donderdag 21 januari 2010

Place-based mobile games

Ofwel hoe kleinschalige games kunnen worden ingezet bij het talenonderwijs. De presentatie wordt gegeven door de University of New Mexico die met hele beperkte middelen dit experiment is gestart en plannen heeft dit verder op te schalen. Voor dit talenonderwijs zijn ze naar de traditionele Spaanse buurt gegaan in Albuquerque, NM (Los Griegos).
De student krijgt via de game een casebeschrijving en opdrachten om verder te gaan. Hierbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van een routebeschrijving, een beetje vergelijkbaar met het Waagproject.
Voor deze opdracht krijgen studenten een device mee ter grootte van een creditcard om de game mee te kunnen activeren. Daarnaast is de game te gebruiken via een iPhone.
We krijgen nu de kans om zelf de game uit te proberen via de iPhone!!!
De game wordt vooral ingezet om studenten te motiveren en activeren bij het leren van Spaans. Studenten die geen iPhone hebben, krijgen er 1 te leen vanuit de universiteit.
De website die ze gebruiken om nieuwe games te maken, is arisgames.org Dit is een open source-omgeving die is ingericht door de universiteit van Wisconsin met als doel om docenten de mogeijkheid te geven om GPS-games te kunnen opnemen in hun curriculum. De deelnemers worden opgeroepen om in groepjes zelf ideeen te genereren rond de inzet van een game.

De presentatie gaat verder met het betrekken/motiveren van studenten om actief te participeren. Er wordt hiervoor ingezet op 3 niveaus:
- design as learning core content --> play and create
- design as community research
- design versus brainstorm: responsibility

Studenten moeten wel samenwerken om de opgegeven opdrachten succesvol te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden studenten actief uitgedaagd om mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe games.

Stappenmodel dat wordt gebruikt:
stap 1: design one interaction linked to a place that is relevant to your learning context and content area
stap 2: designing: how does the notion of design for learning content change a learners work to create their own game?
stap 3: design as community research: getting involved in something besides the classroom

De presentators geven aan dat ze eigenlijk weer terugwillen naar de vraag: hoe leer je eigenlijk een andere taal, hoe werkt dit en wat heb je ervoor nodig. Talen leer je sneller in de praktijk dan uit een boek. Vanuit de zaal komen direct reacties op de onderwijskundige kant ervan. Is sociaal-constructivisme een geschikte manier om talen te leren. Hoeveel interactie/samenwerking faciliteer je? Er wordt hard gezocht naar alternatieven voor het klassieke talenonderwijs en een meer actieve rol voor studenten in het vormgeven van hun eigen leerproces. Opmerkelijk is dat de gemiddelde leeftijd in de zaal erg laag is. De presentatie krijgt steeds meer het karakter van een dialoog. Bijna onAmerikaans maar wel mooi om mee te maken.

Geen opmerkingen: