vrijdag 27 november 2009

Portfolios for assessment and learning

In afl. 45 van de AMEE guide schrijven Jan van Tartwijk en Erik Driessen uitgebreid en gedegen over de rol die (digitale) portfolio's kunnen hebben in toetsing.
In dit (overzichts)artikel doen ze een aantal (bekende) praktische aanbevelingen, zoals:
- zorg dat de doelen van een ePortfolio helder zijn
- ePortfolio's kunnen zowel formatief als summatief ingezet worden
- zorg voor een flexibel format dat uitgaat van de student, waarbij een overdaad aan structuur een groter risico vormt dan het ontbreken van structuur
- wees bewust van de tijd die het werken met een (e)Portfolio vraagt

Aan de hand van de piramide van Miller beschrijven zij hoe elk niveau van deze piramide getoetst kan worden en welke rol het (e)Portfolio hierbij kan spelen. Vervolgens worden de verschillende (e)Portfolio's beschreven: portfolio's gericht op toetsing, ontwikkelportfolio's en het professionele portfolio. Dit wordt ondersteunt door het model wat van Tartwijk een aantal jaren geleden al ontwikkelde.

Door gebruik te maken van het ALACT-model van Korthagen geven de schrijvers een duidelijke aanwijzing over de wijze waarop de begeleiding van (e)Portfolio's kan worden vormgegeven. Dit wordt aangevuld met een aantal concrete tips (box 4).

Tenslotte wordt aan de hand van de volgende vragen de rol van (e)Portfolio bij toetsing uitgebreid beschreven:
- wat wordt getoetst?
- waarom wordt dit getoetst?
- op welke manier wordt dit getoetst?
- wie toetst?
- wanneer wordt dit getoetst?
Speciale aandacht in dit gedeelte van het artikel wordt gegeven aan de inzet van (e)Portfolio's tijdens praktische en complexe opdrachten (bijvoorbeeld stages en afstuderen).

Het artikel sluit af met de beschrijving van een aantal kritische succesfactoren voor een geslaagde introductie van (e)Portfolio's. Zowel van Tartwijk als Driessen blijven stevige pleitbezorgers voor (e)Portfolio's.

woensdag 25 november 2009

Het handboek communities

Via Twitter en andere weblogs kwam ik de online versie tegen van het Handboek Communities, met als ondertitel 'de kracht van sociale netwerken'. Zowel de attendering op dit boek als de totale opzet ervan ondersteunt de titel: 'werken in sociale netwerken'.
Het boek is te koop voor iets minder dan 20 euro, maar ook gratis te downloaden op het internet. Daarnaast worden lezers opgeroepen actief bij te dragen aan het boek door verzamelde eigen ervaringen en voorbeelden in te sturen. Wie meer wil weten over hoe communities werken, wat er voor nodig is en waarom je het eigenlijk zou willen, klik dan op deze link.

Mobile learning, de inzet van mobieltjes


Mobile learning raakt steeds meer in opkomst. Dit betekent in veel gevallen dat de applicaties die we gebruiken op onze desktop of laptop ook beschikbaar komen voor mobiele telefoons.
In zijn laatste artikel 'Are wiffys tweets with attitue' beschrijft Graham Atwell hoe hij mobiele telefoons niet zozeer inzet als (ander) device, maar juist ter ondersteuning van leerprocessen. Met Wiffys kun je studenten direct vragen laten stellen tijdens een college, polls gebruiken of kiezen voor een brainstormsessie eventueel aangevuld met een mogelijkheid om feedback te geven. Het wordt daarmee een direct alternatief voor SMS of twitterwalls.
Via de website http://wiffiti.com/screens/12568 kun je direct een start maken om deze applicatie toe te passen in de praktijk. Mogelijk dat volgende week op de Online Educa er door Graham verder op wordt ingegaan.

maandag 23 november 2009

The scaling framework, een hulpmiddel bij opschalen?

Op de weblog van Wilfred Rubens kwam ik een bijdrage tegen over een hulpmiddel bij opschalen.
Het opschalen van innovatieve projecten blijft een uitdaging. Dit geldt niet alleen voor de direct betrokkenen bij een innovatieproject, ook het opschalen van succesvolle en vaak kleinschalige projecten naar nieuwe gebruikersgroepen of toepassingen blijkt een weerbarstige aangelegenheid.
Wat is het juiste moment, welke aanpassingen zijn ok en op welke andere valkuilen moet je beducht zijn. De interactieve tool 'The scaling framework' kan een bijdrage leveren bij de bewustwording van de valkuilen bij opschaling en kan erbij helpen om innovatieve projecten op een succesvolle wijze op te schalen.
Deze door Microsoft ontwikkelde, interactieve tool zou gebruikt kunnen worden als geheugensteuntje in gesprekken rond opschaling. Hierbij kun je denken aan het opschalen van Grassrootprojecten, experimenten vanuit het MJB en voorbeelden die via Roadshows of het Proeflokaal voor docenten geïntroduceerd worden bij een andere academie.

dinsdag 17 november 2009

Top 100 leermiddelen in 2009


Op http://www.slideshare.net/janehart/top-100-tools-for-learning-2009-2509241 kan je de top 100 vinden van leermiddelen voor 2009. Het Centre for Learning and Performance Technologies (C4LPT) vroeg aan 278 mensen die zich op professionele basis met onderwijs bezig houden een lijstje met de software die zich veel gebruikten. De aangeschrevenen stuurden een lijstje met de top 10 aan Jane Hart. Zij distilleerde er een top 100 uit.

De top 10
1 Twitter Microblogging tool 159,0
2 Delicious Social bookmarking tool 95,5
3 YouTube Video sharing site 79,5
4 Google Reader RSS / Feed reader 79,0
5 Google Docs Office suite 78,5
6 Wordpress Blogging tool 69,0
7 Slideshare Hosting presentations 64,0
8 Google Search Web search tool 56,0
9 Audacity Sound editor and recorder 54,0
10 Firefox Web browser and extensions 54,0

Verrassend is dat alle hulpmiddelen freeware zijn. De hoogst gerankte software waar je moet voor betalen staat op 13: Microsoft PowerPoint. Microsoft Word staat op 36. In de top 50 vind je vooral social software.

vrijdag 13 november 2009

Informeel leren, het Adaptation model en Bloom

model van Bloom

Adaptation model informeel leren

Twee modellen die wanneer je ze naast elkaar zet, in ieder geval bij mij de vraag oproept in hoeverre de modellen elkaar aanvullen. Natuurlijk had ik tijdens een eerdere presentatie van Jay Cross op de Online Educa in Berlijn gehoord over zijn stelling dat informeel leren 80% van uitmaakt van ons leren. De aanvulling op het model van Bloom met het niveau rond creativiteit zou volgens het model rond Adoption and Adaptation van Sally Anne Moore helemaal passen in de laag rond informeel leren. Een mooie verbinding die stemt tot nadenken.

donderdag 12 november 2009

Google Wave, een nieuwe samenwerkingstool?

De sessie die misschien wel het drukst bezocht werd, was die rond Google Wave, een webbased tool gericht op communicatie, interactie en samenwerken. Je kunt hiermee op een geïntegreerde manier bloggen, een wiki bijhouden, msn, je mail uitlezen, foto's delen, gamen etc. Google Wave ondersteunt hierbij zowel individuen als groepen.
Voordelen:
* samenwerken tussen uitgenodigde groepsleden wordt realtime zichtbaar gemaakt.
* het doorlopen proces om tot een resultaat te komen is ten allen tijde zichtbaar en kan ook gedeeld worden met begeleiders
* integratie van veel gebruikte toepassingen
* het gebruiksgemak, o.a. het snel kunnen koppelen van verschillende Waves
* mogelijkheid om gadgets te kunnen toevoegen (vergelijkbaar met iGoogle)

Nadelen:
- Ook GW maakt onderscheid in docenten en studenten in de toekenning van rechten
- GW is nog maar beperkt beschikbaar, je hebt een uitnodiging van een Waver nodig om de applicatie te kunnen gebruiken.

Komend jaar gaat de VU Google Wave uitproberen met (grote) groepen studenten en integreren met andere learning tools.

De meest opvallende sessies tijdens de OWD2009, dag 2

De eerste workshop van dag 2 van de OWD2009 was die van de Teachmeet. Een manier om informeel en snel kennis en ervaringen uit te wisselen met collega's, bijvoorbeeld de ideeën die je opdoet tijdens een congres.
Deelnemers aan de teachmeet participeren actief en geven een korte, onvoorbereide presentatie aan de hand van de volgende 3 vragen:
- wat heb je gezien,
- waarom sprak het je aan,
- wat ga je ermee doen?

Uitwisseling en het aangaan van de dialoog staan hierbij nadrukkelijk centraal. De bijeenkomst zelf heeft een hoog informeel karakter. Tijdens de teachmeet van de OWD hoorde ik ondermeer over Crazytalk, een animatieprogramma. Daarnaast kwamen toepassingen rond augmented reality aan bod, een manier om bijvoorbeeld instructie op de werkplek mogelijk te maken. In het Youtube-voorbeeld werd getoond hoe BMW-monteurs leerden omgaan met nieuwe technieken.

Het principe van Teachmeet zou goed kunnen werken bij professionaliseringsactiviteiten van Avans, zoals kennissessies over congressen, de roadshows, maar ook bij het Proeflokaal.

Mlearning

Op de eerste dag van de OWD2009 hield Matthijs Leendertse een presentatie over Mlearning. Zijn verhaal kende 3 hoofdlijnen:
* Het one laptop per childproject wat uitgevoerd wordt in o.a. Afghanistan en Columbia (Farc). Idee hierachter is om kinderen die niet naar school kunnen te voorzien van een laptop zodat zij toch deel kunnen nemen aan sociale netwerken, toegang hebben tot OER en op die manier onderwijs kunnen volgen. Een project dat misschien nog wel een stap verder gaat dan het verhaal van Sugata Mitra of in ieder geval andere accenten legt.
* Het faciliteren (en erkennen) van informeel leren. Leren wat niet georganiseerd/gestructureerd plaatsvindt op diverse plaatsen (thuis, op de werkplek, sportverenigingen etc.). In de onderstaande figuur wordt het onderzoek van Sally Anne Moore zichtbaar over de plaats van informeel leren ten opzichte van formeel leren:Genoemde voorbeelden in de presentatie waren die van Swinx (gaming) en Tap Tap Revenge.

* Stimuleren van interactiviteit. Toepassingen hierin zijn ondermeer SMS-tv, stemkastjes in colleges of het gebruik van Twitter als backchannel bij colleges. Faculty Focus heeft over deze laatste optie in september 2009 een studie gepubliceerd. Deze is te downloaden via dit url.

De meest opvallende sessies tijdens de OWD2009, dag 1

De afgelopen 2 dagen zijn de Surf onderwijsdagen in Utrecht weer gehouden. Twee drukke dagen met inspirerende sessies en veel ontmoetingen met collega's van andere instellingen. Via slideshare zijn een groot aantal presentaties inmiddels beschikbaar.
Eén van de meest opvallende sessies tijdens de OWD vond ik toch wel de afsluitende keynote van dag 1 door Marc Lammers. Zijn verhaal kende een aantal duidelijke boodschappen, zoals 'Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden', 'Focus op het proces, in plaats van op het resultaat' en ook 'Verbeter datgene waar je al goed in bent'. Een goed verteld verhaal met een verrassend filmpje over een cheetah.
Een andere sessie die indruk op me maakte was die van Matthijs Leendertse 'The practical use of mobile learning'. Zijn verhaal riep directe associaties op met de verhalen van Sugata Mitra. In een andere post hier meer over.
Tenslotte de plannen van een aantal instellingen (Amsterdam, Inholland en Surf) over de Werk- en Leeromgeving van de toekomst. Een traject waar ook binnen Avans stevig over wordt nagedacht en gediscussierd.

maandag 9 november 2009

Blogblafcafé van AGZ groot succes


Het eerste blogblafcafé van AGZ werd een onverwachtte overrompeling.
De Major AGZ heeft besloten om dit jaar de stage te begeleiden met blogs. Dit uit noodzaak omdat vorige jaren stage en terugkomdagen in de beleving van de studenten niets met elkaar te maken hadden, er een passieve houding van studenten was, grote afwezigheid, docenten die zich uit de naad werkten, er nauwelijks interactiviteit was tussen werkveld en de opleiding. Om dit te voorkomen is een systeem van blogs opgezet in combinatie met kenniskringen en Methodische praktijkbegeleiding.
Studenten geven elkaar opdrachten, lezen elkaars blog en bepalen op basis van de vraagstukken en thematieken in de blogs samen met de docent de inhoud van de bijeenkomsten.
Ter ondersteuning van de opzet zijn allerlei nevenactiviteiten opgezet. Een blog-award per kwartaal, bijeenkomsten met extra begeleiding voor studenten en eentje voor docenten. Samen bespreken van blogs door docenten. En het blogblafcafé.
Het blogblafcafé is een happening waarbij studenten gedurende 3 kwartier de mogelijkheid krijgen om samen te bloggen. Niets eenzaam gedoe op een zolderkamertje. Samen in lokaal elkaars blog bekijken, becommentariëren, vragen stellen, tips en trucs uitwisselen, geholpen worden om betere blogs te maken.
Als organisatie verwachtten we enkele studenten. Niets was minder waar. Het lokaal zat stampvol. Studenten waren er maar ook de docenten. Er was een ontspannen sfeer. En waar het blogblafcafé voor bedoeld was gebeurde ook. Er werden echt tips uitgewisseld, studenten hielpen elkaar. De ervaren blogsters namen het voortouw. Dit vraagt om een herhaling. Niets passieve houding van studenten. Geïnteresseerd in elkaars werk en opmaak.
Later op de dag werd de eerste blog-award uitgereikt. Op basis van een formule werd de gebruikersvriendelijkste en actiefste blog uitgekozen. Dewinnaar kreeg een zak met evenveel snoepjes als studenten (om te delen), een Avans-USBstick en een wisselbeker. De winnaar zal het moeilijk krijgen om voor de 2de maal de wisselbeker te winnen. De inhoudelijke kwaliteit van de blogs ligt heel hoog. Nu studenten door hebben dat je door te delen wijzer wordt zal een volgende ronde spannend worden.

Mashingtechnieken, science-fiction of al een reële mogelijkheid

Tijdens het Alt-C congres van afgelopen september werd er veel gesproken over de vraag of instituuts-ELO's nog wel een toekomst hebben en zo ja, hoe deze eruit zag. Een echt antwoord werd er niet gegeven, wel werd er stevig gediscussieerd door voor- en tegenstanders. Inmiddels zijn we een paar weken verder, de stofwolken zijn enigszins opgetrokken en het lijkt wel of de discussie wat minder heftig is geworden.
Mogelijk is dit te wijten aan de opkomst van nieuwe technieken die de vraag 'wel of geen centrale ELO' wat minder belangrijk maken.

Eén van deze nieuwe technieken is Mashing. In de weblog MASHe van RSC wordt de manier waarop Google Wave, Etherpad en Mindmeister (mindmapping-programma) embed kunnen worden in Blackboard, gedetailleerd beschreven. Door te klikken op de volgende link, kom je vanzelf op de beschrijving in de
weblog terecht. Misschien dat dit niet voor iedereen meteen een oplossing is om PLE's en ELO's te combineren, maar in ieder geval komen de twee werelden wat dichter bij elkaar.

vrijdag 6 november 2009

De keynotes van Educause 2009

De keynotesprekers van Educause 2009 zoals Lawrence Lessing zijn online te volgen via de volgende link.
De conferentie is bijna afgelopen maar dit betekent ook dat de weblogs meer informatie bevatten over het programma. Daarnaast heeft The Chronicle interviews gehouden met deelnemers aan de Educause en hen gevraagd naar de top trends van dit moment. Klik hier voor de presentatie hiervan.

How technology affects the college experience

Dit is de titel van het grootschalige onderzoek dat ECAR sinds 2004 uitvoert (ongeveer 30.000 studenten). Afgelopen maand is hun meest recente onderzoeksrapportage verschenen: The ECAR study of undergraduate students and information technology, 2009. In een aantal pdf-bestanden is zowel hun hele onderzoeksopzet, als de samenvatting beschikbaar gemaakt. Deze is terug te vinden op de website van Educause of via deze link.
Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe studenten ICT inzetten ter ondersteuning van hun leren en leerprocessen, bijvoorbeeld het gebruik van digitale leeromgevingen. Daarnaast worden er vragen opgenomen ten aanzien van de devices die studenten gebruiken, de toepassingen waarvoor deze gebruikt worden, hun vaardigheden rond ICT en de ontwikkelingen hierin. Speciale aandacht werd hierbij besteed aan het gebruik van mobiele devices zoals mobiele telefoons.

21st century learning, wat betekent dit voor docenten?

Bij het zoeken op internet kwam ik via de blog rond Information Literacy terecht op de website van The Professional Teachers Council. Naast de nieuwe competenties voor studenten in het kader van 21st. century learning besteden zij ook uitgebreid aandacht aan de vraag 'Wat betekent dit voor onze docenten'? Een aantrekkelijke website met een aantal statements en beeldmateriaal rond de competenties van docenten. Meer weten, klik hier.

De visie van Microsoft voor het gebruik van computers in 2019


ter informatie en inspiratie.

met dank aan Ilse Depré en Twitter.

Een HD-filmpje op Youtube, Niet alle browsers ondersteunen dit filmpje op de juiste manier (safari, Firefox op Apple en PC. Internet Explorer 7 op PC wel). Daarom de link naar Youtube