maandag 30 juni 2008

Learning styles and the perceptions of self


Als laatste keynotespreker was het de beurt aan Sugata Mitra. Hij maakte tijdens de laatste Online Educa in december 2007 al veel indruk met zijn verhaal 'Hole in the wall'. Deze keer was zijn verhaal misschien wel nog beter.
Mitra gaf aan hoe hij aan de hand van de leerstijlen van Kolb aan de slag was gegaan om deze scherper te maken. Scores in een van de kwadranten van Kolb zijn volgens Mitra te generiek. Afhankelijk van de positie in het kwadrant ten opzichte van de assen, krijgt iemand een leerstijllabel die niet echt passend hoeft te zijn. Hij heeft daarom de kwadranten van Kolb aangepast met vectoren en hoeken. Daardoor wordt de positionering in de kwadranten al specifieker. Daarnaast heeft hij experimenten uitgevoerd waarbij niet alleen de persoon in kwestie de leerstijlentest invult, maar dit ook te laten doendoor een groep mensen rond de persoon heen (ondergeschikten, collega's, familie en vrienden).Uit de uitgevoerde experimenten, destilleerde hij een aantal conclusies die erop neer komen dat de test van Kolb slechts een beperkt beeld geeft van een leerstijl. Deze wordt vooraf sterk beinvloedt door de percepties van een persoon. Het laten invullen van de test door anderen geeft weliswaar een gedetailleerder beeld, maar blijft nog steeds een perceptie. In de meeste gevallen scoorden mensen in twee aaneengesloten kwadranten (soort MPS). In hoeverre dit echt overeenkomt met een specifieke leerstijl en hoever de contextuele invloed reikt, blijft de vraag.

Geen opmerkingen: