woensdag 17 juni 2009

Best practices op de Bb Gebruikersdag in Amsterdam

'Rewiring the minds'

De Blackboard gebruikersdag werd gisteren georganiseerd in het Europese hoofdkantoor van Blackboard in Amsterdam. Als eerste presentator vertelde Bart Cornille van de Universiteit van Antwerpen over de eCampus.
In zijn presentatie met als titel 'Rewiring the minds : case-study of a blended learning course at the university of Antwerp' ging Cornille in op de tot stand koming en werkwijze van de eCampus. Met een multidisciplinair team is een Bb-course ingericht, die is afgestemd op afstandsleren voor 600 managementstudenten. In deze opzet volgen de studenten geen colleges meer, maar volgen zij een semesterlang afstandsonderwijs, waarbij Bb intensief wordt ingezet in combinatie met discussiegroepen van studenten. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen van studenten in de keuze van het materiaal. De course start dan ook met een test rond het bepalen van de leerstijl.

In de course wordt materiaal in verschillende formats en werkvormen opgenomen (video, powerpoints, oefeningen, discussionboards en FAQ's), maar kunnen ook studenten materiaal aanleveren (Actua Magazine). Naast content spelen combinaties van (zelf)toetsen een belangrijke rol in de course, evenals het discussionboard. Studenten kunnen zichzelf aanmelden voor een forum m.b.v. een 'sign-up'-tool.
De vragen voor de (zelf)toetsen worden ondergebracht in een vragenpool en bestaan uit een mix van multiple choice en open vragen.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een self-assessment, een blok (bestaande uit 3 hoofdstukken) met een assignment en een toets. Op basis van de uitslag hiervan krijgen studenten via de inzet van Adaptive Release toegang tot de volgende fase van 3 weken. Ter ondersteuning van de begeleiders wordt in de course het Early Warning systeem gebruikt. Docenten kunnen zo automatisch een melding genereren wanneer de deadline van een opdracht nadert.

Op zichzelf niet echt een heel heftig ingerichte course. Wel een doordachte en consistent uitgevoerde aanpak van afstandsleren.

Geen opmerkingen: