woensdag 24 oktober 2007

Creating Engaging Multimedia course Content Through the use of a database driven template

The University of Boston heeft een aantal applicaties ontwikkeld waarmee uiteindelijk een template gemaakt kan worden om online content te maken. Twee voorbeelden werden gegeven:
- een applicatie waarme art-students the city of Rome leren kennen en
- een applicatie waarmee art in bepaalde perioden gezocht kan worden en met elkaar kan worden vergeleken.

Whats in it for Avans?

Well, Elisabeth Clarc gaf al aan dat alles met opensource technology is gemaakt (php, mysql, flash en ajax) en bereid is de hele toolbox te sharen. Bruibaar is de toolbox om zelf nieuwe conten mee te maken als zijnde een object van study itselves. We (Wil en ik) hebben contact gelegd en ze komt erop terug.

tot zover the Flying Seattle reporters...

Geen opmerkingen: