vrijdag 4 juli 2008

Mitra in Aarhus deel 2: remoteness and the quality of education

remoteness

De keynotesessie van Mitra bestond uit een viertal onderdelen: Kolb (het eerste onderdeel) is in een eerdere bijdrage al beschreven. In dit stuk gaat het over Remoteness en de impact ervan op de kwaliteit van het onderwijs. In zijn onderzoek (en ook de presentatie) vergeleek Mitra de impact van remoteness op kwaliteit van het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk en India. Speelt remoteness alleen in ontwikkelingslanden of is het een meer universeel probleem? Waarom presteren leerlingen in deze gebieden lager dan in meer centrale plaatsen. Hoe belangrijk is afstand?Tot zijn verbazing waren de overeenkomsten in de uitslag in beide landen enormhiervan. Een centrale vraag daarbij was 'Wat is de rol van de docent?' In beide gevallen kwam hij erachter dat er bepaalde regio's zijn waar goede docenten eigenlijk niet willen werken. De afkeer van een docent voor het werken in een afgelegen regio had een directe relatie met de schoolresultaten van leerlingen, zowel in India als in het Verenigd Koninkrijk.Deze uitslag triggerde Mitra tot nieuwe experimenten: the hole in the wall!

Geen opmerkingen: