vrijdag 2 juli 2010

Summercourse rond Bb 9.1

tussenevaluatie na dag 3
"Kunnen, willen en doen, daar komt het op neer".
Deze uitspraak is gedaan door één van de consultants, aan het einde van de eerste bijeenkomst van de summercourse eLearning.

Op vraag van een aantal LIC-consultants en informatiespecialisten is dit jaar voor het eerst de summercourse rond eLearning en meer in het bijzonder Blackboard 9.1 georganiseerd. In diverse samenstellingen komen deelnemers een dagdeel, dag of aantal dagen bijelkaar om vooral met elkaar aan de gang te gaan rond eLearning rondom de thema's inrichten, (digitaal)toetsen, samenwerken/interactie en het Content Systeem.
Het uiteindelijke doel ervan is om docenten binnen Avans (beter) te kunnen adviseren over het gebruik van deze nieuwe versie van de elektronische leeromgeving vanaf het nieuwe studiejaar. Er is hierbij een wisselwerking tussen het leren omgaan met de nieuwe functionaliteiten van Blackboard en de digitale didactiek.

Na een drietal bijeenkomsten is gisteravond informeel doorgepraat over het effect van deze summercourse bij een Bredaas tapasrestaurant. Merkbaar is al wel dat het een intensief traject is waar alle deelnemers veel van leren. Komende maandag zal opnieuw de samenstelling anders zijn. Dan staat het Content Systeem centraal en de mogelijkheden die dat genereert rond het delen van (onderwijs)materiaal.