donderdag 5 december 2013

Adaptive comparative judgment for reliable e-assessment

In 2004 draaide het project eScope, gericht op het vastleggen van academische activiteiten. Gesponsord door het ministerie van onderwijs. Hoe maak je soft skills van een student zichtbaar: kritisch denken, probleem oplossen, samenwerken etc. Op een dynamische wijze.

De uitkomst was een storyboard portfolio die stapsgewijs de activiteiten en de voortgang van studenten weergaf. Achterliggend idee was om de authenticiteit van het werk dat door de studenten gedaan werd, vast te leggen. Heeft de student echt alles zelf gedaan en niet de ouders of de info vanaf het internet.

De betrouwbaarheid van toetsen bleek echter lastig aan te tonen. In het verhaal gaat het vooral over de betrouwbaarheid van de beoordeling bij open vragen.
Comparative judgment heeft criteria nodig om subjectiviteit in de beoordeling te verminderen.
TAG  heeft algoritmes ontwikkeld die dit ondersteunen.  Deze zijn gebaseerd op het oordeel van professionals uit het beroepenveld.

ACJ kan gebruikt worden bij summatieve toetsen met open vragen (essays) en bij peerreviews en feedback.
Basis is grote aantallen toetsen en werken op basis van vergelijken van antwoorden voordat er een beoordeling gegeven wordt.

Online ePortfolio for complex curricula

Verhaal vanuit het Isala ziekenhuis in Zwolle
De complexiteit wordt veroorzaakt door de hoeveelheid toetsen, individuele leerpaden en veel begeleiders en examinatoren.

Probleem is dat er weinig inzicht is in het leerproces.
Keuze voor een gecombineerde tool voor ePortfolio en toetsen. Principes die daarbij worden gebruikt: adaptieve tool, multiplatform en mogelijkheid voor onderzoek en learning analytics. Uiteindelijk heeft Isala gekozen voor een maatwerkoplossing van Paranthion --> Scorion ePortfolio
Scorion wordt nu ook gebruikt bij de huisartsenopleiding.

Can digital quizzes and learning analytics contribute to student engagement?

Activeren van studenten in de propedeuse door wekelijks te toetsen. Studenten maken wekelijks een online toets waar ze bonuspunten mee kunnen scoren. Project bij de VU waar 30 docenten aan deelnemen en ruim 500 studenten.

Het merendeel van de studenten participeert.
De fysieke bijeenkomsten hebben meer effect.

De online toetsen worden afgenomen in Blackboard. Daardoor is meteen duidelijk welke studenten niet deelnemen aan de toetsen of consequent laag scoren. Hier kan via SLB op ingespeeld worden.
De data in Bb over deze toetsen wordt nog amper gebruikt.
Jammer, herkenbaar verhaal. Projecten bij Avans hogeschool zijn verder ontwikkeld.

Uit het publiek komt nu een voorbeeld. De eerste keer dat studenten een vraag beantwoorden kunnen ze 10 punten halen, de tweede keer maximaal 8 punten.
2de voorbeeld bij de Erasmus met 1000 studenten. Bonusvragen leveren 11 punten op. 90% van de studenten doet mee, 80% van hen haalt het bonuspunt.

Wat doen docenten met de informatie uit het systeem? Passen ze hun methoden aan?


Engagement and creativity through mobile learning

Creativity is not a gift of only special people, but a positive, essential capacity of all healthy-functional individuals

Creativiteit en verhalen
Eploration - inspiration - production - sharing als cyclisch proces
Nieuwe ervaringen die kinderen opdoen roepen bij hen emoties op die omgezet kunnen worden in een product wat gedeeld kan worden met anderen.

Het onderzoek richt zich op het ontwerp en de integratie van mobiele technologie in formele educatie en het vertalen ervan in een waardevol resource.

Een hulpmiddel daarbij kan zijn digital storytelling. Dit helpt kinderen bij hun taalontwikkeling.
Fiabot is de applicatie die kinderen helpt een digitaal verhaal te maken en te delen.

Ontwerpregels:
Betrek alle stakeholders
Gebruik verschillende technieken
Monitor de gebruikers tijdens het ontwerpproces.

Analysetools richten zich op: creativiteit, samenwerking, gebruik van interactieve media en consistentie

In de zelfevaluatie gaven de kinderen aan het meest beinvloed te worden door ervaringen van vrienden en door boeken.

Teach forward

Hoe stimuleer je kinderen om een technische studie te kiezen en code te leren. Een voorbeeld uit Malmo, Zweden via het Neo4j.org en Neo technology project.

Ook in Zweden loopt het onderwijs niet parallel met ontwikkelingen in de techniek. Hoe kunnen we kinderen leren omgaan met techniek, minimaal op het niveau van gebruikers en welke rol speelt het onderwijs hierbij.
Van wisdom of the crowds naar the bubble of recommandations?

Techniek project: break your toy
Kinderen namen oud speelgoed mee naar school en kregen de opdracht dit te slopen. Met het materiaal werd een nieuw object gemaakt (walkie-talkie).

Coderdojo: hoe leer je kinderen programmeren, waarbij je principes uit de dojo gebruikt. Visuele weergave van programmeerregels om kids niet af te schrikken.

Mixtra, lokale ondernemers presenteren in het klaslokaal (als rolmodellen).

Hackathons en conferences
Kinderen worden in een real-life situatie gebracht en uit het klaslokaal gehaald. Bijvoorbeeld speciale kids-tracks bij conferenties.

Kidscraft, gebruik van computergames (minecraft), no parents allowed.
Resultaten kunnen ze 3d printen.

Verdere ideeen: tech coolness events, non-tech tech, mini-ondernemingen.

Ideas and tools to help children become geniusses

Sos devoirs, online homework help. What have we learned after 12 years?

De presentator neemt ons mee naar het tweetalige onderwijs in Canada. Het recht op Franstalig onderwijs is grondwettelijk vastgelegd, ongeacht in welk deel van Canada de scholieren wonen. Een belangrijke vraag daarnij is hoe ouders en de school kunnen samenwerken rond het huiswerk dat scholieren moeten maken. Http://Sosdevoirs.org

Omgaan met geografische uitdagingen, grootte van het land en soms ook geisoleerd.
Basis van het learning systeem is een chatroom waar studenten hun opdrachten kunnen maken, opslaan en kunnen bespreken met elkaar en met een docent.
Dit betekent ook het scholen van docenten in het gebruik van emoticons. 😄

Dit project wordt ondersteunt door een team van onderwijskundigen (not the answer, but how to get there). 
Aandachtspunten zijn: wiskunde, de hoeveelheid content en hoe daar de weg in te vinden, internet literacy en onderzoeksvaardigheden, ongeduld bij studenten en de generatie van digital castaways...Reaching out to 3 billion users

Met zo'n titel schep je natuurlijk een serieuze verwachting. Person presenteert classroom Earth.

Op basis van het concept van Buckminster Fuller: operation manual for spaceship Earth heeft Pearson een manual ontwikkeld voor de toekomst.

Het aantal internetgebruikers is sinds 2007 gestegen van 1,25 miljard naar een veelvoud daarvan in 2020. Tegelijkertijd is de verkoop en het gebruik van mobiele devices geexplodeerd, met name in Latijns Amerika en China.

Voorbeelden
-  in India (Zaya, local tablet learning labs), ingezet voor de verspreiding van video's van de Khan academy
- in Zambia --> ZeduPad (goedkope tablets)
- in Kenya, experimenten rond het gebruik van sms en mobiele netwerken (eneza) en bridge (tablets voor docenten met een batterijduur van 2 weken)
- de UAE met hun iPadprogramma 
- Turkije met Fatih, een nationaal programma de inzet van tablets voor 17 miljoen studenten en 1 miljoen docenten.

Opzet van een fonds gericht op affordable learning.
Het wereldwijde platform hiervoor is OpenClass. Iets om in het kader van OE zeker naar te kijken.

De presentatie eindigt met een mooie quote:
Every time we make a new experiment we always learn more, we cannot learn less


The UAE iPad initiative

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt intensief gebruik gemaakt van iPads in het hoger onderwijs. Vanuit de ministerie van onderwijs wordt dit opgelegd en ondersteund. Het onderwijs is op basisscholen en het voortgezet onderwijs is Arabisch, vanaf het hoger onderwijs is dit Engelstalig. Een talenprogramma is opgezet om studenten hierbij te helpen. De uitvoering hiervan is via het iPadproject waar19.000 docenten en studenten aan deelnamen.

Uitgangspunt bij het project was dat er geen fysieke leermiddelen werden gebruikt, een paperless classroom. Dit project is geevalueerd via een onderzoek onder docenten en een apart onderzoek onder de studentenpopulatie.  Dit onderzoek is opgevolgd via focusgroepgesprekken.

Wat zijn de concerns van docenten bij het gebruik van iPads in het talenonderwijs?
- te weinig tijd om zich voor te bereiden, hoe zet ik ipads in bij het leerproces en kan ik er zelf mee omgaan
- zorg over de impact van technologie op het leren van studenten --> workshops

Docenten gaven aan dat ipads een positief effect hadden op:
Effectiever delen van content
Meer communicatie net studenten
Inhoudelijk: gebruik van nieuw vocabulair door studenen nam toe, net als schrijfvaardigheden

Key apps die docenten aangaven als meest gebruikt, hadden echter weinig te maken met het talenonderwijs, het waren vooral apps die de docenten hielpen bij het organiseren van hun onderwijs. Dit was verklaarbaar vanwege de overgang naar een paperless classroom.

Studenten gaven aan dat ze meer Engels lazen, nieuwe woorden uitprobeerden en in mindere mate hun schrijfvaardigheden oefenden.
Inzet van de iPad leverde op dat hun taalvaardigheden sterk verbeterden op alle gebieden.

In het tweede jaar van dit project wordt sterk ingezet op docentprofessionalisering en digitale didactiek, daarnaast zijn contacten met uitgevers rond de ontwikkeling van content geintensiveerd.
Aandachtspunt nu is het ontwikkelen van digitale tentamens en aanpassingen in het toetsprogramma.

A learning Miracle

Een Noorse onderwijskundig onderzoeker neemt ons mee in theoretische concepten van Vygotsky. Helaas zijn haar presentatietechnieken veel minder ontwikkeld. Het hele verhaal wordt voorgelezen van achter een katheder. Een lezing die niet echt thuishoort in het Learning is fun-thema. Haar onderzoek naar leeromgevingen en de onderwijskundige theorieen is waarschijnlijk nog steeds relevant, maar komt absoluut niet over....

Het onderzoek richt zich op 24 studenten waarbij via video-opnames gedurende 20 uur activiteiten van studenten zijn opgenomen rond hun aanpak van een probleem.

Interactive mobilelearning content for schools in Egypt

De eerste gewone sessie bij OEB gaat over het gebruik van mobile devices in learning. Tablets, tools that make learning fun.... Een titlel die in ieder geval nieuwsgierig maakt.

De eerste presentatie wordt verzorgd vanuit Egypte door Amant Atef, director elearning center of excellence (eLica) van het Information Technology Institute.
Dit project bestaat uit 3 initiatieven om via ICT de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Iti leid it-ers op voor de verschillende bedrijven in Egypte en gebruikt daarbij intensief eLearning.

Uitgangspunt daarbij is probleemgestuurd leren.

Grote groepen leerlingen tot 90 leerlingen per klas, beperkte fysieke middelen, afname van het budget voor schoolboeken vanuit de overheid  en de hoeveelheid materiaal leidde tot de opzet van 3 projecten:
* Inzet van tablets, die lokaal worden geproduceerd (lagere kosten, 200 dollar)
* Cloudcomputing en de inrichting van een Egyptisch cloudcomputercentrum
* Het ontwikkelen en het gebruik van interactive content --> de creatie van interactieve courses als onderdeel van de leeromgeving.

Om in te spelen op de verandering van tekst naar visueel worden visuele laboratoria en simulaties ontwikkeld en wordt gebruik gemaakt van gamebased learning.

Learner evaluation 
Het project is uitgevoerd in Asyut in Zuid Egypte.
Start met het professionaliseren van docenten, daarna de studenten in de omgang met tablets. Feedback werd meegenomen in het verbeterproces.

Uitdagingen waren er in:
- het verbeteren van de graphics geschikt voor het gebruik op tablets.
- Het scholen van docenten in de omgang met tablets, maar ook rond interactie met studenten als onderdeel van het onderwijsleerproces
- Tablets die gebruikt konden worden in de Arabische taal.Learning 3.0, Jeff Borden van Pearson

De keynote begint met een korte oefening voor de zaal  rond perceptie....

Connecting to perception
Internal perception: what you believe to be true VS External perception: what others believe to be true about you
Het voorbeeld toont vooral de  Conflicting perceptions aan.

Jeff gaat door in zijnverhaal met education 3.0
Onderdelen hiervan zijn:
- education psychology
- education technology
- neuroscience
Samen leiden ze tot connected neuro-learning

Critical thinking, creativiteit en probleem oplossen zijn kernonderdelen van het nieuwe onderwijs.
Http://Researchnetwork.pearson.com/sot laat in een korte film verschillende verhalen zien waarbij de combinatie wordt toegepast van de bovengenoemde onderdelen in het onderwijs en het effect wat dit heeft.

Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar de (fysieke) leeromgevingen die hierbij passen.
Via een filmpje wordt de verbinding gelegd met Daniel Pink: true motivation

De waarde van leren als sociaal proces. Onderzoek toonde aan dat studenten die zich aansloten bij een studiegroep een betere kans hadden hun studie succesvol af te ronden dan studenten die dat niet deden. Een concreet voorbeeld hiervan is The mixxer, een methode waar voor taalonderwijs via software de link wordt gelegd tussen de individuele student die een taal wil leren  en een native speaker.

Pearson wil investeren in een wereldwijde leeromgeving waar vanaf 2014 studenten multidisciplinair concrete problemen tackelen.
Keynotes en opening van de OEB 2013

Op de OEB13 is veel aandacht voor de ontwikkeling en het gebruik van Moocs, maar belangrijker nog voor de richting waarin leren en onderwijs zich ontwikkeld. WT zijn en worden de uitdagingen voor de komende jaren.
Vertegenwoordigers uit 91 landen zijn aanwezig in Berlijn, waar in meer dan100 sessies gesproken wordtoverervaringen, onderzoeken ontwikkelingen. Niet alleen via presentaties, maar veelal ook via hands-on bijeenkomsten en interactieve sessies.
Een bijeenkomst van eLearners, die wereldwijd zich bezighouden met het onderwijs van de toekomst.

De eerste bijdrage komt via eenvideoboodschap van Barosso.
Onderwijs gaatverder en betekent ook investeren in de beroepsbevolking en Europees burgerschap. Open education en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn bij de deelnemers helpen Europa om innoverend te blijven. De OEB 13 levert daar een belangrijke bijdrage aan.

De tweede keynote over Big Data komt van Schoenberger (Oxford)
Big data, the next big thingfor education? Ofwel het gebruik van learning analytics.
Gezondheidszorg en onderwijs zullen het meest hierdoor beinvloed worden. Via moocs bereiken instellingen meer studenten dan alleen diegenen die ingeschreven staan. Onderwijs wordt nu ook beschikbaar voor studenten die anders geentoegang zouden hebben tot hoger onderwijs vanwege afstand en infrastructuur.
De echte verandering gaat niet over moocs maar over feedback..... Niet langer meten we aan het einde van een activiteit hoe en in welke mate onderwijs succesvol is, iets wat in geen enkele andere bedrijfstak acceptabel zou zijn. We hebben steeds meer de  beschikking over een enorme hoeveelheid data, die we veel eerder kunnen inzetten.
Big data gaat niet alleen over de hoeveelheid data, het gaat ook over de ontwikkeling van die data van analoog naar digitaal. Dit maakt opslag en analyse van die data veel gemakkelijker, van gegevens kan er eenvoudiger echte informatie van gemaakt worden. The translation van quantity into quality.

More-messy and correlations
More: gegevensverzamelingen bevatten nu veel meer data. Niet alleen steekproeven en enquetes onder een beperkt aantal deelnemers, maar gegevens van enorme groepen. Het zien van patronen, het opsporen van veel meer details betekent ook de optie om verschillende foci te kiezen.

Messy: er worden andere kwaliteitseisen gesteld aan de afzonderlijke data. Van micro naar macroniveau.

Correlations: linking effect to a cause is de manier waarop we kijken naar informatie. Het leggen van verbanden is daarmee wel een valkuil geworden. Zijn oorzaak en gevolg wel zo nadrukkelijk met elkaar verbonden? Maken we geen fouten daarin die leiden tot verkeerde conclusies...
Big data helpen ons bij het bepalen van het 'wat'....

Voorbeeld wat gegeven wordt is het laten vertalen via software van russische rapporten in het engels in de jaren 50 door de Amerikaanse overheid. Een softwarematige oplossing werd gekozen vanwege het gebrek aan vertalers. Een project wat volledig faalde. In de jaren 80 werd dit opnieuw gedaan met meer succes door IBM. Ook zij viielen uiteindelijk in de valkuil van teveel interpretatie te willen toevoegen (toevoegen van algoritmes) Google probeerde uiteindelijk de vertaling te verbeteren en gebruikte hiervoor grote dataverzamelingen. De kealiteit van de vertalingen nam enorm toe.

Het herkennen van patronen in data maakt dat we uiteindelijk kunnen beschikken over informatie van een hogere kwaliteit.
Concrete voorbeelden zijn ontwikkelingen rond scanning en Google Glass.
Wat zouden we kunnen doen met deze kennis in onderwijs. Hoe kunnen we de kwaliteit van onderwijscontent op deze manier verbeteren. Hoe kunnen we hergebruik van content stimuleren? Wat betekent dit voor ons inzicht in hoe leerprocessen lopen....

Voorbeeld is ook de Khanacademy: ook hier wordt big data gebruikt als input voor een verbeterproces. Door learning analytics systematisch toe te passenop de 45 miljoen gebruikers van de video's op de website. De hieruit voortkomende feedback wordt gebruikt voor aanpassingen en vernieuwing van de video's.

Aandachtpunt rond big data is o.a. de inmpact die dit kan hebben op de privacy. Iets anders is de rol die algoritmes kunnen spelen  in het voorspellen van gedrag. Voorbeeld hiervan is Google. Door het zoekgedrag van gebruikers te analyseren, doen ze voorspellingen en suggesties gericht op de toekomst. Een bedreiging vormen de data barons en de data dictators.

Big data kan de kwaliteit van onze informatie sterk verbeteren. Het leren van de data betekent echter ook dat we ermee moeten leren omgaan.

Blackboard en het Panam-gebouw

Gisteren is de Online Educa 2013 officieel begonnen voor de delegatie vanuit Avans Hogeschool. Aan het einde van de middag werden we verwacht in het Panam-gebouw in Berlijn om daar aanwezig te zijn bij de receptie van Blackboard.
Blackboard is met een grote delegatie aanwezig hier op het congres en had het Panam-gebouw, inclusief de stewardessen afgehuurd. Een vreemde gewaarwording, een bedrijf dat zich bezighoudt met leren in de toekomst en een vluchtvaartbedrijf dat al meer dan 10 jaar geleden is gestopt met bestaan. Toch een mooie gelegenheid om door tepraten met internationale Bb-gebruikers en te horen waar Bb zich op gaat richten in de toekomst.
Vandaag op 5 december komt Bb met een belangrijke mededeling rond de wijze waarop ze omgaan met nieuwe releases.....