vrijdag 5 december 2008

web 2.0 in education

Via een 4-tal presentaties wordt ingegaan op de onderwijskundige toepassingen van web 2.0-tools als blogs, wiki's, social networking en second life.
De eerste spreker uit Noorwegen vertelt over de combinatie van een blog als PLE en het gebruik van blogs binnen institutionele elo's. Starten met blogs leidde voor een aantal studenten ertoe dat ze ook andere vormen van social software gingen gebruiken.

Informal social networking for learning and support (Federica Oradini / university of Westminster)
Naam van het social network is verzonnen door studenten: Connect.
- blogging
- mensen leren kennen (communitydenken)
- keuze voor elgg (pick an mix)

Keuze voor connect vanwege:
* vraag van studenten voor ontmoetingsplaats (virtueel)
* opvang van internationale studenten (voordat colleges starten)
* mixen van studenten over verschillende disciplines
* gebruikers hebben de lead

Daarnaast ook keuze om intern te hosten. Systeem is via single signon gekoppeld met universiteitssystemen. Daarnaast ook mogelijkheid om content op te slaan en terug te halen. Gebruik tot nu toe op aantal terreinen: ondersteunen van communities, persoonlijke blogs (reflectief), verschillende blog-feeds worden gepubliceerd via Connect. Overzicht van ervaringen van studenten en medewerkers (zie latere foto). In de presentatie worden 2 interviews gebruikt (ervaringen student en ervaringen van docent). Formeel leren via Bb, informal via social networking.

Facilitating critical thinking using wiki's:
Helaas de titel was veelbelovender dan de presentatie.
De wiki wordt gebruikt binnen de faculteit Educatie, voor het onderzoek worden semi-gestructureerde interviews gehouden met studenten. Project is niet zo succesvol verlopen. De wiki erd alleen gebruikt voor content creation, niet om samen te werken. Dit wordt verklaard door de nieuwheid van de tool. Waar het belang van critical thinking is, wordt niet echt verklaard. Jammer dat de presentatie niet verder gaat dan een opsomming van algemeenheden.

Second Life not for Teaching?
using second life in a traditional university.

Geen opmerkingen: