woensdag 17 juni 2009

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Competence development of teachers on eLearning'

Centraal in deze presentatie stond het motiveren en inspireren van docenten. De universiteit van zuid-Denemarken (Odense, Esbjerg en nog een 3-tal andere plaatsen in Denemarken) heeft hiervoor een aantal doelen opgesteld (via de presentatie later nog toevoegen). Twee belangrijke uitspraken die hierin gedaan worden zijn echter 'we want to be the leading Danisch university in identification and utilisation of the potential of eLearning' en 'eLearning is an important and integrated part of pedagogical development and quality assurance'.

Op universiteitsniveau zijn hiervoor 3 consultants actief (vergelijkbaar met de elads bij Avans) die ondersteuning bieden op zowel onderwijskundig als technisch terrein aan alle faculteiten van de universiteit. Daarnaast zijn 7 'elco's' actief in de 5 faculteiten, aangevuld met een elco vanuit de mediatheek (copyright-zaken) en een systeembeheerder. Zij onderhouden ondermeer het contact met de directies van de eigen faculteit

De universiteit van zuid-Denemarken motiveert docenten in het innovatief gebruik van eLearning door jaarlijks 35.000 euro als 'Best Practice Award' te verdelen onder maximaal 10 projecten. Deze projecten worden ondersteund door elads. Voorwaarde is wel dat de projecten worden gedocumenteerd en gedeeld met andere docenten.

Naast de 'Best Practice Award' beschikken zij ook over een Kenniscentrum voor docenten rond eLearning. Techniek en onderwijskunde worden hierin gecombineerd, ondersteuning wordt geboden via mail, telefoon, f2f en virtueel.
Via het kenniscentrum worden een groot aantal cursussen aangeboden (lijst nog aanvullen) op ondermeer de volgende terreinen:

- introduction to eLearning pedagogy
- introduction to social media
- make more of your Bb course
- tests and gradebook
- design your own blended course
- introduction in Bb

Docenten maken een eLearning portfolio waarin zij aangeven wat zij hebben gedaan rond eLearning en met welk resultaat.

Geen opmerkingen: