donderdag 6 december 2012

de Post Sinterklaasparty op 6 december


De Post Sinterklaasparty rondom Blackboard vandaag is goed bezocht.
Een artikel in @Avans zorgde voor een grotere toeloop van docenten en medewerkers met vragen over tools in Blackboard die het leven een stuk gemakkelijker maken.

De volgende tools stonden deze keer centraal:
- de inschrijftool, waarmee op een eenvoudige manier afspraken gepland kunnen worden
- de fotolijst, wie is allemaal lid van mijn course of community?
- de studentview, wat ziet een student nu echt in Blackboard?
- ePhorus, hoe werkt deze anti-plagiaattool?
- assignments, hoe kan ik gemakkelijker opdrachten inleveren via Blackboard?
- de Grouptool, hoe maak ik groepen aan waar deelnemers allemaal over dezelfde functionaliteiten beschikken, zonder dat dit heel veel werk is...
- Mashups, plakken vanuit Word waarbij de opmaak behouden blijft, gebruik van Slideshare, Youtube etc.
- Zip-packages, wat is het en wat kan ik ermee?
- Bboogle, de verbinding tussen Google docs en Blackboard
- en tenslotte de Jukebox....

De keuze om deze inloopdagen te organiseren samen met eLearningcoaches van academies, DIF en het LIC zorgde voor een goede mix. De bezoekers kregen daardoor niet alleen onderwijskundig en technisch een antwoord op hun vraag, de eLCO's van ADT, AFM. ATM en AI&I zorgden ook nadrukkelijk voor een verbinding met de praktijk van alledag. Kennisuitwisseling over de grenzen van academies heen ging op deze manier bijna vanzelf.Inmiddels hebben ook de special edition iPADs een goede nieuwe bestemming gekregen. In Breda ging deze surprise naar:
* Ilona Doorakkers van ATGM met een vraag over de inzet van Bboogle
en
* Erik Blokland van AMBM met een vraag over feedback bij assignments

In den Bosch ging de chocopad naar:
Edgar van Noort (AM) vanwege zijn vraag over combinaties van Blackboard met Social Media/Dropbox.
en
* Rene Kasbergen (AI&I) vanwege het gebruik van de grouptool.

maandag 3 december 2012

de Pre-Sinterklaas party

Denk je ook vaak... waarom kan dit niet in Blackboard, of hoe zou ik dat moeten doen....?

Kom dan naar de inloopdagen rond Blackboard en leer hoe verschillende tools in Blackboard je het leven een stuk gemakkelijker kunnen maken.

Vandaag is de eerste inloopdag van start gegaan. Tussen 10.00 en 14.00 uur stond deze helemaal in het teken van Sinterklaas....  Bezoekers konden er terecht met hun vragen en leerden hoe tools in Blackboard ingezet kunnen worden om hen het leven makkelijker te maken.

 
De eLearningcoaches van ADT (Academie voor Deeltijdstudies) en AFM (Academie voor Financieel Management) beantwoorden samen met vertegenwoordigers van  DIF en het LIC vragen van docenten over verschillende onderwerpen. En met resultaat! In den Bosch was de gemiddelde waardering een 9, in Breda een 8!

Komende donderdag is er opnieuw een inloopdag. Dan met medewerking van de eLearningcoaches van AI&I (Academie voor Industrie en Informatica) en ATM (Academie voor Technologie en Management). Tussen 10 en 14 uur ben je van harte welkom in HX 211 (Breda) of OX 107 (den Bosch).

maandag 26 november 2012

O kom er eens kijken....

 Onder deze titel organiseert het Avans Blackboardteam op maandag 3 en donderdag 6 december een tweetal inloopsessies in zowel Breda als den Bosch.
Tussen 10 en 14 uur kan iedereen binnenlopen in HX211/HX031 of OX107 om een demo over de belangrijkste tools in Blackboard bij te wonen, deze zelf uit te proberen of 'gewoon' met vragen over hoe Blackboard werkt.

Het Avans Blackboardteam wordt op deze dagen bijgestaan door Ingrid Emmen, Andries van Dongen, Bob van der Putten en Hans van der Hoeven, eLearningcoaches van diverse academies.


Blackboard is nog steeds de elektronische leeromgeving van Avans. Een leeromgeving die dagelijks door veel medewerkers en bijna alle studenten intensief wordt gebruikt. In de afgelopen jaren zijn er diverse tools aan het bekende Blackboard toegevoegd, die het leven van docenten een stuk gemakkelijker maken. Nog niet iedereen kent deze tools, reden om een inloopbijeenkomst te organiseren voor medewerkers en ook studenten. Daarnaast is er sinds kort een hele nieuwe tool... Bboogle.

Tijdens deze bijeenkomst, die helemaal in het teken staat van Sinterklaas, wordt er een Skypeverbinding georganiseerd met het Hervenplein in den Bosch. Deelnemers kunnen daarnaast meedingen voor de special edition iPad die op 3 en op 6 december wordt verloot in Breda en den Bosch.

Wil je meer weten over de tools in Blackboard, of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat Bboogle is en doet? Kom naar HX211/HX031 of naar OX107.....

donderdag 22 november 2012

Scienceguide en Lector van het Jaar 2012

In een recent artikel van Scienceguide worden 4 lectoren genoemd die in aanmerking komen om de titel Lector van het Jaar 2012 in de wacht te slepen. Twee van hen hebben als onderzoeksgebied onderwijs.

* Dr. Ir . René Bakker van de HAN
Lector Bakker is een man uit de bèta-hoek die zich vooral bezig houdt met social media toepassingen in het onderwijs en de zorg. Zijn onderzoek naar ‘blended learning’ en de toepassing ervan binnen de HAN heeft studenten en docenten geinspireerd.
Naast virtual classes, gericht op samenwerking met collega’s en de flipped classrooms is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als die bij de Khan Academy en het Open Online Education model. De hogeschool wordt zo uitgedaagd om met vernieuwingen te komen in en rond het onderwijs. Speciale aandacht is er voor het deeltijdonderwijs als bron van LevenLangLeren

* Dr. Paul Delnooz van Avans
Lector Delnooz is de trekker van het lectoraat De Innovatieve Opleidingsschool bij de Pabo van Avans in Breda. In zijn ‘Creatieve Actie Methodologie’ worden werkwijzen in de praktijk uiteen gezet die een kwaliteitsimpuls kunnen opleveren voor het docentschap in het basisonderwijs en daarmee ook in de opleidingen daartoe in het HO.
Paul heeft deze activiteiten in het HBO nader uitgewerkt en getest en de lessendie dit opleverden, hieruit toegepast in het PO en VO.  Pabostudenten worden inhoudelijk en didactisch meer uitgedaagd, waardoor de kwaliteit van onder meer hun afstudeerfasen en -scripties duidelijk is gestegen. Ook de curricula van de Pabo worden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en kansen, extra gestimuleerd door het ‘werkveld’. Voor de Pabodocenten zijn vanuit het lectoraat en de daarin actieve studenten professionaliseringstrajecten in gang gezet.

vrijdag 16 november 2012

Trends tijdens de OWD12

De Onderwijsdagen 2012 zijn alweer achter de rug.

Via de Zestor-subsidie van 500 euro kon ik er dit jaar opnieuw bij zijn. Belangrijk vanwege het netwerken met deelnemers van andere hogescholen en universiteiten en ook een hele snelle manier om de top trends in het Nederlandse onderwijs in beeld te krijgen.

Opvallend dit jaar was de ruimte aandacht voor OER (Online Educational Resources), vaak gekoppeld aan de MOOC's (zie vorig blogbericht), digitaal toetsen (onder andere met de vervolgacties op het rapport 'Vreemde ogen dwingen'), en niet te vergeten Learning Analytics.

Dit laatste onderwerp komt steeds vaker naar voren op congressen. Het is dan ook verrassend hoe weinig we nog gebruik maken van de data die is opgeslagen in online leeromgevingen, waar bijna 90% van onze studenten vrijwel dagelijks gebruik van maakt.
Learning analytics kan ons op verschillende manieren inzicht geven in het studiegedrag van studenten, de materialen die zij daarbij gebruiken en tenslotte succesvolle interventies. Er waren dan ook de nodige presentaties over dit onderwerp.

De meest verrassende vond ik echter die van John Campbell van Purdue University. Ja, je kunt jarenlang praten over de verschillende definities, en over de kwaliteite van allerlei bronbestanden en nog veel meer. Gelukkig kun je er ook voor kiezen om gewoon te starten.

Bijvoorbeeld door aan docenten te vragen welke studenten volgens hen het risico lopen om uit te vallen. Of om klein te beginnen en vanuit een duidelijk doel de focus te leggen waar je learning analytics op in wilt zetten. Een instrument als course signals kan je daarbij helpen, net als het Early Warning System wat al in Blackboard zit......

Misschien wel een heel goed voornemen voor 2013......

Ook al eens een MOOC zien passeren?

Een van de belangrijkste trends op de Onderwijsdagen van SURF was de MOOC, ofwel de Massive Open Online Course.  De eerste keynote ging over de ontwikkelingen binnen het Open en Online Onderwijs. MOOC's komen eraan en zijn niet meer te stoppen. Een steeds groter aanbod van Online Educational Resources, sociale media en ook instellingen als de Khan Academy maken het mogelijk. En studenten?..... die maken er in grote getale gebruik van.

Toetsprojecten waar ik meteen nieuwsgierig naar werd

In het kader van het programma Toetsen en Toetsgestuurd Leren van Surf loopt er momenteel een minitender rond digitaal toetsen. Verschillende instellingen hebben daar op ingeschreven, een aantal ervan presenteerde tijdens de afgelopen Onderwijsdagen in Rotterdam. Tot zover een saaie start, weer nieuwe projecten. En toch.....

Mijn nieuwsgierigheid werd meteen aangewakkerd bij de volgende projecten:

* SOAP --> self organizing assessment program
Dit project, wat uitgevoerd wordt bij Fontys,  heeft als doel een programma te ontwikkelen voor docenten dat hen inzicht geeft in de toetsvragen die studenten zelf zouden gebruiken wanneer zij de regie hebben over het samenstellen van de toets. Een mooi initiatief wat studenten stimuleert om heel actief bezig te zijn met de leerstof en waarbij social media intensief wordt ingezet.

Hoe werkt het.....
Studenten melden zich aan via Hyves, Twitter of Facebook. Ze kiezen er dus zelf voor om mee te doen aan dit project. Per onderdeel hebben ze de optie om vragen aan te leveren, vragen van anderen te lezen en deze ook via  discussie aan te scherpen. Net als andere onderdelen op Facebook kunnen studenten de vragen ranken door deze te 'liken'.

What's in it voor docenten?
Studenten zijn veel eerder actief bezig met de aangeboden leerstof en kunnen docenten inspireren bij het samenstellen van de toets. Daarnaast levert dit project docenten een beter beeld op van het niveau van de student en kunnen daar gericht op inspelen.  De discussie over de ingeleverde vragen en de moderatie levert een veelvoud aan vragen op die de docent kan gebruiken om de toets samen te stellen.

What's in it voor studenten?
Meer mogelijkheden om feedback te krijgen van de docent, en ook van medestudenten op een manier die aansluit bij de mogelijkheden die sociale media bieden. Daarnaast kunnen studenten 'badges' verdienen door het aanleveren van kwalitatief goede vragen en deze opnemen in hun portfolio.

* Inzet van mobiele devices bij beoordeling op de werkplek
In hoeverre kunnen Smartphones en Ipads worden ingezet om vaardigheden op de stageplek van studenten in beeld te brengen en zo op afstand te beoordelen? In het voorbeeld tijdens de presentatie ging het om een opleiding diergeneeskunde, maar er kunnen voldoende andere voorbeelden worden bedacht waar studenten snel feedback op nodig hebben, zonder dat een docent meteen in de buurt is.
De mogelijkheden van Smartphones en Ipads om praktijksituaties op te nemen, kunnen beter worden benut voor zowel het  leerproces van de student, als om de praktijk meer te verbinden met de theorie tijdens colleges.

* de qDNA-tool:
De VU in Amsterdam heeft een tool ontwikkeld waarmee docenten worden geholpen bij:
- het bedenken van toetsvragen
- de kwaliteit van deze toetsvragen te verbeteren --> hoe meet ik wat ik wil meten?
- het analyseren van toetsen en toetsvragen
- het interpreteren van de analyse

Op de site wordt intensief gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, gerichte feedback en tips van de dag. Vooral de 7 dodelijke zondes zijn een aanrader:

 1. Gebruik heel vaak het woord niet en gebruik vaak ontkenningen
 2. Laat de goede studenten struikelen over een vraag
 3. Maak een speling en gramatica vouten
 4. Gebruik nooit drie woorden als je het ook met dertien woorden kan zeggen
 5. Probeer altijd de optie ‘alle bovenstaande’ en ‘geen van bovenstaande’ toe te passen
 6. Zinnen uit een studietekst moeten letterlijk in de vraag worden herhaald
 7. Allergrootste zonde: laat collega’s nooit vragen vooraf bekijken


De minitenders digitaal toetsen hebben een looptijd tot 31 december 2012. Meer informatie vind je op deze website

donderdag 15 november 2012

Leren van anderen

Leren van anderen, en hoe gaat dat wanneer er sprake is van een concullega....

Op basis van het werkbezoek aan Saxion hogescholen afgelopen vrijdag is het antwoord verrassend simpel: Goed!

Samen met een aantal Avans-collega's, vanuit verschillende disciplines, bezocht ik afgelopen vrijdag Saxion Hogescholen. Het onderwerp: digitaal toetsen en dan met name de wijze waarop Saxion digitaal toetsen inzet en het proces om te komen tot een keuze voor een digitaal toetssysteem geschikt voor grootschalig toetsen, vormgegeeft.
Al snel bleek hoezeer digitaal toetsen specialistenwerk is, waarin veel disciplines bijelkaar komen en waar leren van elkaar en intensief samenwerken niet alleen de norm, maar ook een absolute voorwaarde voor succes is.

De reis vanuit Breda naar Enschede die de nodige uren in beslag nam, bleek gelukkig in alle opzichten de moeite waard. Na een gastvrije ontvangst, volgde een presentatie over de wijze waarop bij Saxion het proces rond digitaal toetsen heeft ingericht. Net als bij Avans worstelt ook Saxion met eisen ten aanzien van schaalbaarheid. De behoefte aan toetssoftware die ingezet kan worden voor grootschalig digitaal toetsen, lijkt bij meerdere hogescholen te leven.

Momenteel gebruikt Saxion Testvision als toetspakket en beschikken ze over een beperkt aantal pc-lokalen, die specifiek zijn ingericht voor digitaal toetsen.Vanuit een lange lijst met functionele eisen die zij stellen aan digitale toetssoftware, een shortlist van leveranciers en een jarenlange ervaring met digitaal toetsen, heeft Saxion een serie van meer dan 20  scenario's ontworpen om op een verantwoorde wijze te komen tot een keuze voor toetssoftware moeten ondersteunen.

Deze scenario's zijn gemaakt om 3 verschillende toetspakketten op te toetsen (Maple TA, QMP en Surpass) en gaan over de volgende onderwerpen:

- kostenanalyse
- technische infrastructuur
- continuiteit
- ondersteuning en helpfunctie
- de mogelijkheid om binnen de applicatie domeinen in te richten
- de aanwezigheid van rollen per academie en de daarbij behorende workflow
- beveiliging
- het gebruikersbeheer
- de conversie van (bestaande) toetsvragen
- de ontwikkeling van nieuwe toetsvragen
- de toetsmatrijs
- het klaarzetten van de toets (toetsopties)
- grootschalige toetsafname
- de  begeleiding van toetsafname
- toetsvoorzieningen
- meertaligheid
- alles rond toetsinzage
- de analysemogelijkheden
- cesuurbepaling, scoren en toetsresultaten
- archivering
- optie om ook beveiligde vaardigheidstoetsen te kunnen afnemen.

Deze scenario's zijn opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van academies en bevatten ieder een aantal vragen waar de verschillende toetspakketten op scoren in de kleuren groen - oranje of rood.
In de voorbereiding zijn de functioneel beheerders allemaal (3) geschoold in het gebruik van de verschillende toetspakketten. De uitvoering van de scenario's is verdeeld over groepen academievertegenwoordigers. Zij scoren de pakketten aan de hand van de eerder opgestelde vragen per scenario. Voor het hele proces is daarnaast gebruik gemaakt van externe reviewers.

Einde dit jaar wordt duidelijk welk toetspakket geadviseerd wordt, zodat in de loop van 2013 de inrichting hiervan en de omzetting kan beginnen.

Het werken met scenario's, de gedegen aanpak en zeker ook het idee om toetslokalen te certificeren zijn concepten die dit bezoek absoluut de moeite waard maakten.

woensdag 14 november 2012

Trendradar ... Toegepast

de Trendradar. Een instrument waarmee je zelf binnen je instelling de discussie kunt vormgeven over welke trends er opgepakt zouden moeten worden en waarom. Kijken vanuit de context (in feite zo'n assenstelsel als je bij scenarioplanning gebruikt) naar de relevante trends op basis van de trendscans en -rapporten die er verschijnen en die trends met elkaar dus spotten in de context (het assenstelsel).... Dit helpt je met trends ook echt iets te doen en er een zinnig gesprek over te hebben.

Toegepast bij Saxion:
Idee hebben een ICT&O programma met stuurgroep waarin 5 academiedirecteuren zitten als vertegenwoordiging van de rest
Hebben dus niet zozeer elco's als wel ICT&O contactpersonen per academie.

Toepassing bij Saxion gaf als speerpunten:
1: versterken eLearning & digitale didactiek
 - leergang didactiek in een digitale leeromgeving
 - inzet tablets in het onderwijs
 - clous computing -->> samenwerkend leren
 - onderzoeksvaardigheden met ICT

2: digitaal toetsen
 - nieuwe toetsomgeving
 - toetsitembanken (samenwerking NL)
 - versterken toetsorganisati
 - specifieke toetslokalen 
 - .... 

3: verrijken leeromgeving -content met audio en video 
 - ook hier serie initiatieven die ik niet snel genoeg kon vastleggen :))

Verder innovatie richtingen waarop onderzoek gedaan moet worden om het te concretiseren in verdere initiatieven: 
- social media (2012), Serious gaming (2013), learning analytics (2014), open content (2015), persoonlijke en adaptieve leeromgeving onderwerpen die komen uit trendrapportages.
Dingen die gebeuren in het dagdagelijkse werk binnen en om de hogeschool kunnen hier in de ordening veranderingen aanbrengen. 

Deze onderzoeksinitiatieven samen met de speerpunten en de uitwerkingen daarvan bepalen de investeringen/budgettering van de komend jaren.

Zelf samen toegepast door gebruik van stemkastjes. Geeft wel goed inzicht in urgentie en ontwikkeling en op welk niveau en door wie het initiatief genoemden moet worden, want da is wat je kennelijk vastlegt met de trendradar.

Learning analytics in Practice

Focus: to detect early warning signs and provide interactions for students who may not be performing wel and are af risk in à Course.
Zie werk van Dr. John Campbell is the Associate Vice President of Academic Technologies at Purdue University. For more than twenty years, John has been involved in the use of technology within higher education. During the past ten years, John has examined methods to use academic analytics to identify students at risk within courses. He was the founder of the Signals project. (Zie ook film op YouTube)
Since the time of "intelligent tutoring systems”, educational technologists have explored methods to improve learning. Today with the emergence of analytics, an exciting set of tools is being built to improve student learning, success within a discipline, and retention at the institution. Based on the works of the Signals Project (http://www.itap.purdue.edu/learning/tools/signals/), Purdue has been refining their analytics work for nearly ten years. Using various types of data from the learning management system, the electronic grade book, and other campus data, Signals predicts which students at risk throughout the term. With help of these data, interventions are initiated to allow students to change their approach to a course. The Signals project has seen significant gains in student success within the course, student retention at the institution, and graduation rate.

Zie ook: Http:// bit.ly/signalsdemo

De grootste kracht is misschien wel dat het ook de studenten zelf ook een signaal krijgen dat ze een risico lopen en dus hun leergedrag dienen te veranderen om de risico's te verkleinen. Studenten zijn dan ook erg positief en enthousiast en ervaren het als positieve aandacht die ze motiveert .... Ook als ze een groen signaal krijgen !! 

Grootste uitdaging: hoe krijgen we de gegevenssilo's in de organisatie open en n verbinding met elkaar om de goede analyses te kunnen doen... 
Institutional challenge: 
- focus on actionable intelligence (en probeer dus niet alles en te veel meteen na te jagen en te analyseren).
- bouw een toegewijd team waarin verschillende typen expertises aanwezig zijn (ICT, data, onderzoekers/analyseren, onderwijskundig adviseurs ivm goede interventies),
- minimaliseer lost opportunities (door gebruik systemen, van uitgevers bijvoorbeeld, waar geen gegevens uitgehaald kunnen wordencdan bijvoorbeeld alleen eindresultaten)
-

New opportunities:
- using data that exists on campus
- taking advantages of existing program as
- bringing a "complete picture" beyond academics
- focusing on the "action" in " actionable intelligence" 

SHARE RESULTS WITH AND FACULTY AND STUDENTS !!!

How to begin:
- keep it simple: Analyses hoeven niet perfect te zijn om tot een goede stoplichtenrapportage te kunnen leiden.
- start with some manual steps before developing/purchasing the " ultimate" system
- have a diverse team
- don't forget the faculty and students as part of the process.

8-12 april: groot learning analytics conferentie in Leuven (SoLAR)

We have the obligation to know which students are at risk !! (It's the students responsibility to (re)act).

dinsdag 13 november 2012

Learning analytics en formatieve toetsing

Wiskunde bijspijkerprogramma NKBW II (opvolger web spijkeren) -->> opgevolgd door "onbetwist" (toetsgestuurd bijspijkeren wiskunde & statistiek).

Zie ook: artikel toetsgestuurd leren en learning analytics 

Zie ook Martin's 'Motivation & Engagement Wheel'.

Open leermaterialen voor digitaal toetsen (#owd12)


Betreft: docentprofessionalisering digitaal toetsen

Doel:
- realistisch beeld mogelijkheden
- practisch stappenplan
- multi inzetbaar
- Toegankelijkheid -->> open courseware
-->> dan wel wat inhoud betreft: wat algemene aspecten en wat instellingspecifiek ofwel het materiaal moet eenvoudig aan te passen zijn aan de eigen situatie.

Uiteindelijk gerealiseerd in Wikiwijs.nl
 Zie surfoer en bijv. "analyse digitaal toetsen" ...

Het in het project ontwikkelde arrangement is nog niet beschikbaar ... Gaat wel snel komen ...

Arrangement dat gemaak is is showcase ... Kunt met de onderdelen je eigen arrangement maken en natuurlijk is het de bedoeling dat je dit weer deelt .....

maandag 29 oktober 2012

Nieuwe ideeen

Nieuwe ideeen komen bij mij vaak  'zomaar' ergens vandaan.... Vaak via allerlei gedachtentreintjes...

In dit geval was de aanleiding een kort artikel in de online versie van de Telegraaf van afgelopen vrijdag met als titel 'Memoto camera legt leven vast' . De vraag aan het begin 'Altijd al een fotografisch geheugen willen hebben?' triggerde me meteen. Ja!, dat wil ik!

De link later in het artikel bleek echter nog veel interessanter 'Knuffelbeesthoes voor Smartphone en Tablet', een beschrijving van een nieuw product om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren door het gebruik van iPads en Smartphones. De beschreven hoes in het artikel bleek niet het enige te zijn. Naast de hoes, die in verschillende soorten verkrijgbaar is,  wordt er ook meteen software mee geleverd waarmee de hoes uitgebreid wordt tot een 'sociale robot'.
Kinderen kunnen kiezen uit verschillende types die aansluiten bij hun persoonlijkheid en die hen stimuleren in het ontdekken van nieuwe dingen. Het leren van kleine kinderen en de middelen die zij hiervoor spelenderwijs gebruiken, staat hierbij centraal.

Gedachtentreintje 1: opvallend dat wat voor ons instrumenten zijn om ons werk te doen, door kinderen wordt gezien als 'speelgoed'.

Gedachtentreintje 2 werd meteen opgestart toen ik bedacht dat iPads en Smartphones niet alleen geschikt zijn om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, maar dat ook oudere mensen ermee geholpen zijn. Welke experimenten kunnen we als hogeschool opstarten om ook ouderen zo goed mogelijk te stimuleren en op welke manier kan dit product daarbij helpen. Ik denk hierbij onder andere aan het gebruik van iPads met historisch fotomateriaal om in gesprek te blijven met dementerende bejaarden.

Gedachtentreintje 3  kwam op gang toen ik meer las over het vernieuwende businessmodel wat wordt gebruikt door het bedrijf Kickstarter. Klanten worden actief en op een co-creatieve wijze meengenomen in het ontwikkelproces van bestaande en nieuwe producten. Een mooie manier om als bedrijf nieuwe input te krijgen en op een nieuwe wijze de financiering ervan te regelen.

donderdag 12 juli 2012

exceptional student engagement

Student comments: she used many different ways to get us involved. It had a feel of being in a classroom, even though this was an online course. It was fun .... 

Let's find out what she is doing right!

1) created a interactive syllabus:
By adding media and video components into the course to keep the students engaged.
She created an interactive syllabus! 
She used www.flipsnack.com with which she turned her syllabus in an animated flipbook.

2) Uses class polls using for instance:
- App.zoomerang.com
- Polladdy.com/index-a.php
- Www.twiigs.com

3) Use count down timers
- Www.countdownr.com as a quick visual reminder

4) uses videos from you-tube
- Www.tubechop.com
hiermee kun je you-tube dimples gebruiken zonder alle rim ram eromheen.
Post the video's in cours content/lessons

5) ad videos - screen captures
- Use to clarify a procedure or process
- Use to inform on assignments and assessments (what to aspect and to do)

6) use whiteboards
- Www.showme.com
- Www.techsmith.com

7) ad comics
- Use www.pixton.com
- Offered extra credit assignments to students who created usefull cartoons 

8) ad foto's asssingments
- Let the students make foto's of 'bad signs' for extra credits
(was a course on business English)

9) audio announcements
- Www.ipadio.com (will generate voice-tekst transcription)

10) and of course voki www.voki.com to create a virtual me! 

En misschien wel het belangrijkste: ze geeft veel feed-back !! Zowel als de studenten dingen goed doen, als wanneer ze iets fout doen/beter anders doen.

Using learning activities and games for collaborative learning

Use of Studymate Class Server ... Instrument dat als Building block in Bb geplaatst kan worden ... Studenten zijn er kennelijk zo enthousiast over dat ze het absoluut willen, omdat het ze meer regie geeft over hun eigen leerproces en de activiteiten die ze doen. Met name de Student Generated Quizzes blijken erg populair. Net als de kwaliteitsverbetering van assessment, assignments en het creëren van de goed leer context (wat voor mij allemaal niets met het instrument Studymat te maken heeft).

StudyMate helps students "master the basics" of course material through learning activities, self-assessments, and games. A dozen activities – such as flash cards, crosswords and quizzes – engage students with course content in an individualized way.

Students access StudyMate activities using computers, smartphones and tablets. StudyMate also integrates seamlessly with learning systems, such as Blackboard. 

Zie ook www.studymate.com 

Product om eens nader te bekijken. 
Komt van bedrijf waarvan wij ook de lock-down-browser gebruiken. 
Heeft nu ook een "monitor" ontwikkeld, waarbij digitaal de identiteit gecontroleerd kan worden van degene die een assessment maakt, en wat hij/zij daarbij gebruikt, ook als betrokkene thuis werkt ..... Eens goed naar kijken als het uitkomt !! 

Sal Khan: rethinking education

Het idee met de Khan Academy is begonnen met het geven van wiskunde bijlessen (via het web) als tutor. Meer neefjes en nichtjes maakte het nodig een list te bedenken. Tip van een vriend: maak tutorfilmpjes voor you-tube (1e antwoord: nee, is voor katten die piano spelen).

Enkele experimenten leerde dat het wel erg goed werkte !! Zeker toen allerlei andere mensen de you-tube filmpjes begonnen te gebruiken en er erg positie over waren, omdat het hen echt hielp!

Hieruit is in 2009 de Khan-Academy ontstaan als open source free Academy for every child to learn anytime anywhere ...

Vent met humor. Heerlijke presentatie!

Hele idee gebouwd op gegeven dat hiaten weggewerkt moeten worden om jezelf nieuwe dingen goed eigen te kunnen maken.

Khan's Metafoor voor klassiek onderwijs:
Verplicht aannemer in 2 weken een goed fundament te leggen, no matter what surcomstances. Na twee weken inspectie ( assessment). Ok 80% goed.
We beginnen nu aan 1e verdieping. Weer precies 2 weken, wat er ook gebeurt. Na twee weken inspectie. Ok, 70% goed. 
Verder met 2e verdieping, etc etc. Na 4 verdiepingen blijkt het allemaal niet meer veilig genoeg en moeten we de (top-)aannemer ontslaan .... 

Inmiddels is de Khan Academy ook gewoon te gebruiken voor het reguliere onderwijs, waarbij de prestaties van de kinderen ook te volgen en te analyseren is.
Scholen erg enthousiast over de integratie van de Khan Academie in hun onderwijs.

Opmerkelijke conclusie van de scholen die met Khan Academie werken: het zijn met name de studenten die slechter scoren reageren beter op de uitdaging eigenaar te zijn van hun eigen leerproces!!

En verder: uitdaging aan docenten te klimmen in de value chain, waar het gaat om het leren van hun studenten!

Toepassing voor ons zeker: inzet binnen Zomercursussen en peer-tutoring!!

Facilitating assessment of student learning

Top 5 reasons we don't do assessment
5 I'm to busy
4 it's to hard
3 I know good work when I see it
2 I give plenty of tests
1 we don't have enough resources

Top 5 reasons we MUST do assessment
5 accreditations say so
4 to avoid negative press
3 to demonstrate fulfillment of institutional mission
2 to ensure student learning
1 for continuous curricular improvement (be course of the employability of the graduated students -->> so we have to cover the good subjects and skills (21e century ?!?))

(case study Kendall College)
Tussendoor: ook  hier druk op univsiteiten op het punt van financiering in relatie tot contactteti-studietijd ratio, uitvalcijfers, employabity cijfers en reputatie m.b.t. Kwaliteit en eindniveau opleiding.

Evidence based assessment -->>

What is it:
- clear statements of intended learning outcomes at all levels
- threshold setting
- Direct measure of student learning: data and artifacts
- purpose: continuous improvement of academic programming and more effective student learning

Why is it so difficult:
- faculty: I see good work when I see it
- data collection!! (dus dings als Osiris)
- analysis of the data
- tracking -->> and look for good interventions to improve the learning (and teaching)

How can Bb Tools help:
- use of Bb tools for administering written comprehensives and use adaptive release 
(ook veranderd in toetsproces: beperkt aantal pogingen, met per extra poging betalen en verplichting om eerst via tutoring bij te spijkeren vóór ze een nieuwe poging mogen wagen).
- toetssysteem Bb help enorm bij: re-use questions, maak vragenpools, etc (de bekende voordelen)
- analyse results (in gradebook) -->> vb leermoment: problemen ontstonden bij vragen over theorie die al enige tijd iet gebruikt was in het onderwijs/leren). -->> belangrijkste winst: de docenten ontdekten zelf waar het probleem zat en waar ze in moesten grijpen en waar en welke interventies relevant zijn ... en daarmee kregen ze voor hun eigen gevoel weer meer grip en zeggenschap over het onderwijs-leerproces waar ze zich verantwoordelijk voor voelden! 
Zo waren er meer verhalen over wat je kon leren van het analyseren van toetsresultaten en dus hè kiezen van de goede interventies !!! 

Voorop ons zeker de moeite waard om hier in te investeren !!! In het kader van het versterken van Studiesucces !!

Pedagogy First

Montclair State University recommends using the Orientation-Content-Interaction-Assessment (OCIA) model and course template when designing online and hybrid courses.

Their model and template were guided by the nationally recognized Quality Matters program in order to ensure high-quality online education. This enables faculty and Instructional Designers to work collaboratively to enhance online teaching and learning outcomes.

The OCIA Course Design Model
The OCIA model supports a social, interaction-embedded approach to course design and development and uses learning units to structure the course. MSU has developed a course template based on this approach, available to faculty when designing online courses.

OCIA Includes Four Main Components:
1) Orientation: The orientation sets the learning context for each learning unit and includes: learning objectives, unit requirements, and perspective.
2) Content: Each learning unit's content includes all information students need to begin the learning process and engage with concepts introduced.
3) Interaction: Include multiple opportunities for interaction and reflection in your course design by using discussion forums, blogs, wikis, web conferencing, online hours, and group activities.
4) Assessment: Assessment is an opportunity for students to demonstrate that they have achieved the objectives you challenged them to master.

An Online Course Template at Montclair State University
Effective online course design relies on research-based best practices. Montclair State University has developed an online course template which is guided by the research-based course design rubric from Quality Matters. Online courses at MSU adopting the course template are designed with a learner-centered and interaction-facilitated approach. The items below are the major components recommended for an online cours:
- Welcome: Includes a brief introduction and overview of the course structure and expectations.
- Syllabus: Contains all relevant course information and a downloadable version of the syllabus.
- About Instructor: Provides information about the instructor's background and contact information.
- Course Schedule: Includes the time frame and deadlines for each learning unit.
- Learning Units: Presents individual learning units of instruction. Each learning unit contains learning objectives, requirements, subject content, interaction, and assessment.
- Cyber Cafe: This is an area where students get to know each other and post general questions or FAQs.
- Tech Help: Includes information on technical support and resources.

Investeren ook stevig in de professionalisering van de docenten. Krijgen nie alleen goed trainingsprogramma waarin ook intervisie en zo. Ze krijgen ook een coach die hen enige tijd begeleidt.

Zie ook: http://frontpage.montclair.edu/tti/instructionaldesign/index.html

woensdag 11 juli 2012

The Shifting Content Landscape

Presentatie van Ingram:

6 trends waar het gaat om digitale content voor onderwijs:
1) strong request for interaction en media rich forces to produce digital content
2) vooral de niche onderdelen kiezen voor digitale content
3) focus o learning outcomes with assessment based learning
4) pricing & models at undergoing great change -->> app-like-thinking & prices 
5) users demand media rich content at low costs
6) lots of new players & lots of investments in digital

A Traditional paper books -->> B eBooks -->> C  Interactive books -->>  D Adaptive content

We gaan van A naar D. Zijn nu  eigenlijk pas ergens tussen B en C

Opmerking: als het gaat om grondig bestuderen willen de huidige studenten nog een fysiek boek.

Still Problem for traditional publisher is: How do I get my money  ...

Ontwikkelingen gaan nu over:
- modile (vraagt iets over omvang en felixibiliteit)
- flexibiliteit (wrok om the device that works for you)
- interactiviteit (incluis de mogelijkheid om bij wijze van eigen aantekeningen mediarijke dingen zelf toe te voegen, aantekeningen te integreren enz)... Let books come alive
- print on demand
- mass customization
- print & digital will Co.-exsist

Personalized learning: where have we been and where are we going

Results project Tomorrow
(zie vooral http://www.tomorrow.org/index.html en zie zeker ook ing http://www.speakup4schools.org/speakup2012). Hier is veel onderzoeksmateriaal te vinden dat ook wij zeker kunnen gebruiken!!

Het project onderwerp het gebruik  van technologie onder jonge kinderen om inzicht te krijgen in relevante ontwikkelingen en wat we in het onderwijs moeten doen om effectief leren te versterken.

Bottom line: kinderen roepen steeds harder dat ze technologie willen gebruiken in hun leerproces en dat ze nadrukkelijk meer invloed willen op hun eigen leerproces en de invulling daarvan ..... Vooral leerkrachten zijn nog te terughoudend ... Terwijl ouders, die het in hun dagelijks leven nadrukkelijk zien en zelf ervaren/ermee werken, steeds ongeruster worden of het onderwijs hun kinderen wel goed voorbereidt op hun (professionele) toekomst.

Het gaat hier toch ook weer om 21century skills en gebruik technologie.

Grootste frustratie bij de kids ... Docenten die niet met de technologie overweg kunnen ...

Aarzeling bij de ouders maakt dat ze hun kinderen (als dat financieel kan) steeds vake van een publieke school halen (Amerikaans systeem).

Living in a bubble and reinventing the wheel

How stealing from others can add more voices to your course

Sleutelwoord: peer-collaboration = succes .... 
... ofwel wat ze uitermate succesvol gedaan hebben is samenwerken over de grenzen van afdelingen en faculteiten/academies heen om elkaars inzichten en materialen te gebruiken
... Ofwel voorkom dat op 20 verschillende plekken in de organisatie dezelfde dingen gedaan worden en gemaakt worden en .. jaar in jaar uit ... 
... en ook frank en vrij om zich heen kijken naar wat er al allemaal al is om dat ook gewoon frank en vrij te gebruiken (niet stelen dus, want met medeweten en bronvermelding).

In de zaal de vraag stellen: wat hebben jullie nu wat je regelmatig gebruikt en hier wilt delen met je collega's. Was leuk, kwam meteen veel uit zoals bijvoorbeeld: Flat World knowledge ... En Animoto ... Voicethread ... Screenr ..

Ook kwam langs: bezoek vooral de goede congressen en deel daar je inzichten en 'steel' zoveel mogelijk goede ideeën die je daar tegenkomt.
En ook ... ga ook gewoon eens naar een heel nader soort congres. Je kunt er geweldig veel nieuwe ideeën vandaag halen !! Slim advies

Tips voor effectief 'stelen': 
- mentality  of borrowing
- engage in group focused on bettering courses (Zoals bijv. Quality Matters)
* experience reviewing other course
* having someone review your courses - think beyond the content
(just because you went in to steal a tv doesn't mean you
can't walk out with an audio system to )   
- steal supplemental materials or convert other's main content into your supplemental content
- consider delivery materials: audio files, videos, links to resources, practice resources, images, etc. 
- network at conferences especially 'strange theme' conferences! 
- "use" your student
- challenge students to contribute with their ideas !!!!!
- challenge student to find new resources and content !!! 

Houdt rekening met copyrights and use creative commens ! 

Rich Media in Bb: voor ons een oplossing?

Sharestream: ook als building block in Bb

A rich media platform for the whole media lifecycle in education. Biedt een universiteit breed ontwikkel, management en distribution system voor mediaproducten. Building block in Bb

Sharestream's Video Building Block allows institutions to extend Bb with an easy-to-use, interactive media solution.
It includes:
- Pick-n-Play Course media page (an intuitive and user-friendly video solution for faculty and students for uploading, tagging, browsing, playing and searching for media within Bb)
- media drop-box for student
- generated content (allows students to submit media productions to instructors for assessment and commentary, or publish it to fellow students for collaboration)
- beschikbaar binnen Bb mobile.
- voorzien van mash-up tool for Bb Etc.

Zie verder gewoon: www.shearstream.com

Ziet er allemaal wel goed en vooral ook doenbaar en eenvoudig uit!

Zou zomaar een oplossing kunnen zijn voor ons als alternatief voor het wegvallen van Surf media

100% online training for faculty

100% online faculty training
Callaudett University  (universiteit voor dove mensen ... Was ook wel speciaal om een presentatie bij te wonen van mensen die presenteren en doof-stom zijn En dus een tolk nodig hebben ...)

Tot voor kort alleen fysieke bijeenkomsten voor trainingen (eLearning)  voor docenten.

Veel docenten klaagden dat het vooral te veel tijd kostte en op de verkeerde momenten gegeven werd. Ook kosten speelden een rol vanuit de directie van de universiteit.

Op basis hiervan is een 100% eCurriculum ontwikkeld ( gegeven de toename van de deelnemers lijkt dit en succesvolle aanpak)

1e generatie online eCurriculum:
- fixed dates (ivm ondersteuning)
- begon met een verplicht bij te wonen Webinar op de eerste dag.
- gebruik adaptive release and formatieve toetsen

Ook hier natuurlijk klachten als: en wat is nu het verschil met de oude situatie ... Nog steeds tijdgebonden !!

Nu:
- self-enrole
- self-paced (dus self-managed)
- veel meer felixibiliteit met mogelijkheden tot verdieping op eigen initiatief
- alles via mediarijke content en opgenomen weblectures 
- gebruiken nu eigen you-tube channel (net als Bb).

Zie ook http://www.gallaudet.edu/gts/

vrijdag 27 april 2012

Blackboard Teaching & Learning Conference 2012 Antwerpen België

Terugblik op het Blackboard Teaching and Learning Conference 2012

Plaats: Plantijn Hogeschool Antwerpen, België.
Datum: 23, 24 & 25 april 2012.
Voor mij een bijna thuiswedstrijd. Naar een congres gaan en toch in je eigen bed, thuis slapen.


Belangrijkste ontdekkingen:
 • UIT Bb 9.1 SP 8: Het hulpmiddel Rubric waarmee je een checkmatrix kunt maken om een werkstuk van studenten te beoordelen. In de rijen plaats je de criteria. In de kolommen het niveau waarop het criterium is behaald. Aan iedere cel geef je een punt in stijgende volgorde per kolom. De matrix berekent vervolgens het totaal van de gegeven cijfers en zet de verschillende toegekende punten om in een eindcijfer. Het eindcijfer wordt in het grade center geplaatst Bij een cel kun je ook feedback toevoegen aan het werkstuk. De student ontvangt vervolgens de matrix individueel met de feedback en het cijfer. Het is een tool die je koppelt aan een bestand of opdracht Heel handig voor het beoordelen tijdens assessments het meten van competenties. Aan te bevelen aan docenten om dit inzetten in combinatie met een assignment. PROMOTEN bij docenten in september.
 • De toetsmodule die nu beschikbaar is in Blackboard Mobile Learn. Hiermee kan een student een toets maken op iPhone en iPad, Android of Blueberry. Absoluut aan te raden de student tussen diagnostisch toetsen te laten maken. Het ziet er ook mooi uit als een blauw mapje met stempel en dergelijke. De student moet ook tekenen dat hij het tentamen gemaakt heeft door zijn handtekening aan het eind van de toets te plaatsen. Ook de mogelijkheid om tijdens de toets foto's te maken via de ingebouwde camera om bepaalde zaken te gebruiken. Zo krijg je de kans om studenten op pad te sturen en tijdens de "uitstap" audiovisueel materiaal te plaatsen. Levert nieuwe mogelijkheden op zeker voor het toetsen van vaardigheden.
 • Het pleidooi in een aantal lezingen voor het gebruiken van SMS-achtige boodschappen Denk hierbij aan SMS, Whatsapp, Bing, Viber. Vervang je announcements in een course door SMS-jes aan de studenten. Smartphones worden steeds meer beschouwd als het communicatie om de relatie met je studenten en collega's op te bouwen en te onderhouden.
 • Blackboard die meer belang gaat hechten aan het profiel van de gebruiker. Er komt een module in SP 10 gebaseerd op de werking van Facebook. De interface en de inhoud lijkt erg op die van Facebook. De mededelingenstroom, berichten en dergelijke zijn terug te vinden. Announcements uit courses worden in de mededelingestroom geplaatst los van de course. Een hel goede stap waardoor Blackboard meer studentgeoriënteerd aanblik toont in plaats van een instituut.
 • De verdere integratie tussen Blackboard software met andere elektronische leerplatforms. Blackboard heeft maatschappijen opgekocht die SAKAI en Moodle verder ontwikkelen opgekocht. Beloofd is om naar een verdere integratie met deze pakketten te gaan. Ook naar het gebruik van onderwijsmateriaal streeft Blackboard naar integratie met drie onderdelen.


 • De building blocks (Widgets) van Reading University met onderander een widget voor het werken met ePortfolio. Het is een soort Wizard die je helpt bij het invullen van een formuliereneportfolio. Tijdens het bouwen van je ePortfolio krijg je vragen van formulieren te verwerken die vervolgens in een menu-item komt die voor geprogrammeerd is. Het haalt het persoonlijke van eigen reflectie onderuit maar standariseert de input van studenten. Tijdbesparing voor docenten. Meer op http://blogs.reading.ac.uk/develop/2012/04/19/blackboard-conference-in-antwerp/
Niets minder positieve bedenkingen:
 • Analyctics, wat als een van de grootste nieuwigheden van Blackboard Learn SP 8 zou moeten zijn blijkt niets anders dan een opgepimpte versie van Course reports. Het meet alleen het klikgedrag van een gebruiker en redelijk oppervlakkig. Het gaat maar 2 niveau's diep. Menu-item en submap. Subsubmappen en dieper geneste structuren worden alleen op de hoogste submap gemeten. Het geeft geen beeld van hoe interactief een student is en welk soort bijdrage iemand levert aan het leerproces. Geen koppeling met SMS, Facebook of Twitter en email. Jammer, analyctics blijkt een marketing truuk voor oude wijn in nieuwe zakken te zijn. Jammer dat de kans gemist is om learning analyctics serieus aan te pakken.
 • Maar heel heel weinig aandacht voor ePortfolio. Meer nog ePortfolio bevat in SP een grote bug. We gaan er op achteruit. Er komt wel een exportmogelijkheid naar ander ePortfoliopaketten als Mahara.
 • Twee keer de Bb-band gemist. Het optreden van Milou, Bert en Bart en anderen niet meegemaakt. Hoorde heel positieve reacties, ook van Blackboardmedewerkers.
Observaties:

 • De Teaching en Learning congressen van Blackboard blijven toch de indruk meegeven dat het hoofddoel op de verkoop ligt. Het educatieve aspect is aanwezig maar met accent op techniek. Het gebruik van de techniek en de inzet in leerprocessen wordt echt onderbelicht. De vraag: "Welke toepassingen dragen bij op een positieve manier tot het leerproces van studenten" komt maar weinig aanbod. Lezingen die transitie en transformatie, meer efficiëntie en effectiviteit in het leerproces brengen zijn nauwelijks te vinden.
 • Een lezing, met een doordachte verhaal en presentatie, visueel opgebouwd met zo weinig mogelijk woorden maar treffend in taal heeft zijn kracht opnieuw bewezen. Een bezieling die op de presentatie uitstraalt maakt verhaal krachtig. Het zorgt er voor dat de beelden in je geheugen blijven hangen. Doing More for Less in 160 Characters was zo'n lezing. Uitkijken naar de presentatie. Aanrader. Onderwerp: het gebruik van SMS als bindmiddel voor de relaties tussen docent en studenten en verbeteraar van het leerproces.
 • Hoe weinig effectief een congresdag van 8:30 met activiteiten tot na 22:00 is. Goed voor het netwerken. Nefast voor de rest van de week en alles wat er na het congres komt.
 • De mensen die aantekeningen maakt tijdens de lezingen op papier wordt steeds kleiner. De iPads en laptops zijn gemeengoed geworden. • Persoonlijk blijft een congres nog altijd een inspiratiebron. Zelfs er zijn er een beperkt aantal begeesterende lezingen, de sfeer brengt een ideeënstroom bij mij op gang. Het leverde nieuwe ideeën voor inrichtingen van trainingen, lessen, organisatie met zich mee. Het congres in Antwerpen was op die wijze inspirerend. Nu nog kijken of de ideeën ruimte krijgen om te groeien en te concretiseren binnen Avans.

Mooi meegenomen:
 • Explorer Blackboard. Gratis App (App Store Apple). Een augmented reality app voor iPhone gebaseerd op foursquare om de buurt waar je bent te scannen op aanwezigheid van winkels, banken, cafés en dergelijke in de buurt. Het geeft de afstand en de richting aan waar je heen moet. Leuke gadget die nuttig kan zijn in voor jouw vreemde omgevingen.

 • Reflection. Een programma voor de Mac die toont wat je doet op je iPhone(4s) en iPad 2 en 3. Handig voor demonstratie en trainingen.Conclusie:
 • Erg vermoeiend maar leerrijk en (in)direct inspirerend. Over 2 jaar kom ik nog eens terug naar een Teaching en Learning congres van Blackboard. Bij leven en welzijn en als de context het toelaat.