woensdag 11 juli 2012

Personalized learning: where have we been and where are we going

Results project Tomorrow
(zie vooral http://www.tomorrow.org/index.html en zie zeker ook ing http://www.speakup4schools.org/speakup2012). Hier is veel onderzoeksmateriaal te vinden dat ook wij zeker kunnen gebruiken!!

Het project onderwerp het gebruik  van technologie onder jonge kinderen om inzicht te krijgen in relevante ontwikkelingen en wat we in het onderwijs moeten doen om effectief leren te versterken.

Bottom line: kinderen roepen steeds harder dat ze technologie willen gebruiken in hun leerproces en dat ze nadrukkelijk meer invloed willen op hun eigen leerproces en de invulling daarvan ..... Vooral leerkrachten zijn nog te terughoudend ... Terwijl ouders, die het in hun dagelijks leven nadrukkelijk zien en zelf ervaren/ermee werken, steeds ongeruster worden of het onderwijs hun kinderen wel goed voorbereidt op hun (professionele) toekomst.

Het gaat hier toch ook weer om 21century skills en gebruik technologie.

Grootste frustratie bij de kids ... Docenten die niet met de technologie overweg kunnen ...

Aarzeling bij de ouders maakt dat ze hun kinderen (als dat financieel kan) steeds vake van een publieke school halen (Amerikaans systeem).

Geen opmerkingen: