maandag 22 december 2008

Learning Design Symposium

Tijdens de Online Educa in Berlijn werd er voor de eerste keer het Learning Design Symposium georganiseerd om op die manier het congres interactiever te maken. Gilly Salmon van Leicester University nodigde hiervoor een aantal sprekers uit die ieder iets meer dan 5 minuten kregen om via een presentatie hun stellingen aan het publiek voor te leggen. Het symposium zelf werd van een kader voorzien door een presentatie door Gilly over Learning Design. Daarna kreeg het aanwezige publiek de kans om hun vragen, opmerkingen en ideeen uit te wisselen met de leden van het 6-koppige panel.
Namens Avans ontving ik de uitnodiging om deel te nemen aan dit panel met een model rond de toepassingen van social software in een onderwijsorganisatie. Een uitermate leerzame ervaring.... Zeker omdat alle presentaties kort werden samengevat en werd aangegeven op basis waarvan de selectie was gemaakt. Het publiek kreeg daarna ruimschoots de mogelijkheid op de presentaties/stellingen te reageren en deed dat ook in ruime mate.
Inmiddels is de presentatie van dit Learning Design Symposium beschikbaar.

Geen opmerkingen: