vrijdag 24 oktober 2008

De presentatie op 24 oktober

De presentatie van het implementatieverhaal rond Indiana Jones is goed ontvangen door het publiek. Eigenlijk al tijdens de presentatie kregen we heel wat positieve feedback. Het walk the talkverhaal paste goed bij de andere presentaties in de track waarvan we de laatste presentatoren waren.
Ook tijdens de lunch werden zowel Rudi als ikzelf vaak aangesproken op onze methode van werken en de gegeven presentatie. Dit startte al doordat de vorige spreker ons uitnodigde om ons verhaal te houden op het Australische congres over ePortfolio wat in februari in Brisbane wordt gehouden. De andere benadering en het out of the box denken heeft blijkbaar bij een behoorlijk aantal mensen geleid tot het reflecteren rond een aanpak.
De presentatie is daarnaast gebruikt om voor het eerst het Model van Maastricht te presenteren. Hopelijk komt ook hier veel feedback op.

Paneldiscussie rond de toekomst van ePortfolio's


De tweede congresdag startte met een paneldiscussie rond de toekomst van ePortfolio's, waarbij 6 panelleden een korte presentatie gaven over hun beelden rond de ontwikkeling die ePortfolio zal volgen. Lang niet iedereen was het eens met de overige panelleden, waardoor er een levendige discussie startte over de richting van ontwikkeling en de waardering ervan (wel/niet gewenst).
Een van de opvallende conclusies was toch wel dat er niet alleen heel verschillende definities van ePortfolio's worden gebruikt, ook de doelen ervan zijn soms heel anders waardoor er andere functionlateiten worden gevraagd. De ontwikkeling naar PLE's en persoonlijke portfolio's gaat door. Dit heeft impact op de wijze waarop instituuts VLE's worden ingezet. De gedachteontwikkeling van de afgelopen maanden past hier prima in.Een andere discussie ging over de rol van de e in ePortfolio en de betekenis die hieraan gegeven wordt. Hoe elitair is dit congres, zijn we evangelists? zijn we bereid het portfolio te delen? Van wie is het portfolio? Vragen die deels gisteren ook al aan bod kwamen. Mag een instelling het ePortfolio van een student hyjacken wanneer de belangen van de organisatie toenemen???
Het lijkt er op dat dit volgend jaar een mogelijke track of discussiepunt wordt op het Eifelcongres.

Dancing around the Maypole

Presentatie door Shane Sutherland en Lee Davies
Personal and organisational learning and knowledge management

Model for professional practice bestaat uit subject specialism, teaching and learning and context.

Dit model om een beter inzicht te krijgen in de vraag: wat is een professional???
- wat is de rol?
- wat zijn je doelen?
- Professional development plan
- welke activiteiten worden uitgevoerd en welke tools heb je hierbij nodig?
- bewijsvoering
- reflectie op de impact op de praktijk.

stappen worden in verschillende volgorde uitgevoerd. Als ePortfoliotool wordt PebblePAD gebruikt. De lerarenopleiding maakt gebruik van 9 competenties (zie foto).Inmiddels hebben 180.000 docenten toegang tot de portfolio-omgeving van PebblePAD, 15.000 daarvan gebruiken het ook echt. Gebruik van storytelling als manier om te reflecteren.

In avant premiere: Our presentation of friday October 24th.

Hoewel wij pas op 24 oktober het verhaal zullen presenteren publiceren wij nu reeds onze presentatie. Kwestie dat wij op onze presentatie de zaal ook de mogelijkheid geven om het verhaal mee te volgen via hun notebook. Zowat iedere deelnemer zit hier met een notebook op de schoot.
The presentation