensdag 1 april 2009

Creatief denken en Content Systemen

Tijdens het voorbereiden van een gesprek met een van de Avansacademies over de uitrol van het Content Systeem, kwam ik op het volgende idee. Het inzichtelijk maken van het komen tot een keuze waar in het Content Systeem informatie op te slaan, is een lastig iets.
In het boek 'Brand-id: inspiratieboek voor creatief denken' kwam ik een plaatje tegen van een verkeerslicht. Dit plaatje zou ook heel goed bruikbaar zijn om deze keus visueler weer te geven en daarmee inzichtelijker te maken.

waar zet ik documenten in het Content System?

Hoe je lastige onderwerpen toch aansprekend kunt verfilmen

Vanochtend ontving ik via de email een bericht van een listserver die me onbekend voorkwam. Door het bericht toch maar te openen, kwam ik terecht bij 2 filmpjes gemaakt door een adviesbureau 'Expanding visions', waarin op een hele duidelijke manier complexe en abstracte begrippen worden verbeeld.
Het eerste filmpje gaat over Enterprise Content Systemen, een ontwikkeling waar we ook binnen Avans mee bezig zijn. Via deze link start je direct het filmpje op: a perfect storm.

Het tweede filmpje is eigenlijk nog ludieker aangegeven en gaat over unified communications, opnieuw een onderwerp wat heel erg in de belangstelling staat (opnieuw ook bij Avans). Start het filmpje door hier te klikken.