vrijdag 4 juli 2008

Mitra in Aarhus deel 3: English pronounciationDe achterstelling van leerlingen in remote areas triggerde Mitra tot de uitvoering van nieuwe experimenten. Deze leidden uiteindelijk tot zijn serie rond 'The hole in the wall'. Een belangrijke vraag hierbij was hoe hulpmiddelen rond educational technology, die in eerste instantie ontwikkeld waren voor bedrijven en niet voor onderwijs, ingezet worden in deze afgelegen gebieden om zo de leerresultaten te verbeteren? In welke mate kunnen leerlingen autonoom leren zonder dat daarbij docenten eraan te pas kwamen.In zijn Hyderabad experiment gebruikte Mitra het programma Dragon om leerlingen zelfstandig te laten oefenen met hun Engelse uitspraak. Tot zijn verbazing leerden de meesten van hen in een hele korte tijd redelijk goed Engels spreken zonder dat hierbij een docent aan te pas kwam. Mogelijk is Dragon ook voor ons een goede aanvulling op de Blue Classes. Wie weet hoeveel dialecten er al mee geoefend kunnen worden??

Geen opmerkingen: