maandag 21 februari 2011

De ideale leeromgeving van 2020

Onder de titel Van onderwijsinstelling naar Learning Space hield Matthijs Leendertse van TNO de keynote tijdens het seminar Innovatie en Inspiratie van Surf op donderdag 17 februari. Spannend omdat ook Avans in 2009 een visie formuleerde over de leeromgeving van 2014.

De visie op de ideale leeromgeving van 2020 bij TNO kwam tot stand via Persona-onderzoek. Hierbij werden consultants, beleidsmakers, vertegenwoordigers vanuit de creatieve industrie, technologie-experts en studenten ingezet. Hen werd gevraagd om rekening houdend met diverse trends een individu te creeeren en daarbij aan te geven wat zij aan leeromgeving in 2020 nodig Dit leverde uiteindelijk 20 leeromgevingen op rond 3 persona's.

De uiteindelijke visie van TNO kent heel veel overeenkomsten met de visie op de eLO van Avans in 2014. Dit is tegelijk geruststellend en misschien ook wel verrassend. Verschillen zijn er in het explicieter aanzetten van de rol van feedback en monitoring. Onderdelen waar we bij Avans in het realiseren van de visie meer nadruk op kunnen leggen. Verrassend omdat de leeromgeving in 2014 en 2020 nog erg op elkaar lijken.

Geen opmerkingen: