donderdag 12 november 2009

Google Wave, een nieuwe samenwerkingstool?

De sessie die misschien wel het drukst bezocht werd, was die rond Google Wave, een webbased tool gericht op communicatie, interactie en samenwerken. Je kunt hiermee op een geïntegreerde manier bloggen, een wiki bijhouden, msn, je mail uitlezen, foto's delen, gamen etc. Google Wave ondersteunt hierbij zowel individuen als groepen.
Voordelen:
* samenwerken tussen uitgenodigde groepsleden wordt realtime zichtbaar gemaakt.
* het doorlopen proces om tot een resultaat te komen is ten allen tijde zichtbaar en kan ook gedeeld worden met begeleiders
* integratie van veel gebruikte toepassingen
* het gebruiksgemak, o.a. het snel kunnen koppelen van verschillende Waves
* mogelijkheid om gadgets te kunnen toevoegen (vergelijkbaar met iGoogle)

Nadelen:
- Ook GW maakt onderscheid in docenten en studenten in de toekenning van rechten
- GW is nog maar beperkt beschikbaar, je hebt een uitnodiging van een Waver nodig om de applicatie te kunnen gebruiken.

Komend jaar gaat de VU Google Wave uitproberen met (grote) groepen studenten en integreren met andere learning tools.

De meest opvallende sessies tijdens de OWD2009, dag 2

De eerste workshop van dag 2 van de OWD2009 was die van de Teachmeet. Een manier om informeel en snel kennis en ervaringen uit te wisselen met collega's, bijvoorbeeld de ideeën die je opdoet tijdens een congres.
Deelnemers aan de teachmeet participeren actief en geven een korte, onvoorbereide presentatie aan de hand van de volgende 3 vragen:
- wat heb je gezien,
- waarom sprak het je aan,
- wat ga je ermee doen?

Uitwisseling en het aangaan van de dialoog staan hierbij nadrukkelijk centraal. De bijeenkomst zelf heeft een hoog informeel karakter. Tijdens de teachmeet van de OWD hoorde ik ondermeer over Crazytalk, een animatieprogramma. Daarnaast kwamen toepassingen rond augmented reality aan bod, een manier om bijvoorbeeld instructie op de werkplek mogelijk te maken. In het Youtube-voorbeeld werd getoond hoe BMW-monteurs leerden omgaan met nieuwe technieken.

Het principe van Teachmeet zou goed kunnen werken bij professionaliseringsactiviteiten van Avans, zoals kennissessies over congressen, de roadshows, maar ook bij het Proeflokaal.

Mlearning

Op de eerste dag van de OWD2009 hield Matthijs Leendertse een presentatie over Mlearning. Zijn verhaal kende 3 hoofdlijnen:
* Het one laptop per childproject wat uitgevoerd wordt in o.a. Afghanistan en Columbia (Farc). Idee hierachter is om kinderen die niet naar school kunnen te voorzien van een laptop zodat zij toch deel kunnen nemen aan sociale netwerken, toegang hebben tot OER en op die manier onderwijs kunnen volgen. Een project dat misschien nog wel een stap verder gaat dan het verhaal van Sugata Mitra of in ieder geval andere accenten legt.
* Het faciliteren (en erkennen) van informeel leren. Leren wat niet georganiseerd/gestructureerd plaatsvindt op diverse plaatsen (thuis, op de werkplek, sportverenigingen etc.). In de onderstaande figuur wordt het onderzoek van Sally Anne Moore zichtbaar over de plaats van informeel leren ten opzichte van formeel leren:Genoemde voorbeelden in de presentatie waren die van Swinx (gaming) en Tap Tap Revenge.

* Stimuleren van interactiviteit. Toepassingen hierin zijn ondermeer SMS-tv, stemkastjes in colleges of het gebruik van Twitter als backchannel bij colleges. Faculty Focus heeft over deze laatste optie in september 2009 een studie gepubliceerd. Deze is te downloaden via dit url.

De meest opvallende sessies tijdens de OWD2009, dag 1

De afgelopen 2 dagen zijn de Surf onderwijsdagen in Utrecht weer gehouden. Twee drukke dagen met inspirerende sessies en veel ontmoetingen met collega's van andere instellingen. Via slideshare zijn een groot aantal presentaties inmiddels beschikbaar.
Eén van de meest opvallende sessies tijdens de OWD vond ik toch wel de afsluitende keynote van dag 1 door Marc Lammers. Zijn verhaal kende een aantal duidelijke boodschappen, zoals 'Denk in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden', 'Focus op het proces, in plaats van op het resultaat' en ook 'Verbeter datgene waar je al goed in bent'. Een goed verteld verhaal met een verrassend filmpje over een cheetah.
Een andere sessie die indruk op me maakte was die van Matthijs Leendertse 'The practical use of mobile learning'. Zijn verhaal riep directe associaties op met de verhalen van Sugata Mitra. In een andere post hier meer over.
Tenslotte de plannen van een aantal instellingen (Amsterdam, Inholland en Surf) over de Werk- en Leeromgeving van de toekomst. Een traject waar ook binnen Avans stevig over wordt nagedacht en gediscussierd.