vrijdag 17 april 2009

Wat meer specifiek: de keynote in Barcelona

Op dag 2 van het Bb-congres in Barcelona sprak Gordon Freedman over Re-engineering or Re-invention in Higher Education. In zijn verhaal ging hij in over de echte veranderingen in het hoger onderwijs onder de noemer 'Step-change'. Als voorbeelden noemde hij eerder al de veranderingen bij Blackboard als organisatie:
- het doen van specifiek en toegepast onderzoek bij Bb naar onderwerpen als 'hoe ziet de campus van de 21ste eeuw er uit?' en het 'belang van de K-20' als vervolg op 'K-12'.
- Bb als gesprekspartner van universiteitsbesturen, zonder dat hier direct een commercieel belang aan is gekoppeld --> wat zijn de trends, in welke richting ontwikkelt het hoger onderwijs zich

Een opvallende quote in zijn presentatie was de volgende 'removing the "if-question" of technology and replacing it with the "how and why-question". eLearning niet alleen als ondersteunende factor in het onderwijs maar als een change-agent die ook het onderwijs zelf verandert.

In zijn presentatie ging Freedman wat dieper in op de trends die hij zal ten aanzien van:
* Context
* Institutie
* Leeromgevingen

Geen opmerkingen: