dinsdag 1 april 2008

HBO-I docentendag Serious Gaming, serious business voor IT

Vandaag op 1 april 2008 wordt de HBO-I docentendag gehouden bij de Hogeschool Utrecht rond Serious Gaming. HBO-I docenten van verschillende hogescholen wisselen kennis en ervaringen uit en volgen hiervoor een aantal workshops.
De plenaire opening werd deels verzorgd vanuit Second Life waarbij de presentator het voor deed komen alsof hij alleen virtueel aanwezig was. Helaas lukte dit onderdeel niet voor het doorknippen van het openingslint, hiervoor was een fysiek optreden nodig.

In zijn verhaal maakte hij melding van het belang van games, een indeling en de ontwikkeling van spelconcepten.
Zoals de ondertitel van de studiedag al aangeeft, wordt het belang van games hoog ingeschat: 'serious business voor IT'. Games hebben zich dan ook behoorlijk ontwikkeld in de afgelopen jaren.
De indeling in games kan als volgt worden gedaan:
- tabletop games
- role playing games of RPG's
- LARP's (voor mij een heel nieuw begrip, en dus ook de eerste leerervaring voor vandaag), wat staat voor Live active role playing games. Hierin worden fictieve personages via de werkelijkheid uitgespeeld zoals bijvoorbeeld bij het naspelen van veldslagen. De gamemaster heeft hierbij ook de rol van moderator en regels spelen een belangrijke rol.
- simulaties
- MMO's en MMORPG's (massive multiplayer online environments) zoals Second Life (gericht op ontwikkeling) en World of Warcraft (wat meer al een doel in zich heeft)

Wat opvalt is de ontwikkeling van spelconcepten, die uitdagend moeten zijn en een leerdoel dienen. De beweging die hierbij wordt ingezet, is die van individueel leren naar groepsleren wat aan individueel leren een extra dimensie geeft.
Daarnaast komen er weinig niet-perfecte Avatars voor in Second Life. Een uitdaging lijkt het dan ook te zijn om in Second Life op zoek te gaan naar de bejaarde Avatars. Tenslotte lijken taal en cultuur belangrijker te zijn dan verwacht bij internationale interactie.
De tweede keynote spreker was afkomstig van KPN en gebruikte nauwelijks ICT-toepassingen. De eerste keynote werd afgesloten met een aantal verwijzingen naar:
* SLED: Second Life Educators List
* SL: The college of second knowledge
* Plaxo: virtual worlds group (vergelijkbaar met Linkedin)
Kortom via de eerste keynote al heel snel een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van games, een indeling en een aantal interessante links.

Geen opmerkingen: