dinsdag 8 september 2009

Lessons from student experiences

Opnieuw een overvolle zaal. Dit jaar is in ieder geval op de 1e dag het congres heel druk bezocht.

De presentator geeft meteen al aan dat bij de universiteit waar ze voor werkt (Royal roads university) frontaal onderwijs nauwelijks wordt gebruikt. Ze werken met kleine groepen studenten die zo snel mogelijk zelf aan de gang gaan met opdrachten. Het merendeel is deeltijdonderwijs, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Het lijkt daarbij enigszins op DigiCE omdat ook hier het uitgangspunt blended learning is. Uitval in het 1e jaar is 15%

Opvallend is het gebruik van Appreciative Inquiry om te achterhalen waarom de andere 85% wel doorging met de studie. Deze benadering hebben zij bewust gekozen om de negatieve lading weg te halen bij uitvalbestrijding.

Aan de groep studenten die wel doorging met de studie, werden de volgende vragen gesteld:
- wat zien jullie als de grootste uitdagingen in je studie?
- welke tools zijn daarbij het meest effectief?

De studenten gaven daarop de volgende respons:
* presence --> kunnen zien van de docent (foto, video --> meer persoonlijk)
* review and reflect --> student kiest zelf de mogelijkheid om leerstof te kunnen herhalen, hierin ook 'fouten' opgenomen.
* social context --> discussionboard bijdragen werden vooral gelezen van bekenden.
* instructor skill set --> wat is er anders aan wanneer studenten virtuele netwerken gebruiken. wat vraagt dit van docenten?

Conclusie en aanbevelingen

Het belangrijkste vonden studenten echter de mogelijkheid om te kunnen communiceren met elkaar en met hun docent.

Bijdragen aan online discussies kan oplopen tot 20% van eindcijfer.

Geen opmerkingen: