woensdag 9 september 2009

Realising dreams, avoiding nightmares

Hoera, niet alleen een sessie met een aansprekende titel, maar ook de eerste sessie die interactief is en waarbij de deelnemers in groepen stevig in discussie gaan over een drietal vrage:
- wat zijn je dromen
- in hoeverre komen ze overeen met groepsleden
- wat is ervoor nodig om ze te realiseren.

De presentatie is in handen van de universiteit van Bath. Zij vragen de verschillende groepen niet alleen plenair terug te rapporteren, maar dit ook vast te leggen via Crowdvine (soort Ning-community van het congres) of in een wiki (Wetpaint).
Meteen aan het begin van de discussie komt de kloof tussen docenten en onderzoekers al aan bod. Blijkbaar worden hier in de UK veel zaken op instellingsniveau geregeld en verwachten studenten ook dat de gevraagde faciliteiten/tools mogelijk gemaakt worden door de universiteit. Gelukkig draait na een paar minuten de discussie en komt het acccent veel meer te liggen op heet toegankelijk maken en het aansluiten bij de wereld van studenten.
Tijdens de terugkoppeling van de 1e serie vragen wordt er door de diverse groepen heel divers gereageerd. De algemen stemming is betrokken, gepassioneerd. Keywords zijn toch wel toegankelijkheid en een kleiner wordende rol voor techniek. Een sessie waar meer aandacht is voor leren.

overzichtfoto zaal

Geen opmerkingen: