donderdag 23 oktober 2008

Implementation of professional portfolio: using the model of van Tartwijk

Presentatie door AMC. Zij gebruiken Sakai.
Wat zijn hun ervaringen bij de implementatie van ePortfolio's?
Doelen:
- bewustwording rond dimensies van professioneel gedrag
- ontwikkeling van reflectie
- omgaan met feedback

Gebruik ePortfolio voor bewijsvoering, feedback, reflectie en verzamelen van evaluaties (summatief) over meerdere jaren.

Management ' embedding' : formaliseer, geef tutors tijd en zorg voor ondersteuning.
People: onderzoek bij studenten over ervaringen rond gebruik ePortfolio. (positief over feedback, minder positief over delen met een tutor en voor het verzamelen van bewijs).
Docenten: rolwisseling naar tutor, learning to use (nog niet using to learn). Ontwikkeling van professioneel gedrag is meer dan alleen invoering van ePortfolio. Zeker de cultuurverandering kost veel tijd.
Infrastructuur" gebruiksvriendelijkheid heel belangrijk, koppeling tussen functionaliteit en taken student/docent.
Probleem: stagebegeleiders hebben geen toegang tot het ePortfolio. Feedback van hen komt op papier! en wordt later gescand om te kunnen opnemen in het portfoliosysteem. Daarnaast problemen met exporteren van ePortfolio's.

model van Tartwijk

Geen opmerkingen: