woensdag 17 juni 2009

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Accountable in Blackboard'

De RUG verzorgde de 2e presentatie op de gebruikersdag. Het gebruik van webcolleges en het grootschalig toetsen via Blackboard stond hierin centraal. Studenten (ongeveer 500) worden aangespoord om ter voorbereiding op het tentamen intensief gebruik te maken van digitale zelftoetsen. Hiervoor is een bonusregeling ontworpen: wanneer studenten voor alle 7 digitale zelftoetsen een minimale score van 6 punten halen, kunnen zij een beroep doen op de bonusregeling bij het tentamen. De toetsvragen worden hierbij at random samengesteld vanuit een vragenpool (10 vragen per toets).

Het tentamen bestaat uit een case die enkele dagen voorafgaand aan het tentamen op Blackboard wordt geplaatst. Studenten kunnen via het discussionboard met elkaar samenwerken op basis van deze case. Op het examen zelf worden pas de formele vragen over de case beschikbaar gesteld.

De resultaten van deze aanpak zijn:
- meer studenten halen het tentamen
- de tijd tussen de zelftoetsen en het tentamen mag niet te lang zijn, anders verdwijnt het effect
- de docent krijgt een beter inzicht in zowel de resultaten als in het proces (digitaal toetsen en de monitoringmogelijkheden bij herhaald maken van de zelftoetsen).

Opvallend: de mix van een aantal toepassingen in Blackboard, het hergebruik van (gast)colleges via webcolleges waarbij ook de duur ervan op voorhand is aangegeven, het benoemen van de voordelen voor zowel de student als de begeleiders.

Geen opmerkingen: