woensdag 5 maart 2008

Docenten = dwarsliggers? Zicht op aansluitingsproblematiek

Met deze titel werd ik meteen getriggered om deze workshop bij te wonen. Hoezo dwarsliggers en is het erg om er een te zijn? Aansluitingsproblematiek, waarover en heeft het een verbinding met diversiteit?? Vragen waardoor ik aan het begin van de sessie meteen op het puntje van mijn stoel klaar zat.
In de beschrijving van de workshop werd aangegeven dat het het aanleren van een actieve en zelfstandige leerattitude centraal stond, evenals de bijbehorende activerende leervormen.

Helaas..., in het verhaal ging het met name over de wijze waarop de Universiteit van Amsterdam omging met de deficientie van studenten op het terrein van wiskunde en hoe zij diverse vormen van met name toetsing inzette om deze deficienties weg te werken EN om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen vanaf het VWO/HBO tot aan het einde van een academische opleiding. Daarnast werd er uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van het softwarepakket Maple TA. In de presentatie werd uitdrukkelijk voortgeborduurd op het Webspijkeren-project van Surf, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Gelukkig bleek het nog steeds mogelijk om lijnen te trekken tussen de gebruikte aanpak, de ideeen erachter en diversiteit.
In de aangegeven voorbeelden werd duidelijk rekening gehouden met diversiteit in instroom (VWO of HBO), de te volgen studie (welke mate van wiskundig inzicht is nodig bij de verschillende studies) en de fase van de studie waarin studenten zich bevonden. De wijze van toetsen werd hieraan duidelijk aangepast, soms qua beschikbare tijd voor een toets, soms ook door diepgang in de vragen en de mogelijkheid om samen te werken.
Al met al een nuttige presentatie, jammer dat het gedeelte over activerende leervormen nauwelijks aan bod kwam.
Meer informatie over het project kun je terugvinden op: de website van Webspijkeren of via dit filmpje.

Geen opmerkingen: