vrijdag 5 februari 2010

White Paper: The future of higher education

Afgelopen maand is het White Paper 'The future of higher education : Beyond the campus' verschenen, een gemeenschappelijke uitgave van Educause, JISC en Surf. Veranderingen, trends en hun impact op het hoger onderwijs worden daarin uitgebreid beschreven. Meer info? Klik hier voor het volledige rapport.

eCoaching, een kwestie van tijd

Afgelopen dinsdag verzorgden Rudi Clause en ikzelf een presentatie met deze titel tijdens het Nationale eLearningcongres in Eindhoven. Dit congres richt zich op onderwijs, overheid en bedrijfsleven, waardoor we een heel gevarieerd publiek hadden tijdens onze presentatie.

Ons verhaal startte met de 3 leidende principes in onze aanpak:
- Organiseer de aandacht
- Wees waarachtig
- Ga de dialoog aan
Bovenstaande principes zijn alle drie van essentieel om uiteindelijk te komen tot ons doel: 'Het creeeren van meerwaarde voor alle betrokkenen'.Tijd blijkt één van de meest bepalende factoren te zijn wanneer het gaat om eCoaching en zeker wanneer je maatwerk nastreeft. Ook bij Avans is dit niet anders, reden waarom we in de presentatie aandacht besteden aan de redenen die we regelmatig horen om maar niet aan eCoaching te beginnen... Tijdens de presentatie bleek al uit de reacties die we kregen, dat lang niet iedereen dit een reden vind om dan maar niet met eCoaching te starten, al werden de gebruikte argumenten door de meeste deelnemers herkend.

Avans gebruikt in eCoaching-projecten een combinatie van het zelf ontwikkelde Professionaliseringskwadrant en een maatwerk-strategie. Hierdoor is het ook gemakkelijker om gerichte verbindingen te leggen tussen projecten die al gaande zijn en projecten die nog starten. In de presentatie zijn twee praktijkvoorbeelden verder uitgewerkt, worden de Lessons Learned aangegeven om af te sluiten via de verbinding met de 3 principes.

In de weblog van Wilfred Rubens is een uitgebreid verslag terug te vinden van onze presentatie.