woensdag 9 november 2011

De ICT competente docent

De ICT-competente docent
Sprekers Tijdens de onderwijsdag: Anita Vlonk en Maartje de Reus (Kennisnet)

Dat een goed gebruik van ICT door docenten een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert, is de overtuiging vanwaar uitgegaan is. Uit onderzoek blijkt dat de docent door het gebruik van ICT meer ruimte heeft voor aandacht aan individuele leerlingen. In alle sectoren is een behoefte aan verdere professionalisering van docenten en managers op ICT-gebied. Maar welke minimale competenties en bekwaamheidseisen heeft een docent nu eigenlijk nodig om ICT zo efficiënt en doelmatig mogelijk in te zetten?

In een discussiesessie werd dit verder uitgewerkt uitgaande van de conceptteksten die zij inmiddels hebben liggen van ICT-bekwaamheidseisen voor docenten. Kennisnet timmert flink aan de weg op dit vlak (een speerpunt voor 2011).
(ook) zij werken met drie niveaus: startbekwaam, ervaren en expert.

E-competenties:
1 professionele houding
2 mediawijsheid --> beter mediavaardig (waar mediawijsheid onderdeel van is) --> er was in het publiek discussie om ICT vaardigheden en mediavaardigheid uit leraar te trekken (in hun definitie zat dat in elkaar vervlochten)
3 arrangeren
4 onderwijzen
5 monitoren
6 toetsen

Beschrijving vooral in termen van waarneembaar gedrag! 1 en 2 randvoorwaardelijk, 3 t/m 6 de inhoudelijke aspecten. Hier kwam in de discussie ook nadrukkelijk terug dat ook voor de docenten de 21st century skills van toepassing zijn. Daarnaast kwam de kanttekening (terecht vind ik) dat het wel erg ging over technologie en dat we toch vooral niet moeten vergeten dat het gaat om didactiek en onderwijs-leerprocessen.

Opzet beschrijving per competentie:
Competentie -->> korte beschrijving (1 zin) -->> korte opsomming wat de docent moet weten en wat de docent moet kunnen per niveau (startbekwaam, ervaren, expert) geformuleerd in waarneembaar gedrag .... Advies publiek was hier: ga dan wel uit van de concrete beroepssituatie en de kritische momenten daarin en beschrijf het in die termen, dan is het concreet en begrijpelijk voor de docent en is het in de praktijk waarneembaar en beoordeelbaar.

Voorbeelden van uitwerkingen: zie de presentatie (wordt nog toegevoegd).
Een en ander is natuurlijk voor verbetering vatbaar ... Het is in ieder geval een aardig en bruikbaar begin om een op basis daarvan verder uit te werken.

Goh waar ken ik dat van. Als Avans hebben we ook zo'n overzicht vanuit project VIA (techniek academies).
Is goed om het eens naast elkaar te leggen en over en weer te vergelijken!

Geen opmerkingen: