donderdag 3 december 2009

Drop the 'e'

Learn to Innovate – Innovate to learn

Lieve van den Brande van de Europese Commissie bepleit een andere benadering van ‘Onderwijs en ICT’ dan voorheen. Volgens Van den Brande hebben we te maken met een veranderende context:

“We are entering the age of the learning society – enabled by a rich, digital environment, characterized by advances in social networking.”

Volgens Van den Brande moeten we de focus richten op de competenties van de 21e eeuw: “We need to go into an updated discourse for ICT and learning. Learning as the core business.”

De hoofdgedachte is dat de lerende centraal staat. Daar draait het hele verhaal om, maar dat is toch niks nieuws onder de zon? Dat roepen we al zo lang. Wat nieuw is, is de benadering. Het gaat om een aanpak waarbij drie grote ontwikkelingen samenkomen: technologische, organisatorische en onderwijskundige innovaties.Nog een paar uitspraken:

  • The potential of ICT will not be realized without innovating the Educational and Training Programme. A lot has to be done in Teacher education and training programmes.”

  • “See technology as a solution for problems.”

  • It’s time for a new discourse. Show the added value for ICT and learning. Working with the ‘e’, but show that it’s about learning. Drop the ‘e’!

Tot slot een foto van een dia waarin staat dat de competenties van de 21 eeuw bovenaan staan in de agenda van Europa en de rest van de wereld. Blijft over de vraag: Wat zijn de competenties van de 21e eeuw?

Geen opmerkingen: