woensdag 2 december 2009

Step by step

Europees onderzoek naar de impact van technologie in het basisonderwijs

Uit een grootschalig Europees onderzoek naar het gebruik en de impact van ICT in het basisonderwijs is gekeken naar effecten voor de leerlingen en voor de leerkrachten. Het gaat niet over leereffect, maar gelukkig valt er nog meer te zeggen over de meerwaarde van ICT in het onderwijs. Het onderzoeksproject heet ‘Steps’: Study of the impact of technology in primary schools.
http://steps.eun.org/


1. Impact op de leerlingen

Het gebruik van ICT in het onderwijs:

  • werkt motivatieverhogend;
  • vergroot de betrokkenheid;
  • leidt tot een beter begrip (subject understanding);
  • zorgt voor een betere aansluiting bij individuele leerbehoeften;
  • stimuleert actieve participatie;
  • ondersteunt samenwerkend leren;
  • ondersteunt buitenschools leren;
  • ondersteunt onderzoekend leren;
  • vergroot de ouderbetrokkenheid.

2. Impact op leerkrachten
Leerkrachten in het basisonderwijs gebruiken ICT vooral voor administratie, organisatie en planning. Een onderwijskundige visie ontbreekt. Leerkrachten zijn wel bereid om nieuwe onderwijsmethoden uit te proberen, maar alleen als dat geïntegreerd wordt met de bestaande vakken.

Het gebruik van ICT verhoogt de motivatie van leerkrachten en heeft een positief effect op de ontwikkeling van hun didactische vaardigheden. De ideale aanpak hierbij is stap voor stap, dichtbij de eigen praktijk zonder verstoring (letterlijke vertaling van ‘disruption’).

Er zijn ook negatieve kenmerken gevonden. Die hebben met de ondersteuning van leerkrachten te maken: Nieuwe leerkrachten ontvangen weinig ICT training. In trainingen voor leerkrachten ontbreekt de praktische dimensie. Er is weinig technische en didactische ondersteuning.

Geen opmerkingen: