donderdag 28 januari 2010

Hoofdpunten uit het Horizon Report 2010

Ook al is via de weblog Professioneel Innoveren al kort bericht over het uitkomen van het Horizon Report 2010, toch volgen hier nog even de hoofdpunten uit dit rapport.
Als belangrijkste trends worden de volgende zaken genoemd:

- the abundance of resources and relationships made easily accessible via the Internet is increasingly challenging us to revisit our roles as educators in sense-making, coaching en credentialing. --> wat betekent dit voor de rol die HO hierin inneemt?
- People expect to be able to work, learn and study whenever and wherever they want to. --> wat is de rol van informal learning, just-in-time learing en "found learning"?
- The technologies we use are increasingly cloud-based, and our notions of IT-support are decentralized --> belangrijke driver hierin lijken de kostenbesparingen te zijn.
- The work of students is increasingly seen as collaborative by nature, and there is more cross-campus collaboration between departments --> meer aandacht voor 'openness' en multidisciplinariteit.

Uitdagingenn zijn er echter ook. In het rapport worden de volgende genoemd:
* The role of the academy, and the way we prepare students for their future lives, is changing --> dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we denken over onderwijs en onderwijsleerprocessen inrichten (aandacht voor ondermeer kritisch denken en flexibiliteit ten aanzien van mentale modellen)
* New scholarly forms of authoring, publishing and researching continue to emerge but appropriate metrics for evaluating them increasingly and far too often lag behind --> hoe om te gaan met het waarderen van bijdragen in social softwaretoepassingen.
* Digital media literacy continues its rise in importance as a key skill in every discipline and profession --> dit sluit direct aan op het 21things-project
* Institutions increasingly focusmore norrowly on key goals, as a result of shrinking budgets in the present economic climate --> hoe kunnen er kosten gespaard worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit?

Het rapport gaat verder met een overzicht van opkomende technologieen. Dit zijn ondermeer: mobile computing, open content, eBooks, simple augmented reality etc.

Opvallend is de trend dat het Horizon Report zelf in steeds meer verschillende versies wordt gemaakt. Er is naast deze versie ook een speciale K-12 versie, een versie gericht op Australie en Nieuw-Zeeland, een editie over Business and Economic Developments en per 2010 de Horizon Project Navigator, waarmee dagelijks nieuws over technologische ontwikkelingen in het onderwijs en innovatieve projecten beschikbaar komt!

Nieuwe tools voor back-channels

Het gebruik van back-channels neemt steeds meer toe. Deels om (hoor)colleges interactiever te maken, deels ook om samenwerking tussen studenten te bevorderen en studenten gemotiveerd en betrokken te houden na afloop van het college. Ook tijdens het ELI-congres kwam het gebruik van back-channels ter sprake. Purdue university gaf een mini-presentatie over het gebruik van Hotseat en de mogelijkheden die dit geeft om studenten heel direct te betrekken bij colleges. Op hun site geven zij een aantal goede voorbeelden en korte videos over hoe Hotseats ingezet kan worden.
Zelf geven zij hierover het volgende aan:

"Hotseat, a social networking-powered mobile Web application, creates a collaborative classroom, allowing students to provide near real-time feedback during class and enabling professors to adjust the course content and improve the learning experience. Students can post messages to Hotseat using their Facebook or Twitter accounts, sending text messages, or logging in to the Hotseat Web site".

Ook bij Avans is er in toenemende mate interesse in het gebruik van back-channels. Een aantal academies onderzoekt mogelijkheden en bijbehorende technieken, varierend van SMS-walls, Twitter tot mogelijk programma's als Hotseat, wat direct verbonden kan worden met Twitter, Facebook of een iPhone.

Reconciling the Enterprise and Personal Learning Network

In deze presentatie ging Jon Mott in op het vraagstuk wat bij veel universiteiten en hogescholen speelt: hoe ziet de toekomst van onze elektronische leeromgeving er uit. Zetten we in op een instituuts-ELO of juist op Persoonlijke Leeromgevingen.

Bij Avans is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen tijdens het visietraject Elektronische Leeromgeving, georganiseerd door Avans en ICT. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het visiedocument ELO. In lijn met ontwikkelingen bij andere universiteiten en hogescholen, sessies met studenten, docenten en management en op basis van uitgebreid literatuuronderzoek, heeft Avans uiteindelijk gekozen voor een hybride variant voor haar toekomstige elektronische leeromgeving. Een visie die inmiddels ook wordt gedeeld door de leden van de SIV (Stuurgroep ICT-Vernieuwing) en die een belangrijke rol zal spelen bij de inrichting van onze leeromgeving.

Ook tijdens het ELI-congres werd tijdens de presentatie van Jon Mott uitgebreid ingegaan op deze discussie LMS of PLE en bleek de uiteindelijke conclusie uiteindelijk te zijn, dat een hybride leeromgeving het meest aansluit bij de wensen en mogelijkheden van nu. Op slideshare is de hele presentatie aanwezig. Op de pagina van ELI is de hele presentatie ook te beluisteren (60 minuten).

Hierin werd ook de relatie gelegd naar andere informatiesystemen zoals zichtbaar in deze slide die onderdeel uitmaakt van de presentatie:In zijn weblog geeft Mott naast een helder overzicht van de pro's en con's van een LMS en PLE ook een aantal verwijzingen naar andere relevante weblogs over dit onderwerp. Meer achetrgrondinformatie over de ontwikkelrichting van elektronische leeromgevingen wordt gegeven in het artikel 'Open for Learning'.