dinsdag 20 oktober 2009

Bezoek Volksuniversiteit 14 oktober

plenaire opening
Op woensdagavond 14 oktober organiseerde het LIC een avond voor de Volksuniversiteit Breda rondom het thema 'het nieuwe leren'. Dit als onderdeel van het jubileumjaar van de Volksuniversiteit, met als titel 'Met het oog op de toekomst'.
Een veertigtal geïntereseerden schreef zich op voorhand in voor deze avond, de helft hiervan docenten van de Volksuniversiteit.
De mate van enthousiasme van de deelnemers bleek al snel. Een groot aantal bezoekers arriveerde ruim een half uur eerder dan de aangekondigde start om 19.30 uur.
Het officiële programma startte met een algemene presentatie in één van de collegezalen. Centraal hierin stond de vraag 'Het nieuwe leren : bestaat het eigenlijk wel'? In vogelvlucht werd aandacht besteed aan de maatschappelijke ontwikkelingen rond leren, de academische discussie over het nieuwe leren, de onderwijsvisie van Avans en de rol van het LIC.

smartboards

Daarna werd in 3 workshoprondes aandacht besteed aan: de rol van multimedia in het onderwijs, de inzet en mogelijkheden van Smartboards en de elektronische leeromgeving Blackboard. Bij de plenaire afsluiting bleek opnieuw dat de avond enorm positief ontvangen werd door de deelnemers. Het aantal vragen en positieve reacties was zo groot dat het moeite kostte om op tijd het gebouw te verlaten. Vanuit de Volksuniversiteit ontvangen alle workshophouders het boek: De geheime code. Een prima afsluiting van een energieleverende avond.

Geen opmerkingen: