woensdag 9 november 2011

Wikiwijs in het onderwijs: de praktijk

Wikiwijs in het onderwijs. Wordt het platform voor het zoeken en vinden, maken en delen en gebruiken van digitaal leermateriaal nu ook daadwerkelijk gebruikt?

Praktijk 1: Groen Onderwijs schetst hun ervaringen met dit platform (Harm-Geert Moesker: Kennisnet)
Noodzaak flexibiliseren door kleine aantallen studenten en verschillende leerjaren bij elkaar. Bronnen voor de studenten: het groenekennisnet of wikiwijs www.wikiwijs.nl. Hier heb je wel zoekvaardigheden nodig. Docent kan daarin ten behoeve van zijn leerlingen arrangementen maken waarmee de leerlingen dan aan het werk gaan. Harm-Geert werkt wel heel strikt binnen zijn arrangementen vanuit werkopdrachten. Het begint dus bij dingen doen. Hij is positief nu na twee jaar ermee werken. Binnen het MBO groeonderwijs bestaat inmiddels een arrangeurnetwerk, die samen ontwikkelen en ook een kwaliteitskenmerk gaan hanteren. Opm. die toevallig langskwam: 1 keer per kwartaal middag vrijmaken om alle links in je arrangementen te checken.

Netwerk Open Hogeschool Informatica (NOH-I) (Robert Schuwer:OU)
Toepasbaarheid voor HO is gekomen met het binnen wikiwijs ook te kunnen zoeken naar internationaal materiaal en er een harmonisatie heeft plaatsgevonden mbt metadatering (er waren er twee voor vo-mbo en voor HO). Toepassingen staan hier nog redelijk in de kinderschoenen. Oproep HO sluit aan en maak je leverontsteking via wikiwijs toegankelijk ook voor anderen. Concreet experiment hier: de NOH-I (samenwerking OU, Fontys, Han, Haagse Hogeschool en nog eentje). Ze maken samen het onderwijsmateriaal en publiceren af allemaal via wikiwijs.

Zie ok de presentatie

Voor ons: toch eens verkennen wat we hier mee kunnen in het kader van open educational resources. Welke bidrage wij kunnen leveren en wat we kunnen gebruiken van wat er al is/komt.
We zouden dit bijvoorbeeld zelf kunnen verbinden met experimenten rond iGlow's (samen met Artesis Antwerpen)

Zie ook www.wikiwijs.nl www.wikiwijsinhetonderwijs.nl www.twitter.com/wikiwijs

Math-bridge: een online wiskunde leeromgeving

Match-bridge : een online wiskunde
Johan Jeuring (Open Universiteit)

Math-Bridge is een Europese online leeromgeving voor wiskunde aansluitingsonderwijs. Doel is zorgen voor betere aansluiting VO-HO. Met name omdat veelal blijkt dat veel studenten ondanks hun middlelbareschool diploma niet "startbekwaam" zijn.
De leeromgeving selecteert materiaal voor een student gebaseerd op zijn/haar kennis en houdt de vorderingen van de student bij.
De omgeving wordt aangeboden via ActiveMath, geavanceerde digitale leeromgeving.
Math-bridge is meertalig ... Ook NEderlands ... Docenten kunnen zelf programma samenstellen. Er zit veeeeeel in.
Vooral bedoeld voor allerlei HO opleiding, niet een wiskunde opleiding.

Zie ook de presentatie en de webomgeving: www.math-bridge.org
Het lijkt een rijk systeem waarmee je vanuit verschillende invalshoeken aan het werk kan. We kunnen hier zeker wat mee in het kader van ons Studentencentrum in het kader van bijspijkeren wiskunde en inzet bij peer-tutoring.

Congreswiki

http://www.learningwiki.com/Learning-2011-Sessions Dit is het url van de wiki waarop alle sessies terugkomen, inclusief ruimte voor de congresdeelnemers om te reageren. Een enorme bron aan innovatieve ideeen, good practices en informatie. Nog even los van alle tweets, blogberichten, emailtjes etc. Social media is volledig geintegreerd in dit congres. Iets wat heel zichtbaar is. Iedereenheeft en iPad, een smartphone en vaak een combinatie van die twee bij en is altijd connected, fysiek via buttons en ook virtueel.
Leuk en daarnaast een echte meerwaarde! Bijzonder bruikbaar als voorbeeld vans ons studenten- en docentencentrum.

Bill Clinton op Learn 2011

De tweede dag van Learn 2011 werd afgesloten door niemand minder dan Bill Clinton. Ik had me hier vooraf al enorm op verheugd. En .... het was nog beter dan gedacht. In tegenstelling tot andere keynotes begon Clinton met een eigen presentatie over zijn activiteiten voor de Clintonfoundation. Zonder ook maar 1 x gebruik te maken van een spiekbriefje of een powerpointpresentatie, nam hij ons mee in zijn verhaal over de ongelijke verdeling tussen arm en rijk, zijn bezoeken aan diverse projecten en zijn ideeen over de rol van onderwijs. Een terugkerend principe hierin was dat talent overal aanwezig is, alleen door omstandigheden vaak niet zichtbaar is, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderwijsmogelijkheden.
Ook was hij kritisch naar zichzelf in zijn terugblik op zijn ambtsperiode als president. Een mooie uitspraak hierin was dat presidenten beter worden als ze geen president meer zijn. Via zijn Clintonfoundation ishijactief betrokken bij opbouwprojecten in diverse ontwikkelingslanden en heeft hij veel aandacht voor de rol van onderwijs.

Clinton maakte daarna veel indruk op mij toen hij in het tweede deel van zijn bezoek werd geinterviewd door Elliott Masie. Deze had voorafgaand aan het congres ons als deelnemers al uitgedaagd om vragen voor alle keynotes in te sturen. Degegeven antwoordenwerden heel persoonlijk, zoals de enorme rol die lezen speelt in zijnleven en in het verlengde ervan de rol van storytelling. Clinton vertelde dat hij jarenlang Chelsea (zijn dochter) voorlas door elke dag een nieuwe zin te sturen waarmee een verhaal begon of verderging. Chelsea stuurde dan een eigen zin terug, die door hemgecorrigeerd en voorzien van een nieuwe zin terugkwam en uiteindelijk een heel verhaal vormde.
Ook zag je tijdenshet interview soms opeen Clinton in zijn rol als ervaren staatsman. Heel bijzonder om mee te maken.
Clinton bleef uiteindelijk veel langer aanwezig dan gepland. Zijn begeleiders vanuit de secret service werden daar behoorlijk nerveus van. Wij als congresbezoekers hebben vooral genoten van zijn inzichten en doorkijkjes in de manier waarop hij dingen aanpakt en wat hem drijft.....

De ICT competente docent

De ICT-competente docent
Sprekers Tijdens de onderwijsdag: Anita Vlonk en Maartje de Reus (Kennisnet)

Dat een goed gebruik van ICT door docenten een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert, is de overtuiging vanwaar uitgegaan is. Uit onderzoek blijkt dat de docent door het gebruik van ICT meer ruimte heeft voor aandacht aan individuele leerlingen. In alle sectoren is een behoefte aan verdere professionalisering van docenten en managers op ICT-gebied. Maar welke minimale competenties en bekwaamheidseisen heeft een docent nu eigenlijk nodig om ICT zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te zetten?

In een discussiesessie werd dit verder uitgewerkt uitgaande van de conceptteksten die zij inmiddels hebben liggen van ICT-bekwaamheidseisen voor docenten. Kennisnet timmert flink aan de weg op dit vlak (een speerpunt voor 2011).
(ook) zij werken met drie niveaus: startbekwaam, ervaren en expert.

E-competenties:
1 professionele houding
2 mediawijsheid --> beter mediavaardig (waar mediawijsheid onderdeel van is) --> er was in het publiek discussie om ICT vaardigheden en mediavaardigheid uit leraar te trekken (in hun definitie zat dat in elkaar vervlochten)
3 arrangeren
4 onderwijzen
5 monitoren
6 toetsen

Beschrijving vooral in termen van waarneembaar gedrag! 1 en 2 randvoorwaardelijk, 3 t/m 6 de inhoudelijke aspecten. Hier kwam in de discussie ook nadrukkelijk terug dat ook voor de docenten de 21st century skills van toepassing zijn. Daarnaast kwam de kanttekening (terecht vind ik) dat het wel erg ging over technologie en dat we toch vooral niet moeten vergeten dat het gaat om didactiek en onderwijs-leerprocessen.

Opzet beschrijving per competentie:
Competentie -->> korte beschrijving (1 zin) -->> korte opsomming wat de docent moet weten en wat de docent moet kunnen per niveau (startbekwaam, ervaren, expert) geformuleerd in waarneembaar gedrag .... Advies publiek was hier: ga dan wel uit van de concrete beroepssituatie en de kritische momenten daarin en beschrijf het in die termen, dan is het concreet en begrijpelijk voor de docent en is het in de praktijk waarneembaar en beoordeelbaar.

Voorbeelden van uitwerkingen: zie de presentatie (wordt nog toegevoegd).
Een en ander is natuurlijk voor verbetering vatbaar ... Het is in ieder geval een aardig en bruikbaar begin om een op basis daarvan verder uit te werken.

Goh waar ken ik dat van. Als Avans hebben we ook zo'n overzicht vanuit project VIA (techniek academies).
Is goed om het eens naast elkaar te leggen en over en weer te vergelijken!

Why not have fun whyle learning

Jeroen Alessie tijdens de Surf onderwijsdagen over serious gaming:
de Presentatie van Jeroen


dinsdag 8 november 2011

Learning Analytics

Keynote Erik Duval gaf tijdens de Surf onderwijsdagen een kijkje in de keuken van zijn onderwijspraktijk. Zo gebruikt hij Twitter in zijn lessen; hij geeft zijn lessen een eigen hashtag en monitort op die manier zijn eigen lessen.

Ook blogs zet hij veelvuldig in. Hij laat studenten hun opdrachten inleveren via blogs en elkaars opdrachten becommentariëren. De vraag is dan: hoe houd je zicht op de vele tweets, updates, blogs? Learning Analytics is hierbij het antwoord.


Lees meer over Learning Analytics (Bron: Surf onderwijsdagen 2011):

- live verslag van de presentatie van Erik Duval op de OWD11-blog
- interview met Erik Duval in SURF Magazine
- interview door Edublogger Wilfred Rubens met Erik Duval op de OWD11-blog
- blog Erik Duval

Luister naar:

- kort interview met Erik Duval na afloop van zijn presentatie door Edublogger Willem Karssenberg

Digitale leerlijn voor de docenten: de docent e-competent

Sprekers : Annet Smith
Instelling : ROC Nova College

Omdat iedere docent te maken krijgt met ICT-toepassingen in zijn/haar lessen, is het nodig dat zij zich hierin verder bekwamen. Het Nova College ontwikkelt hiervoor een digitale leerlijn - gewoon openbaar - in Wikiwijs. Iedereen kan er gebruik van maken en er aan bijdragen. U kunt zelf rondneuzen in de inhoud en meehelpen om deze nog beter te maken.

Ondersteuning is voorzien (per eenheid en centraal).

Er is digitale leerlijn in ontwikkeling!
Zie http://maken.wikiwijs.nl/28590 Publiek en voor iedereen toegebruiken. Heel goed qua benadering en uitvoering. Hartstikke leuk.
Traject: Docent heeft scholingsvraag --> vraagt begeleiding van de Nova academie-->zoekt wikiwijs arrangement(en) op (evt in overleg) --> neemt deel aan 1 plenaire sessie --> maakt opdrachten ( begeleid op aftand) [plenaire sessies door mensen zelf te organiseren, zijn wel centraal gepland] --> vult zijn digitaal portfolio --> vraagt beoordeling --> Nova Academie geeft certificaat

Verankering:
- Nova academie
- Digitaal portfolio docenten (wet BIO ene-competenties)
- etc

Inhoud digitale leerlijn: Gebaseerd op Kennisbasis-ICT (e- competentie ADEF ICT werkgroep)

Het idee is ook: publiekelijk toegankelijk en vanuit het verlangen dat ook andere instellingen hun digitaal leermateriaal beschikbaar aan maken.

Binnen wikiwijs zoeken op DL Nova geeft al het materiaal van Nova. Zoekterm DL ROC geeftvde aanvullingen van anderen.

HEEL GOED OOK VOOR ONS TE GEBRUIKEN !!

De Presentatie tijdens de onderwijsdagen

10 valkuilen bij digitaal toetsen

Thema : Adaptief en Digitaal Toetsen
Sprekers : Metha Kamminga
Instelling : NHL Hogeschool

Digitaal toetsen wordt steeds belangrijker voor hogescholen en universiteiten. Het moet studeren stimuleren, het leerproces sturen en ondersteunen, maar het moet ook de docent ontlasten. Deze sessie zet 10 valkuilen voor u op een rij die ervoor kunnen zorgen dat docenten gefrustreerd raken over deze vorm van toetsen. De valkuilen kunnen vertaald worden naar elke onderwijssector waar digitaal toetsen inzetbaar is. www.methakamminga.nl/
Verhaal vooral gericht op formaties toetsen.
Valkuilen bij digitaal toetsen:
1) Geen ingangstoets --> maar ingangstraject, met wel goede eindtermen van dat traject
2) niet te uitgebreide oefentoets --> max 15-20 minuten en geef feed back vrij
3) onbeperkt aantal toetsen aanbieden --> precies 4 pogingen aanbieden (als de student dit weet gaat hij anders met het toetssysteem om)
4) een 6 is voldoende --> Eis een minimumscore van 80%, dit motiveert meer en maakt studenten nieuwsgieriger
5) geen analyse van de gemaakte toetsen doen --> analyse op item-niveau, pas aan aan taalgebruik dat je met de studenten hanteert, moeilijkheidsgraad in verhouding van de stroomlijn aanpassen, hitsen feedback aanpassen, taaltoetsen tussenvoegen gericht bijvoorbeeld op de termen die van toepassing zijn en gebruik worden.
6) de grootste: vrijblijvendheid --> hanteer gewoon strakke aanpak ( dus ook eofentrajecten en formatieve toetsen nadrukkelijk verplicht stellen) dan wel differentiëren naar niveau en leercurve. Drie routes is ideaal bij de start (langzaam met ook veel meer toetsjes), regulier (met gemiddeld aantal toetsen van gemiddeld niveau), snel (met grote stappen, maar dan wel van hoger niveau). Slimmigheid is: laat de student zelf kiezen (60% kiest dan voor de langzame stroom en 15% voor de snelle stroom).
7) geven van bonuspunten --> geen bonuspunten, want werkt fraude in de hand en genereert het tegengestelde van wat je wilt bereiken. Het meest stimulerende is uiteindelijk de score. Context is hier een traject van oefentoetsen, waarbij men de eindtoets niet eens mag maken als niet alle oefentoetsen met min een 8 zijn afgerond. Ofwel de laatste oefentoets in de keten gemaakt hebben met score >= 80% is toegangskaartje voor de eindtoets.
8) tijdslimiet instellen --> bij eindtoetsn wel tijdslimiet instellen, bij oefentoetsen beslist niet!
9) geen communicatie --> feedback geven in het toetsprogramma of via studentassistenten of peer-tutoren, regelmatig communiceren via je eLeeromgeving
10) geen controle op omgaan met het toetssysteem --> in begin gewoon strakke begeleiding van zowel studenten als docenten, dus vooral ook scholing van docenten

Waarom scoort student niet:
- niet kritisch kijken naar eigen verrichtingen
- student zit in verkeerde route
- vraag niet goed lezen
- teveel " geholpen" tijdens de oefeningen
- teveel werken op klad
- ...
Voor het hele verhaal zie het artikel hierover

maandag 7 november 2011

Openingssessie

Het congres Learn2011 is gisteravond gestart. Ruim 2000 deelnemers verzamelden zich in Disney's Coronado Springs om zich te registreren en de eerste keynote bij te wonen. De eerste keynote is van Elliot Masie zelf, die ons al snel zelf aank het werk zet met een serie kkeine en grote verrassende opdrachten en ons zo vanaf het eerste moment bij de les houdt.
Het publiek is internationaal, al hebben, de VS de grootste delegatie, afkomstig uit aller onderwijssoorten, bedrijven en overheid. Door iedereenteplaatsen aan tafels vanmax. 8 personen is er alsnel interactie. Tochis een van de eerste opdrachten om even alles achterte laten en iemand op te zoeken die 3 tafels verder zit. In een mum van tijd is iedereenin beweging en gaan we aan de slag. Niet alleen de opstelling van de zaal en de werkvorm zijn verrassend, ook worden we met de opdrachten flink scherp gehoouden. Vanaf het podium regisseert Elliot ondertussen het proces in de zaal. Een vraag is bijvorbeeld: zoek iemand 2 tafels verder ,en vraag wat die persoon nog heel graag zou leren als tijd hieringeen belemmerende factor zou zijn.....

Naast Elliot, die aan de hand van 5 thema's zijn keynote houdt over trends en de vertalingervan naar onderwijs, zijn er 3 gasten uitgenodigd. Deze worden in een talkshow opstelling geinterviewd. Ook zij richtenzich heel direct tot het publiek en geven ons regelmatig kleine ter plekke uit te vhoeren opdrachten, afgewisseld met grotere uitdagingen. Een voorbeeld: vankuit CNN wordt ons gevraagd een videotje te maken met ons mobieltje over iets wat ons raakt op het congres de komende dagen. De bedoeling is dat al deze video's wordengedeeld via een site. Er zijn studenten ingeschakeld om ondersteuning te bieden. We krijgen vanuit CNN meteen een korte demlo die werkt als een live handleiding en ook tips geeft rond do's en don'ts. Resultaat is wel dat de informatie goed bklijft hangen enwe geen handleiding verder nodig hebben.

Vandaag gaan we om 8 uur verder, te beginnen met een gezamenlijk ontbijt. Opmerkelijk is dat de sfeer op het congres heel informeel en kleinschalig is. Een prestatie metmeer dan 2000 deelnemers. Geen rijen bij de registratie

zondag 6 november 2011

Seaworld

Gisteren zijn we naar Seaworld gegaan, een van de grote themaparken met als centraal thema Shamu. Een ontspannende en vooral ook enorm leerzame ervaring op diverse punten. Net als wij hadden ook duizenden anderen dit idee. Het was druk in het park. Toch liepen we elkaar amper in de weg, was het schoon en waren er nauwelijks wachtrijen. De logistiek was voortreffelijk geregeld.

Het meest opvallende echter was de wijze waarop het park interactie inzet om kennis over te brengen en hun bezoekers te betrekken bij de getoonde shows en optredens. Verder speelt Shamu, de beroemde orka, een hofdrol in het park, al zijn er inmiddels zeker nog 6 andere orka's die het grootste deel van de orkashow uitvoeren met als titel One Ocean. Shamu kom je als mascotte echter overal in het park tegen.

Elke show, of er nu dolfijnen, zeeleeuwen of orka's in meespelen, is opgebouwd rond een verhaallijn, storytelling in de praktijk dus. Het publiek wordt hierin vanaf de eerste minuten actief in betrokken en kan meespelen, de dieren aanraken, voeren of op een andere wijze betrokken worden bij de activiteiten van de trainers. Mooi om te zien is ook de wijze waarop games worden ingezet om de betrokkenheid nog verder te vergroten, bijvoorbeeld door en sms-race waarin naast de dieren ook de sms-ers met hun voornaam worden getoond.

Kinderen hebben in het park enorm veel mogelijkheden om direct contact te maken met verschillende zeedieren. Ze kunnen roggen aaien, dolfijnen voeren, meedoen in de zeeleeuwenshow als hulpje en ervaren hard een walvis spettert wanneer hij uit het water springt of met zijn staart op het water slaat. Op een speelse wijze wordt er enorm veel kennis overgebracht over dieren die in zee leven of juist horen tot de natuurlijke habitat van Florida.

Later zullen aan de blogberichten trouwens nog foto's worden toegevoegd.

zaterdag 5 november 2011

Orlando Het congres van Elliot Masie

Gisterochtend zijn Maud en ik vertrokken richting Orlando voor het Learn 2011 congres van Elliot Masie. Een congres wat al jarenflink aan de weg timmert rond leren, de inzetvan ict daarbij en met flink wat creativiteit.
Na een tussenstop in Philadelphia en lange rijen bij de Amerikaanse immigratiedienst werden we toegelaten tot de VS. Onze vlucht naar Orlando bleek echter vertraagd en overvol te zijn. Veel ouders met kleinekinderen die enthousiast op weg gingen naar een van de vele Disneyparken. Met een flinke vertraging kwamen we aan in Orlando, dat gold echter niet voor onze koffers, die bleken nog in Philadelphia te zijn achtergebleven. Een behoorlijke tegenvaller.
Het ophalen van de huurauto ging vlot. Binnen no time kregen we te hiren, 'meld u daar en da kunt u een auto uitkiezen'. Het bijgeleverden navigatiesysteem werkte echter een heel stuk minder mee. Het adres van ons hotel bleek onbekend. Terug naar Google Maps dan maar. Via een paar (extra) tolwegen, kwamen we rond half 1 's nachts bij ons hotel aan. Moe en uitkijkend naar een nachtje goed slapen.....