donderdag 23 oktober 2008

ePortfolios en Open Source

Deze sessie start met een presentatie van St. George. Zij gebruiken ePet als portfoliosysteem, een Open sourceprodukt dat is ontwikkeld door de universiteit van Newcastle. In de presentatie wordt ingegaan op de gebruikelijke argumenten om te kiezen voor open source. Echt overtuigend is het niet. Zeker niet omdat de gebruikte voorbeelden en argumenten zo voorspelbaar zijn en ook zouden gelden voor standaard pakketten. De nadruk in de presentatie ligt duidelijk op de gemaakte keuzes vanuit beleid en technische aspecten. Het gebruik van ePortfolio bij st. George richt zich sterk op toetsing en bewijsvoering rond studievoortgang. Reflectie wordt in heel beperkte zin alleen gevraagd van oudere jaarsstudenten.

De tweede presentatie wordt gegeven door Queen Margaret University in Edinburgh en Sheffield Hallum university. QMU gaat in op de docentenervaringen met ePortfolio, SH juist op de studentenervaringen.
tip 1: definieer bij de implementatie een omschrijving van ePortfolio. Waar gaat het over, wat zijn gedeelde beelden erbij.
In de presentatie worden interviews gebruikt om de ervaringen en adviezen van docenten op te slaan en te kunnen delen met anderen.
tips2: de videos met inteviews met docenten over het gebruik van ePortfolio's worden ook gepubliceerd op de website van de universiteit.

SH: gebruikt PebblePAD (Shane's portfoliosysteem) sinds september 2008 (daarvoor Bb)
Focus op SLB, waarbij het verhaal wordt verteld vanuit de student. Naast SLB wordt het ePortfolio ook ingezet om de verwachtingen van studenten rond praktijkopdrachten later te matchen met de praktijk. Tijdens de presentatie worden interviews met studenten gebruikt om ervaringen met PebblePAD weer te geven.
www.qmu.ac.uk/eportfolio

Geen opmerkingen: