dinsdag 8 november 2011

10 valkuilen bij digitaal toetsen

Thema : Adaptief en Digitaal Toetsen
Sprekers : Metha Kamminga
Instelling : NHL Hogeschool

Digitaal toetsen wordt steeds belangrijker voor hogescholen en universiteiten. Het moet studeren stimuleren, het leerproces sturen en ondersteunen, maar het moet ook de docent ontlasten. Deze sessie zet 10 valkuilen voor u op een rij die ervoor kunnen zorgen dat docenten gefrustreerd raken over deze vorm van toetsen. De valkuilen kunnen vertaald worden naar elke onderwijssector waar digitaal toetsen inzetbaar is. www.methakamminga.nl/
Verhaal vooral gericht op formaties toetsen.
Valkuilen bij digitaal toetsen:
1) Geen ingangstoets --> maar ingangstraject, met wel goede eindtermen van dat traject
2) niet te uitgebreide oefentoets --> max 15-20 minuten en geef feed back vrij
3) onbeperkt aantal toetsen aanbieden --> precies 4 pogingen aanbieden (als de student dit weet gaat hij anders met het toetssysteem om)
4) een 6 is voldoende --> Eis een minimumscore van 80%, dit motiveert meer en maakt studenten nieuwsgieriger
5) geen analyse van de gemaakte toetsen doen --> analyse op item-niveau, pas aan aan taalgebruik dat je met de studenten hanteert, moeilijkheidsgraad in verhouding van de stroomlijn aanpassen, hitsen feedback aanpassen, taaltoetsen tussenvoegen gericht bijvoorbeeld op de termen die van toepassing zijn en gebruik worden.
6) de grootste: vrijblijvendheid --> hanteer gewoon strakke aanpak ( dus ook eofentrajecten en formatieve toetsen nadrukkelijk verplicht stellen) dan wel differentiëren naar niveau en leercurve. Drie routes is ideaal bij de start (langzaam met ook veel meer toetsjes), regulier (met gemiddeld aantal toetsen van gemiddeld niveau), snel (met grote stappen, maar dan wel van hoger niveau). Slimmigheid is: laat de student zelf kiezen (60% kiest dan voor de langzame stroom en 15% voor de snelle stroom).
7) geven van bonuspunten --> geen bonuspunten, want werkt fraude in de hand en genereert het tegengestelde van wat je wilt bereiken. Het meest stimulerende is uiteindelijk de score. Context is hier een traject van oefentoetsen, waarbij men de eindtoets niet eens mag maken als niet alle oefentoetsen met min een 8 zijn afgerond. Ofwel de laatste oefentoets in de keten gemaakt hebben met score >= 80% is toegangskaartje voor de eindtoets.
8) tijdslimiet instellen --> bij eindtoetsn wel tijdslimiet instellen, bij oefentoetsen beslist niet!
9) geen communicatie --> feedback geven in het toetsprogramma of via studentassistenten of peer-tutoren, regelmatig communiceren via je eLeeromgeving
10) geen controle op omgaan met het toetssysteem --> in begin gewoon strakke begeleiding van zowel studenten als docenten, dus vooral ook scholing van docenten

Waarom scoort student niet:
- niet kritisch kijken naar eigen verrichtingen
- student zit in verkeerde route
- vraag niet goed lezen
- teveel " geholpen" tijdens de oefeningen
- teveel werken op klad
- ...
Voor het hele verhaal zie het artikel hierover

Geen opmerkingen: