woensdag 20 januari 2010

Connect the dots

Professionaliseringsprogramma van dePaul university, gericht op kleine homogene groepen docenten. Het accent ligt op interactie en dialoog. Ongeveer 15 docenten vanuit hetzelfde vakgebied/faculteit investeren 36 uur, bestaande uit 6 uur online training, en een intensieve 2 weken waarin docenten 3 uur dagelijks bijeenk komen. Daarnaast wordt van de docenten een commitment rond leren en ontwikkelen verwacht en een persoonlijke betrokkenheid.

De docenten die deelnemen aan het programma krijgen:
- een technology kit
- kennis en vaardigheden
- een beurs van 500 dollar als ze beginnen en 1000 dollar extra als ze de cursus ook afmaken
- een certifaat
- hulp/ondersteuning bij het ontwerpen van hun course. Dit laatste gebeurt pas na het doorlopen van de 2 weken intensieve training op een 1-1 basis. Dit wordt verzorgd door decentraal georganiseerde instructional learning consultants.

De presentatie gaat verder over de manier waarop zij f2f onderwijs omzetten naar een digitale omgeving. Hierbij wordt nadrukkelijk de relatie gelegd tussen activiteiten, toetsing en leerdoelen. Afgeleid hiervan worden de benodigde hulpmiddelen en inzet van digitale media.

DePaul heeft ook een docent meengenomen naar het congres die vanuit haar rol vertelt over ervaringen met het professionaliseringsprogramma. Zij gaat verder in op haar persoonlijke motivatie om het Dots-programma te volgen. Hier komt nog foto van....

Stap-voor-stap gaat deze presentator Christina Outlay door het programma. Startend met een visie op leren, authentieke voorbeelden en een stand van zaken. Dit wordt direct gekoppeld aan bestaande kennis en ervaring van de docent, voordat de uitdagingen worden vastgesteld. In dit geval gaat het om de volgende zaken:
- aggressive deadline --> class already on class schedule
- where to find time for developement
--> Bekend bij een groot aantal van onze eigen docenten. In het programma worden diverse kleine stappen gezet. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard Bb-omgeving, aangevuld met podcasts (iTunes) en Wimba. In de bijgeleverde handout wordt e.e.a. verder toegelicht.
Opzet van de nieuw gebouwde course is dat studenten deze in elke volgorde kunnen benaderen.
Jammer dat er teveel in detail wordt ingegaan op de ontwikkeling van de nieuwe course en de gebruikte technologieen. Zoals vaak is de course sterk docentgericht en wordt deze op voorhand helemaal uitgedacht mbv de instructional technologist.

Lessons learned:
- Het kost altijd meer tijd dan voorzien
- ontwikkel eerst, plan later
- betrek consultants en gebruik de ondersteuning rond techniek
- verwacht een iteratief proces
- vraag om een onafhankelijke review of probeer de course eerst zelf uit
- weest voorbereid op lagere scores bij evaluatie in het begin
- ga uit van LLL ook voor jezelf als docent.

Presentatie wordt afgesloten met een Wish-list:
* niet afgerekend worden op lagere evaluatiecijfers bij een verandering
* promotiekansen
* meer ondersteuning nadat het programma is doorlopen.

Instructional intentions

Verschillende presentatoren vertellen over hun ervaringen als docent met de inzet van sociale media, zoals Ning en Facebook. De eerste presentator is niet echt 'engaging' maar zegt zeker zinnige dingen over het leerproces en de bedoelingen die hij had om Ning in te zetten ter ondersteuning van het leerproces. Positief is dat hij vertelt dat onderzoek aantoont dat zijn bedoelingen niet zijn uitgekomen en het project is mislukt.
De tweede presentator vertelt over een Facebook project. Blijkbaar is het deze keer wel succesvol, ook al hebben de studenten bedenkingen over het 'crossing the border' door de docent. Studenten waar het over gaat, komen uit onderwijsopleiding en zijn graduates.
Presentator 3: gebruik van the Assistive Technology blog. Accent op interactie en hhet delen van best practices. Inmiddels een andere functie gekregen: voorbeeld voor andere instellingen en website om vooral informatie te halen. (www.assistivetechnology.vcu.edu. Daarnaast wordt een wiki onderhouden (ttactechtuesday.pbworks.com wat wordt gebruikt bij de opleiding van docenten. --> training van docenten wordt blijkbaar elke dinsdag georganiseerd.
Voor de graduate course wordt een courseblog onderhouden die wordt geintegreerd met hun Bb-omgeving. De spreker geeft aan dat studenten lang niet altijd blogger. Verrassend dat dan toch wordt gekozen voor Wordpress, wat niet echt het meest gebruiksvriendelijke blogsysteem is.
Presentator 4 gaat in op de aanname dat studenten sociale media gebruiken in hun vrije tijd en dus ook wel de mogelijkheden ervan inzien voor leren. Beide aannames blijken niet echt te kloppen. Vaardigheidstrainingen rond het gebruik van blogs blijven noodzakelijk. Opvallend is dat de studenten zelf hun blog mogen kiezen en zich dus niet hoeven te conformeren aan een keuze van de instelling. Inzet van blog-buddies hielp, maar nog niet voldoende om van het blogproject een succes te maken. Naast de blog wordt ook een wiki ingezet die de plaats inneemt van een course. In de wiki is plaats voor ingezonden opdrachten en groepsprojecten. Studenten zijn terughoudend rond het gebruik van collaborative authoring.
Na de 4 korte presentaties, is het nu de beurt aan het publiek. We gaan in groepjes discussieren en krijgen hiervoor 6 hulpvragen:

- how are the implied practices that are built into web 2.0 technologies reshaping ideas about teaching and learning
- what web 2.0 practices do faculty members identify as having the greatist potential for enhancing learing
- how are learners adapting to classroom environments that require them to collaborate, create and share in new ways (barriers, challenges, enhancers)
- what are the realities of practice for faculty as they begin to use web 2.0 in creating collaborative learning environments
- how are you assisting learners to adapt to web 2.0 technologies
- how do use of web 2.0 tecnologies add value to the student experience. How can we best facilitate and add value with these digital media?

Elke groep van 4-5 deelnemers kiest de vraag die ze het meeste aanspreekt. We hebben al snel een discussie gaande. Nu volgt de terugkoppeling vanuit de groepen naar het totaal. We blijken in deze discussie het nodige te hebben aan onze ervaringen met het proeflokaal voor docenten (erkenning, veiligheid, klein beginnen, fouten mogen maken en successen vieren en zo werken aan het zelfvertrouwen, verwachtingenmanagement. Bovenal aansluiten bij de passie van docenten. Kleine communities van docenten die discussieren.
Aanvulling: eigen tempo en aansluitend bij eigen leerstijl. Ga niet uit van verwachtingen rond 'wat weten ze mogelijk al' --> check je aannames hierover eerst. Wees alert op verschil tussen individueel en groepswerk. Begin klein zodat afbreukrisico niet enorm wordt. Ken je publiek en hun kennis, beliefs, meningen en mentale modellen.

Alle feedback is online verwerkt op de wiki realitiesofpractice.pbworks.com

What we know about groupwork & technology, but often forget

Presentatie door Timmo Dugdale, Lindsey Schmidt en Dough Worsham van UW-Madison.
Kleur van het project is Engage. Deelnemers kunnen strijden om de 'engage adaptation award' --> faculteiten kunnen hiervoor in aanmerking komen en krijgen daarmee de erkenning en een geldbedrag. Ervaringen worden gedeeld volgens een Roadshowprincipe.

De presentator splitst de zaal op om Family Feud te spelen. Presentatie wordt gegeven in de vorm van een spelshow.
Centrale vraag in de presentatie is: Wat zeggen studenten in het onderzoek over groepswerk ten aanzien van de volgende onderwerpen:
--> what are the top-5 project challenges for students.
Zaal wordt gevraagd met buurman te overleggen. In een 5-5 spel wordt de top-5 behandeld.
Antwoorden in volgorde van belangrijkheid:
* finding time to meet, synthesizing individual contributions, delegating responsibility, dealing with group dynamics, group size.--> heeft ICT een positief effect om deze uitdagingen aan te pakken? --> uitvoeren van een aantal projecten.
* gebruiksgemak, reduced need to meet f2f, shared place to work, easier to communicate, easier to share files/resources.

--> top-5 students say instructors can do to make group projects more enjoyable or successful
Be available to provide help and answers, Provide clear guidelines and expectations, students choose topic/strategy, provide timein class to work on project, use collaborative technology.Gaan nu over naar de rol van de docent.
--> top 4 ways instructors changed the way they facilitated their group projects as a result of the award program
* Guidance/training on how to work in groups, used peer evaluation and/or individual grades, provided clear objectives for group work, used a collaborative technology

Nadat de zaal alle antwoorden heeft geraden, wordt door de 3e presentator meer achtergrondinformatie gegeven over de aanpak en beschrijving van de activiteiten.

--> What technologies did we use? Collaborative technologies

* class blog, campus lms, shared file storage, third party tools, wikis

--> Phases of the consultative approach
define goals, define task, review technology solutions, test and prepare.

Building 21st century literacy skills through digital storytelling

In order to compete in an increasingly information-centric and globalized society, students must develop 21st-century literacy skills that include digital, visual, textual, and technological proficiencies. Whittier College is using digital storytelling as a vehicle to increase information literacy, writing, and computer technology skills. Students are actively engaged in the learning process through face-to-face and online collaboration as they create their digital stories. This poster session will discuss pedagogies and ways to incorporate digital storytelling into the instructional design of college courses. Student digital stories will be showcased.

Van een heel ander kaliber was wat mij betreft de eerste parallelsessie lezing van dag 1. Een verhaal vol passie over de inzet van digital storytelling en de vaardigheden die dit vraagt van studenten. Via een mediarijke powerpointpresentatie werd door Whittier college ingegaan op de eisen die digital storytelling vraagt van studenten en docenten. In de gelijktijdige Twittersessie is meer hierover opgenomen.
Misschien wel de belangrijkste boodschap in het verhaal ´faciliteer je studenten en vertrouw ze vooral´. De hele presentatie is terug te vinden via het programma van ELI.Interessant is dat Whittier het aandurft om digital storytelling ook te gebruiken in hun toetsing en (ontwikkel) portfolio's en daar studenten heel actief bij te betrekken. (vormen van peer-review). Opvallend ook in de manier waarop zij een blok afsluiten door een filmfestival van studentenresultaten te organiseren, gericht op delen en leren.Een inspirerende sessie die zeker een aantal hele bruikbare ideeen heeft opgeleverd voor de nabije toekomst en de moeite waard is om verder uit te zoeken.

Start van het congres

Vandaag is dan toch het ELIcongres gestart. Op weg er naar toe zijn we eerst gestopt bij de dichtstbijzijnde Best Buy om elektronische apparatuur in te slaan. In mijn geval een aantal flips. Door slim te onderhandelen met de verkoper, lukte het om een behoorlijk bedrag van de totaalrekening af te praten. Ok, daarna waren de verkopers een stuk minder aardig, maar 180 dollar blijft gewoon veel geld!
Vanuit de Best Buy zijn we direct doorgereden naar het congres, wat gehouden wordt in het Hilton van Austin, bijna in het centrum van de stad. Een imposant hotel, waar ELI gebruikmaakt van vooral de 4e verdieping voor haar congres.
De eerste keynotespreker maakt weinig indruk op me. Hij leest erg veel voor vanaf het papier en kan slechts op een beperkt aantal momenten iets van passie in zijn verhaal leggen. Tijdens de pauze blijken de meningen vanuit de Avans delegatie behoorlijk verdeeld te zijn over de kwaliteit van deze lezing. Meer informatie is te lezen in de weblog professioneel innoveren.