woensdag 14 november 2012

Trendradar ... Toegepast

de Trendradar. Een instrument waarmee je zelf binnen je instelling de discussie kunt vormgeven over welke trends er opgepakt zouden moeten worden en waarom. Kijken vanuit de context (in feite zo'n assenstelsel als je bij scenarioplanning gebruikt) naar de relevante trends op basis van de trendscans en -rapporten die er verschijnen en die trends met elkaar dus spotten in de context (het assenstelsel).... Dit helpt je met trends ook echt iets te doen en er een zinnig gesprek over te hebben.

Toegepast bij Saxion:
Idee hebben een ICT&O programma met stuurgroep waarin 5 academiedirecteuren zitten als vertegenwoordiging van de rest
Hebben dus niet zozeer elco's als wel ICT&O contactpersonen per academie.

Toepassing bij Saxion gaf als speerpunten:
1: versterken eLearning & digitale didactiek
 - leergang didactiek in een digitale leeromgeving
 - inzet tablets in het onderwijs
 - clous computing -->> samenwerkend leren
 - onderzoeksvaardigheden met ICT

2: digitaal toetsen
 - nieuwe toetsomgeving
 - toetsitembanken (samenwerking NL)
 - versterken toetsorganisati
 - specifieke toetslokalen 
 - .... 

3: verrijken leeromgeving -content met audio en video 
 - ook hier serie initiatieven die ik niet snel genoeg kon vastleggen :))

Verder innovatie richtingen waarop onderzoek gedaan moet worden om het te concretiseren in verdere initiatieven: 
- social media (2012), Serious gaming (2013), learning analytics (2014), open content (2015), persoonlijke en adaptieve leeromgeving onderwerpen die komen uit trendrapportages.
Dingen die gebeuren in het dagdagelijkse werk binnen en om de hogeschool kunnen hier in de ordening veranderingen aanbrengen. 

Deze onderzoeksinitiatieven samen met de speerpunten en de uitwerkingen daarvan bepalen de investeringen/budgettering van de komend jaren.

Zelf samen toegepast door gebruik van stemkastjes. Geeft wel goed inzicht in urgentie en ontwikkeling en op welk niveau en door wie het initiatief genoemden moet worden, want da is wat je kennelijk vastlegt met de trendradar.

1 opmerking:

René van der Burgt zei

Studenten ABC werken in de P2 samen met Ordina en Trendwatcher Tony Bosma met het trendradar. Wat deelresultaten van vorig jaar: http://avansabc.blogspot.nl/2012/01/trendfilms-abc-voor-ordina-innovation.html

De infographics van de diverse ontwikkelde radar's zijn gepresenteerd bij Ordina zelf.