donderdag 15 november 2012

Leren van anderen

Leren van anderen, en hoe gaat dat wanneer er sprake is van een concullega....

Op basis van het werkbezoek aan Saxion hogescholen afgelopen vrijdag is het antwoord verrassend simpel: Goed!

Samen met een aantal Avans-collega's, vanuit verschillende disciplines, bezocht ik afgelopen vrijdag Saxion Hogescholen. Het onderwerp: digitaal toetsen en dan met name de wijze waarop Saxion digitaal toetsen inzet en het proces om te komen tot een keuze voor een digitaal toetssysteem geschikt voor grootschalig toetsen, vormgegeeft.
Al snel bleek hoezeer digitaal toetsen specialistenwerk is, waarin veel disciplines bijelkaar komen en waar leren van elkaar en intensief samenwerken niet alleen de norm, maar ook een absolute voorwaarde voor succes is.

De reis vanuit Breda naar Enschede die de nodige uren in beslag nam, bleek gelukkig in alle opzichten de moeite waard. Na een gastvrije ontvangst, volgde een presentatie over de wijze waarop bij Saxion het proces rond digitaal toetsen heeft ingericht. Net als bij Avans worstelt ook Saxion met eisen ten aanzien van schaalbaarheid. De behoefte aan toetssoftware die ingezet kan worden voor grootschalig digitaal toetsen, lijkt bij meerdere hogescholen te leven.

Momenteel gebruikt Saxion Testvision als toetspakket en beschikken ze over een beperkt aantal pc-lokalen, die specifiek zijn ingericht voor digitaal toetsen.Vanuit een lange lijst met functionele eisen die zij stellen aan digitale toetssoftware, een shortlist van leveranciers en een jarenlange ervaring met digitaal toetsen, heeft Saxion een serie van meer dan 20  scenario's ontworpen om op een verantwoorde wijze te komen tot een keuze voor toetssoftware moeten ondersteunen.

Deze scenario's zijn gemaakt om 3 verschillende toetspakketten op te toetsen (Maple TA, QMP en Surpass) en gaan over de volgende onderwerpen:

- kostenanalyse
- technische infrastructuur
- continuiteit
- ondersteuning en helpfunctie
- de mogelijkheid om binnen de applicatie domeinen in te richten
- de aanwezigheid van rollen per academie en de daarbij behorende workflow
- beveiliging
- het gebruikersbeheer
- de conversie van (bestaande) toetsvragen
- de ontwikkeling van nieuwe toetsvragen
- de toetsmatrijs
- het klaarzetten van de toets (toetsopties)
- grootschalige toetsafname
- de  begeleiding van toetsafname
- toetsvoorzieningen
- meertaligheid
- alles rond toetsinzage
- de analysemogelijkheden
- cesuurbepaling, scoren en toetsresultaten
- archivering
- optie om ook beveiligde vaardigheidstoetsen te kunnen afnemen.

Deze scenario's zijn opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van academies en bevatten ieder een aantal vragen waar de verschillende toetspakketten op scoren in de kleuren groen - oranje of rood.
In de voorbereiding zijn de functioneel beheerders allemaal (3) geschoold in het gebruik van de verschillende toetspakketten. De uitvoering van de scenario's is verdeeld over groepen academievertegenwoordigers. Zij scoren de pakketten aan de hand van de eerder opgestelde vragen per scenario. Voor het hele proces is daarnaast gebruik gemaakt van externe reviewers.

Einde dit jaar wordt duidelijk welk toetspakket geadviseerd wordt, zodat in de loop van 2013 de inrichting hiervan en de omzetting kan beginnen.

Het werken met scenario's, de gedegen aanpak en zeker ook het idee om toetslokalen te certificeren zijn concepten die dit bezoek absoluut de moeite waard maakten.

Geen opmerkingen: