donderdag 12 november 2009

Mlearning

Op de eerste dag van de OWD2009 hield Matthijs Leendertse een presentatie over Mlearning. Zijn verhaal kende 3 hoofdlijnen:
* Het one laptop per childproject wat uitgevoerd wordt in o.a. Afghanistan en Columbia (Farc). Idee hierachter is om kinderen die niet naar school kunnen te voorzien van een laptop zodat zij toch deel kunnen nemen aan sociale netwerken, toegang hebben tot OER en op die manier onderwijs kunnen volgen. Een project dat misschien nog wel een stap verder gaat dan het verhaal van Sugata Mitra of in ieder geval andere accenten legt.
* Het faciliteren (en erkennen) van informeel leren. Leren wat niet georganiseerd/gestructureerd plaatsvindt op diverse plaatsen (thuis, op de werkplek, sportverenigingen etc.). In de onderstaande figuur wordt het onderzoek van Sally Anne Moore zichtbaar over de plaats van informeel leren ten opzichte van formeel leren:Genoemde voorbeelden in de presentatie waren die van Swinx (gaming) en Tap Tap Revenge.

* Stimuleren van interactiviteit. Toepassingen hierin zijn ondermeer SMS-tv, stemkastjes in colleges of het gebruik van Twitter als backchannel bij colleges. Faculty Focus heeft over deze laatste optie in september 2009 een studie gepubliceerd. Deze is te downloaden via dit url.

Geen opmerkingen: