vrijdag 16 november 2012

Trends tijdens de OWD12

De Onderwijsdagen 2012 zijn alweer achter de rug.

Via de Zestor-subsidie van 500 euro kon ik er dit jaar opnieuw bij zijn. Belangrijk vanwege het netwerken met deelnemers van andere hogescholen en universiteiten en ook een hele snelle manier om de top trends in het Nederlandse onderwijs in beeld te krijgen.

Opvallend dit jaar was de ruimte aandacht voor OER (Online Educational Resources), vaak gekoppeld aan de MOOC's (zie vorig blogbericht), digitaal toetsen (onder andere met de vervolgacties op het rapport 'Vreemde ogen dwingen'), en niet te vergeten Learning Analytics.

Dit laatste onderwerp komt steeds vaker naar voren op congressen. Het is dan ook verrassend hoe weinig we nog gebruik maken van de data die is opgeslagen in online leeromgevingen, waar bijna 90% van onze studenten vrijwel dagelijks gebruik van maakt.
Learning analytics kan ons op verschillende manieren inzicht geven in het studiegedrag van studenten, de materialen die zij daarbij gebruiken en tenslotte succesvolle interventies. Er waren dan ook de nodige presentaties over dit onderwerp.

De meest verrassende vond ik echter die van John Campbell van Purdue University. Ja, je kunt jarenlang praten over de verschillende definities, en over de kwaliteite van allerlei bronbestanden en nog veel meer. Gelukkig kun je er ook voor kiezen om gewoon te starten.

Bijvoorbeeld door aan docenten te vragen welke studenten volgens hen het risico lopen om uit te vallen. Of om klein te beginnen en vanuit een duidelijk doel de focus te leggen waar je learning analytics op in wilt zetten. Een instrument als course signals kan je daarbij helpen, net als het Early Warning System wat al in Blackboard zit......

Misschien wel een heel goed voornemen voor 2013......

Ook al eens een MOOC zien passeren?

Een van de belangrijkste trends op de Onderwijsdagen van SURF was de MOOC, ofwel de Massive Open Online Course.  De eerste keynote ging over de ontwikkelingen binnen het Open en Online Onderwijs. MOOC's komen eraan en zijn niet meer te stoppen. Een steeds groter aanbod van Online Educational Resources, sociale media en ook instellingen als de Khan Academy maken het mogelijk. En studenten?..... die maken er in grote getale gebruik van.

Toetsprojecten waar ik meteen nieuwsgierig naar werd

In het kader van het programma Toetsen en Toetsgestuurd Leren van Surf loopt er momenteel een minitender rond digitaal toetsen. Verschillende instellingen hebben daar op ingeschreven, een aantal ervan presenteerde tijdens de afgelopen Onderwijsdagen in Rotterdam. Tot zover een saaie start, weer nieuwe projecten. En toch.....

Mijn nieuwsgierigheid werd meteen aangewakkerd bij de volgende projecten:

* SOAP --> self organizing assessment program
Dit project, wat uitgevoerd wordt bij Fontys,  heeft als doel een programma te ontwikkelen voor docenten dat hen inzicht geeft in de toetsvragen die studenten zelf zouden gebruiken wanneer zij de regie hebben over het samenstellen van de toets. Een mooi initiatief wat studenten stimuleert om heel actief bezig te zijn met de leerstof en waarbij social media intensief wordt ingezet.

Hoe werkt het.....
Studenten melden zich aan via Hyves, Twitter of Facebook. Ze kiezen er dus zelf voor om mee te doen aan dit project. Per onderdeel hebben ze de optie om vragen aan te leveren, vragen van anderen te lezen en deze ook via  discussie aan te scherpen. Net als andere onderdelen op Facebook kunnen studenten de vragen ranken door deze te 'liken'.

What's in it voor docenten?
Studenten zijn veel eerder actief bezig met de aangeboden leerstof en kunnen docenten inspireren bij het samenstellen van de toets. Daarnaast levert dit project docenten een beter beeld op van het niveau van de student en kunnen daar gericht op inspelen.  De discussie over de ingeleverde vragen en de moderatie levert een veelvoud aan vragen op die de docent kan gebruiken om de toets samen te stellen.

What's in it voor studenten?
Meer mogelijkheden om feedback te krijgen van de docent, en ook van medestudenten op een manier die aansluit bij de mogelijkheden die sociale media bieden. Daarnaast kunnen studenten 'badges' verdienen door het aanleveren van kwalitatief goede vragen en deze opnemen in hun portfolio.

* Inzet van mobiele devices bij beoordeling op de werkplek
In hoeverre kunnen Smartphones en Ipads worden ingezet om vaardigheden op de stageplek van studenten in beeld te brengen en zo op afstand te beoordelen? In het voorbeeld tijdens de presentatie ging het om een opleiding diergeneeskunde, maar er kunnen voldoende andere voorbeelden worden bedacht waar studenten snel feedback op nodig hebben, zonder dat een docent meteen in de buurt is.
De mogelijkheden van Smartphones en Ipads om praktijksituaties op te nemen, kunnen beter worden benut voor zowel het  leerproces van de student, als om de praktijk meer te verbinden met de theorie tijdens colleges.

* de qDNA-tool:
De VU in Amsterdam heeft een tool ontwikkeld waarmee docenten worden geholpen bij:
- het bedenken van toetsvragen
- de kwaliteit van deze toetsvragen te verbeteren --> hoe meet ik wat ik wil meten?
- het analyseren van toetsen en toetsvragen
- het interpreteren van de analyse

Op de site wordt intensief gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, gerichte feedback en tips van de dag. Vooral de 7 dodelijke zondes zijn een aanrader:

  1. Gebruik heel vaak het woord niet en gebruik vaak ontkenningen
  2. Laat de goede studenten struikelen over een vraag
  3. Maak een speling en gramatica vouten
  4. Gebruik nooit drie woorden als je het ook met dertien woorden kan zeggen
  5. Probeer altijd de optie ‘alle bovenstaande’ en ‘geen van bovenstaande’ toe te passen
  6. Zinnen uit een studietekst moeten letterlijk in de vraag worden herhaald
  7. Allergrootste zonde: laat collega’s nooit vragen vooraf bekijken


De minitenders digitaal toetsen hebben een looptijd tot 31 december 2012. Meer informatie vind je op deze website