donderdag 25 oktober 2007

Designing and re-designing a digital Campus

Jawel de eerste Nederlandse presentator die ik meemaak: Hans Ogg, jawel van InHolland. Ze hebben een complete nieuwe infrastructuur aangebracht. Ze gebruiken Microsoft als OS en hebben één Active Directory. Iedereen kan op iedere locatie, zo ook thuis werken in dezelfde werkomgeving. Echter dit is zoals ik heb begrepen niet gericht op applicaties maar op files en data. Ze hebben zon 6500 vaste pc’s 600 laptops 700 printers en 245 servers (ongeveer). De studentenpopulatie is 40000.

Het digitaal portfolio is het belangrijkste wat studenten gebruiken om hun eigen leerproces door te maken. Het portfolio wordt gebruikt als bewijsvoering dat de student zijn competenties heeft behaald.

In 2003-2005 is de nieuwe infrastructuur geïmplementeerd. Het is top-down geïmplementeerd. Dit kan niet anders bij grote veranderingen waar snelheid achter zit. Hier zaten heel wat hobbels in de weg. InHolland gebruikt Sharepoint als portal systeem en Blackboard als e-learning systeem.

De fout die InHolland heeft gemaakt is een infrastructuur gecreerd die niet aansloot op de visie van het ‘nieuwe leren’. Kortom de student bepaald zijn eigen leerweg. Hierdoor hebben ze de infrastructuur opnieuw moeten aanpassen om alsnog de leervisie te integreren.

Om de infrastructuur die body te geven die het nodig had zijn ze omgaan bouwen naar een Service Oriented Architectuur. Dit hebben ze gedaan door na te denken over de processen. Gekeken naar de Value Chain en op die basis hebben ze de processen in kaart gebracht en vervolgens zijn ze op die processen services gaan definieren. Ze hebben dit gedaan met Sharepoint. Ze gebruiken het niet alleen als Portal maar ook als Middleware. Hierin hebben ze ook het portfolio gemaakt.

Ik denk zelf dat het wel aardig is om hun presentatie te downloaden en te checken. Er zitten een aantal plaatjes in van hun ontwerpen.

Geen opmerkingen: