dinsdag 1 april 2008

Tweede keynote

De tweede keynote werd gegeven vanuit een ander vakgebied van ICT. Dat riep in de zaal regelmatig duidelijke reacties op. Het practice what you preach werd hier al direct zichtbaar doordat de presentator geen gebruik maakte van ICT-middelen in zijn presentatie. Via een aantal prikkelende uitspraken werd geprobeerd een feedback vanuit de zaal te krijgen, dat lukte maar heel beperkt.
De meest opmerkeljke uitspraken:
- in groepsprocessen is er een duidelijke verschuiving van survival of the fittest naar survival of the most cooperative. Meer aandacht voor samenwerking en de 'zachte' kant van games.
- games maken met mogelijk meer oog te hebben voor eigen talenten
- blijf met de inzet van games dichtbij de werkelijkheid, de beleving van de student en voeg daar interactie aan toe.
- ontwikkel games niet vanuit ICT maar vanuit leraarschap. ICT facliteert, de regie ligt bij het onderwijs.
- leer anders kijken, hierbij is het generatieverschil erg zichtbaar
- implementeer niet via grootste plannen en beschrijvingen, maar via prototyping met behulp van studenten en maak pas daarna de verbinding met de leeromgeving en de facilitering vanuit ICT.

De tweede keynote was enigszins teleurstellend. Niet zozeer vanwege het ontbreken van ICT maar meer vanwege het ontbreken van aansprekende voorbeelden. Toch zijn er een aantal uitspraken gedaan die zondermeer zouden kunnen leiden tot interessante discussies rond de inzet van games.

Geen opmerkingen: