donderdag 13 november 2008

Peer review online, wat werkt?

In de tweede serie workshops werd door het onderwijscentrum van de VU en door het IVLOS een presentatie onder deze titel gehouden. Na een theoretische inleiding waarin het begrip 'peer review' werd gedefinieerd met behulp van onderstaande begrippen als:
- studenten van gelijk niveau
- samenwerkend leren als onderwijsvorm
- peer-assessment --> co-assessment

werd verder ingegaan op een tweetal applicaties die in het kader van het PROOF-project (peer review online opschalen en faciliteren) gebruikt zijn. Beide systemen zijn text-based. Opvallend was dat de twee deelnemende universiteiten ieder een eigen keus maakten voor een peer review systeem. Hoewel als voordelen voor de studenten de volgende argumenten werden genoemd:

- spreken elkaars taal
- tussenstap naar zelfstandig leren
- toepassing criteria (verinnerlijking)
- actief bezig zijn met de stof (diepteverwerking)
- belang van tussentijdse feedback

bleek dat ook het belang van het kunnen opschalen (efficientie) en van de docenten (schaarste aan tijd, groter volume aan feedback kunnen aanspreken) een belangrijke rol hebben gespeeld in de keuze voor Turnitin en een Annotatiesysteem. Ben heel benieuwd of er ook ervaringen zijn waarin ook multimediale producten gebruikt kunnen worden in een peer review.

Geen opmerkingen: