maandag 21 februari 2011

De leeromgeving van 2020

De ideale leeromgeving van 2020 gaat uit van de volgende principes:

- Het draait om de lerende.
De leeromgeving sluit hierbij aan bij de (leer)behoeftes en de context van het individu. In de gepersonaliseerde leeromgeving kunnen lerende hun eigen leerpaden aangeven. Docenten en de opleiding volgen de individuele ontwikkelingen(belangrijke rol voor monitoren), de lerende expliciteert zijn/haar leerbehoefte en leermiddelen en leervormen zijn individueel van aard.
- Leren vindt niet alleen op school plaats
Dit draait enerzijds om de erkenning van het belang van informeel leren, anderzijds geeft het de trend aan om de lerende gericht op te zoeken. Sociale media en ook augmented reality spelen hierbij een belangrijke rol.
- De leeromgeving kent naast fysieke ook virtuele componenten. Bij Avans is dit aangevuld met een derde element: de mentale leeromgeving.
- De leeromgeving geeft continue feedback
Hierbij worden ervaringen vanuit de gamewereld toegepast, zoals het failing forward principe. Lerenden krijgen directe feedback op datgene wat ze doen.
- De ideale leeromgeving bestaat ook in de echte wereld (authenticiteit). Er bestaat een directe link tussen de activiteiten in de echte en in de virtuele wereld. Daarnaast speelt met name interactie een essentiele rol.

Geen opmerkingen: