vrijdag 10 oktober 2008

Samenwerken via het web

Een mededeling tijdens de redactievergadering van Vocus, de vodcast over eLearning binnen Avans. De studenten van het eerste jaar CMD hebben in groep gekozen om Hyves te gebruiken als virtuele plaats om samen te werken. De projectkantoren in Blackboard worden niet meer gebruikt.
Dit is weer de zoveelste stap die Blackboard ondergraaft, terwijl de avanspopulatie nog geen 10% van de mogelijkheden applicatie gebruikt.
De reden van overstap:

  1. De ondoorzoekbaarheid van Blackboard-courses. Het uitblijven van handige zoekmachines.

  2. De onnauwkeurigheid waar mee docenten aangeven waar hun materiaal geplaatst is. "Kijk maar op Blackboard" is een uitspraak die docenten in de mond nemen.

  3. De onnauwkeurigheid in het benoemen van documenten. Een hand-out horend bij een college krijgt de ene keer de naam sheets mee. De week daarop hand-outs bij het college(welk college?). De keer er op "Presentatie waterkeerkringsmechanisme.pdf", enzo...

  4. Het niet consequent inrichten van courses. Waardoor indelingen per course per onderwijsonderdeel (vak, module, kerntaak,...) verschillen. Documenten die bij elkaar horen op verschillende plaatsen in de course worden geplaatst.

  5. de vertrouwheid van studenten met Hyves voor ze op de academie komen.

  6. De instabiliteit van Blackboard op dit moment.

  7. Indirect. De traagheid die optreedt in Xplora in het bijzonder en Avans (algemeen) in het draadloos internetgebruik tijdens de piekmomenten (10:00 tot 15:30).

Dit lijkt mij een ideaal onderwerp voor een Vodcast.

1 opmerking:

Eky Fioole zei

Extra reden om een intensiever overleg aan te gaan met alle betrokkenen bij eLearning. Een belangrijke rol hierin spelen in mijn ogen zeker de elco's. Als ogen en oren van een academie zouden zij ons extra informatie kunnen verschaffen over het hier beschreven gedrag.