vrijdag 17 april 2009

Veranderingen in context, instelling en leeromgevingen

De 3 belangrijkste trends in deze hieronder kort op een rijtje gezet:

Context:
- Current curriculum --> mixing, dual tracks (denk hierbij ook aan initiatieven als DigiCE)
- Current delivery --> online, blended, onsite
- Current degrees --> degrees, certifications (more than 1) --> richting van LLL

Instelling:
Vragen hierbij: who owns the education, how do you measure progress? (grades/portfolio), site-based
Richting: student/society driven, student is committed, mixed portfolios, flexible place and time --> ideeen rond student als prosumer, student die een actieve en (h)erkende rol heeft als bijdrager aan onderwijs

Leeromgeving:
van VLE naar PLE
Open --> Public (naast de standaard ELO ook elementen uit iGoogle)
LMS --> Social Software (mix van ELO en open source software, en keuzes die studenten maken

Geen opmerkingen: