vrijdag 16 november 2012

Toetsprojecten waar ik meteen nieuwsgierig naar werd

In het kader van het programma Toetsen en Toetsgestuurd Leren van Surf loopt er momenteel een minitender rond digitaal toetsen. Verschillende instellingen hebben daar op ingeschreven, een aantal ervan presenteerde tijdens de afgelopen Onderwijsdagen in Rotterdam. Tot zover een saaie start, weer nieuwe projecten. En toch.....

Mijn nieuwsgierigheid werd meteen aangewakkerd bij de volgende projecten:

* SOAP --> self organizing assessment program
Dit project, wat uitgevoerd wordt bij Fontys,  heeft als doel een programma te ontwikkelen voor docenten dat hen inzicht geeft in de toetsvragen die studenten zelf zouden gebruiken wanneer zij de regie hebben over het samenstellen van de toets. Een mooi initiatief wat studenten stimuleert om heel actief bezig te zijn met de leerstof en waarbij social media intensief wordt ingezet.

Hoe werkt het.....
Studenten melden zich aan via Hyves, Twitter of Facebook. Ze kiezen er dus zelf voor om mee te doen aan dit project. Per onderdeel hebben ze de optie om vragen aan te leveren, vragen van anderen te lezen en deze ook via  discussie aan te scherpen. Net als andere onderdelen op Facebook kunnen studenten de vragen ranken door deze te 'liken'.

What's in it voor docenten?
Studenten zijn veel eerder actief bezig met de aangeboden leerstof en kunnen docenten inspireren bij het samenstellen van de toets. Daarnaast levert dit project docenten een beter beeld op van het niveau van de student en kunnen daar gericht op inspelen.  De discussie over de ingeleverde vragen en de moderatie levert een veelvoud aan vragen op die de docent kan gebruiken om de toets samen te stellen.

What's in it voor studenten?
Meer mogelijkheden om feedback te krijgen van de docent, en ook van medestudenten op een manier die aansluit bij de mogelijkheden die sociale media bieden. Daarnaast kunnen studenten 'badges' verdienen door het aanleveren van kwalitatief goede vragen en deze opnemen in hun portfolio.

* Inzet van mobiele devices bij beoordeling op de werkplek
In hoeverre kunnen Smartphones en Ipads worden ingezet om vaardigheden op de stageplek van studenten in beeld te brengen en zo op afstand te beoordelen? In het voorbeeld tijdens de presentatie ging het om een opleiding diergeneeskunde, maar er kunnen voldoende andere voorbeelden worden bedacht waar studenten snel feedback op nodig hebben, zonder dat een docent meteen in de buurt is.
De mogelijkheden van Smartphones en Ipads om praktijksituaties op te nemen, kunnen beter worden benut voor zowel het  leerproces van de student, als om de praktijk meer te verbinden met de theorie tijdens colleges.

* de qDNA-tool:
De VU in Amsterdam heeft een tool ontwikkeld waarmee docenten worden geholpen bij:
- het bedenken van toetsvragen
- de kwaliteit van deze toetsvragen te verbeteren --> hoe meet ik wat ik wil meten?
- het analyseren van toetsen en toetsvragen
- het interpreteren van de analyse

Op de site wordt intensief gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, gerichte feedback en tips van de dag. Vooral de 7 dodelijke zondes zijn een aanrader:

  1. Gebruik heel vaak het woord niet en gebruik vaak ontkenningen
  2. Laat de goede studenten struikelen over een vraag
  3. Maak een speling en gramatica vouten
  4. Gebruik nooit drie woorden als je het ook met dertien woorden kan zeggen
  5. Probeer altijd de optie ‘alle bovenstaande’ en ‘geen van bovenstaande’ toe te passen
  6. Zinnen uit een studietekst moeten letterlijk in de vraag worden herhaald
  7. Allergrootste zonde: laat collega’s nooit vragen vooraf bekijken


De minitenders digitaal toetsen hebben een looptijd tot 31 december 2012. Meer informatie vind je op deze website

Geen opmerkingen: